• Svenska

Om utlandet Grekland

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Coronapandemin pågår fortfarande och ingen resa är utan risker. Regler och restriktioner kan ändras med kort varsel och det finns fortsatt stor osäkerhet kring internationellt resande. 

För information från grekiska myndigheter om smittspridningen och lokala restriktioner i landet vänligen se följande länk: Covid19 Tracking Map

Ytterligare information om smittspridning i Grekland kan erhållas via Europeiska unionens websida: Re-open EU (europa.eu)

Särskilda inresebestämmelser

För inresa till Grekland krävs följande:

  1. PLF formulär (Passenger Locator Form) Länk för registrering

Det elektroniska formuläret måste fyllas i senast 24 timmar innan ankomst till Grekland. Det är tillräckligt att ett formulär fylls i för samtliga familjemedlemmar.

För frågor relaterade till PLF formuläret och inreserestriktioner till Grekland, vänligen kontakta grekiska myndigheters supportlinje på tfn +30 215 560 5151.

  1. Negativt covid-19 testresultat

a) Negativt PCR-test från auktoriserat laboratorium. Testet får inte vara äldre än 72 timmar vid ankomst. Gäller resenärer från 5 års ålder. Se information från: E-hälsomyndigheten. Bevis på negativt covidtest för att resa.

eller

b) Negativt antigentest från auktoriserat laboratorium. Testet får inte vara äldre än 24 timmar vid ankomst. Gäller resenärer från 5 års ålder. Se information från: E-hälsomyndigheten. Bevis på negativt covidtest för att resa.

Grekiska myndigheter tillämpar vidare slumpmässig antigentestning vid inresa. Resenärer som vägrar antigentest vid inresa riskerar att inte bli insläppta i landet. Vid positivt testresultat placeras resenären i karantän på den adress som uppgetts vid ankomst till landet eller annat boende anvisat av grekiska myndigheter.

Ambassaden rekommenderar resenärer som planerar inresa till Grekland via landgräns att kontakta aktuell gränsstation eftersom restriktioner kan variera.

För detaljerad information om inresebestämmelser och övriga regler som syftar till att minimera smittspridningen av Covid-19 i Grekland, se följande länkar:

Protocol for Arrivals in Greece

COVID - 19 (visitgreece.gr)

Destination Greece

Lokala restriktioner

Observera att EU:s covidbevis eller tillfrisknandebevis från covid-19 (utfärdat inom 30 dagar från det första positiva testresultatet, giltigt i 90 dagar) krävs för vistelse inomhus i butik, museum, teater, biograf, gym, restaurang, bar, café etcetera. För minderåriga mellan 4-17 års ålder kan resultat av negativt självtest uppvisas (inom 24h), self-test declaration (self-testing.gov.gr). För vistelse på uteservering gäller samma som för vistelse inomhus men för vistelse på uteservering kan även negativt antigentest eller PCR-test uppvisas (inom 48h respektive 72h).

Det är obligatoriskt att använda munskydd inomhus och i kollektivtrafiken. Under perioden 30 december till 24 januari är det obligatoriskt att använda munskydd även utomhus. Detta gäller samtliga över 4 års ålder. Munskydd av typ FFP2 eller N95, alternativt dubbelt munskydd, krävs under denna period i livsmedelsbutiker och i kollektivtrafiken. 

För inrikes resor med tåg, buss, flyg eller båt måste alla passagerare över 12 år uppvisa ett av följande intyg:

  • Negativt PCR-test auktoriserat laboratorium. Testet får inte vara äldre än 72 timmar vid avfärd.
  • Negativt antigentest från auktoriserat laboratorium. Testet får inte vara äldre än 48 timmar vid avfärd.
  • Covidbevis (EU Digital COVID Certificate). Minst 14 dagar måste ha passerat sedan dos två. Du hämtar ditt covidbevis på covidbevis.se
  • Tillfrisknandebevis från covid-19 (utfärdat inom 30 dagar från det första positiva testresultatet, gäller i 90 dagar). Bevis på tillfrisknande för att resa

Minderåriga resenärer, 4–11 år kan resa med ett negativt självtest. Testet får inte vara äldre än 24 timmar vid avfärd och följande formulär ska fyllas i inför resan, Self-Test declaration (self-testing.gov.gr)

Båtresenärer måste dessutom fylla i en blankett om hälsotillstånd inom 24 timmar före båtresan. Formuläret finns finns här: Health Statement Form (travel.gov.gr) 

Lokala restriktioner och krav för resa kan variera och snabbt ändras.
Ambassaden rekommenderar därför kontakt med respektive rederi, flygbolag etc. för information om vad som gäller för den specifika inrikesresan.

Om du har testats positivt för covid-19 i Grekland gäller följande:

- Grekiska myndigheter anvisar till karantänhotell, rummet får inte lämnas. 
- Myndigheterna informerar resenären om antalet dagar karantänen varar.
- Efter karantänen bokar och betalar du själv PCR- eller Antigentest
  som ska visa negativt resultat inför din resa.
- Intyg som visar negativt resultat ska medföras vid båt- och flygresa.
- För utfärdande av grekisk digitalt Covid intyg se följande länk: 
   Digital Covid Certificate (services.gov.gr)
   notera att du behöver din PLF kod för att du skall kunna utfärda intyget.

Den som inte följer lokala restriktioner riskerar böter.

Råd till svenska resenärer

Ett stort eget ansvar faller på den enskilde resenären att genomföra resan på ett säkert sätt. Varje resenär ska noga överväga sin resa, vidta ordentliga förberedelser, informera sig om de förutsättningar som gäller och följa lokala myndigheters råd och anvisningar på plats. Resenärer uppmanas hålla tät kontakt med sina resebolag, och se över sitt försäkringsskydd. Det är viktigt att resenärer är beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Läs ambassadens reseinformation och anmäl dig gärna på följande länk: Svensklistan. Ladda även ner appen UD Resklar

Generella råd till resenärer - Sweden Abroad 

Om du har symptom på Covid-19 och befinner dig i Grekland kan du ringa det nationella numret 1135 eller 211 7779035 för att få råd.

Information från grekiska myndigheter finns på följande länkar: 

National Public Health Organization (eody.gov.gr)

Ministry for Climate Change and Civil Protection

Länk till jourapotek (engelska):
Pharmacies on Duty in Greece

Senast uppdaterad 10 jan 2022, 16.05