• Svenska

Om utlandet Grekland

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Ambassaden Athen och UD:s jour för konsulära ärenden får för närvarande många frågor. Ambassaden Athen uppdaterar löpande reseinformation på ambassadens hemsida. Observera att situationen i Grekland kan komma att ändras på mycket kort varsel. Resenärer uppmanas således att följa uppdateringar genom media och att hörsamma nationella och lokala myndigheters rekommendationer.

Grekiska myndigheter har beslutat att förlänga lockdown i hela Grekland fram till 14 maj 2021. För Attika-området (som inkluderar Athen) gäller striktare restriktioner fram till 14 maj 2021.

Landet uppdelas i tre zoner A (gult), B (rött) och C (mörkt rött). Från och med 30 januari tillämpas striktare restriktioner i de röda områden. Samtliga restriktioner finns publicerade på: https://covid19.gov.gr/covid-map/ (enbart på grekiska). Vänligen följ information från lokala myndigheter
.

SMS och formulär för att förflytta sig utanför bostaden

Särskilt tillstånd krävs för att röra sig utanför hemmet 
(sms till nummer 13033/eller fylla i formulär som finns här)

OBS!  
Det går endast att skicka sms till 13033 från grekiska mobiloperatörer. Grekiskt sim-kort kan införskaffas från Cosmote, Vodafone GR och Wind. Användning av 13033-tjänsten är gratis.

Särskilda inresebestämmelser

Vaccinationscertifikat

Regeringen har gett Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i uppdrag att ta fram en gemensam digital infrastruktur för vaccinationsbevis. Målet är att vaccinationsbeviset ska finnas tillgängligt i juni. När det är klart kommer de som har blivit vaccinerade mot covid-19 få ett bevis på genomförd vaccination. Vaccinationsbeviset kan sedan visas upp digitalt eller på papper. Vaccinationsbeviset utformas för att möta internationella krav och kommer att kunna användas för till exempel resor. Läs mer om Gröna beviset – ditt vaccinationsbevis hos E-hälsomyndigheten

Den som har vaccinerat dig kan utfärda ett vaccinationsintyg. Dessa intyg visar på att en vaccination genomförts och kan till exempel inte användas vid resor. Fråga när du vaccinerar dig vad som gäller för dig.

På EU-nivå samarbetar länderna för att utveckla ett så kallat grönt kort-certifikat för att underlätta vid resor mellan länderna. Certifikatet innehåller vaccinationsbevis, intyg på negativt covid-test eller intyg på positivt covid-test (vid genomgången covid-19)

Grekiska myndigheter har informerat om att ett vaccinationsintyg som, i dagsläget, utfärdas i Sverige inte kan användas vid resor till Grekland, då dessa inte uppfyller internationella krav. Svenska resenärer som önskar resa till Grekland behöver uppvisa negativt PCR test, trots vaccination. Testet måste ha utförts senast 72 timmar innan ankomst. 

PCR-test

Från och med onsdag den 11 november måste alla resenärer över 5 år som reser in till Grekland, både med flyg och via lands-/havsgränser, uppvisa negativt PCR- test. Testet måste ha utförts senast 72 timmar innan ankomst. 

Grekiska myndigheter har informerat att de förbehåller sig rätten till att testa ALLA resenärer, oavsett ålder, vid inresa till landet för perioden 18 december till 14 maj. Tidigare beslut om självisolering vid resans slutdestination i 7 dagar under samma period gäller inte resenärer från EU- och Schengenländer, USA, Storbritannien, Serbien, Israel och Förenade Arabemiraten. Om testresultatet är positivt placeras resenären i karantän under 14 dagar på den adress som uppgetts vid ankomst till landet eller ett boende anvisat av grekiska myndigheter. Resenärens hälsotillstånd utvärderas av grekisk hälsopersonal under denna period. 

Resenärer som vägrar testa sig för covid-19 riskerar att inte bli insläppta till Grekland.

För mer information om specifika bestämmelser så som in- och utresebestämmelser eller lokala regler och lagar i samband med covid-19 hänvisar vi till landets egna myndigheter.

Turism

Grekland öppnar sina gränser gradvis på ett säkert och genomförbart sätt den 14 maj. I följande länk finns information om vad som gäller från och med den 19 april 2021Protocol for Arrivals in and Departures from Greece - travel.gov.gr

travel.gov.gr
greecehealthfirst.gr

Mer information om inresebestämmelser till Grekland hittar du på hemsidan till  Greklands ambassad i Stockholm.

PLF – Passenger Locator Form

Resenärer som anländer till Grekland med flyg eller via lands-/havsgränser behöver, oavsett nationalitet, fylla i följande elektroniska formulär Passenger Locator Form (PLF) senast 24 timmar innan ankomst till Grekland. Tillhör man samma familj/hushåll fyller man i ett formulär och registrerar sedan övriga familjemedlemmar i samma formulär.

Fr.o.m. tisdag den 10 november är personer med hemvist i Grekland (permanent boende, oavsett nationalitet) skyldiga att fylla i PLF-formuläret minst 24 timmar innan avresa från Grekland.

Grekiska myndigheter har en supportlinje för frågor angående PLF och inresa till Grekland: +30 215 560 5151

Landsgränser

Ankomst till Grekland genom landsgränser tillåts från Bulgarien genom Promachonas och Nymfeas, Turkiet genom Kipi, Nordmakedonien genom Evzoni och Albanien genom Kakavia.

Landsgränser mot Bulgarien (Promachonas och Nymfeas) och Turkiet (Kipi) är öppna för inresor dagligen mellan 07.00-23.00. Tidigare beslut om självisolering vid resans slutdestination i 7 dagar under samma period gäller inte resenärer från EU- och Schengenländer, USA, Storbritannien, Serbien, Israel och Förenade Arabemiraten. 

Landsgränser mot Nordmakedonien (Evzoni) och Albanien (Kakavia) är öppna för inresor dagligen mellan 07:00-19:00 med en maxgräns på 400 passagerare daglige från vardera gränsstation. Samtliga resenärer som anländer från Nordmakedonien och Albanien till Grekland begärs sitta i självisolering vid sin slutdestination i 14 dagar under samma period.

Alla resenärer måste fylla i PLF-formuläret samt kunna uppvisa ett negativt Covid-19 /PCR-test på engelska, ej äldre än 72 timmar vid ankomst.

Lastbilar som transporterar gods via gränsstationerna Albanien (Kakavia) och Nordmakendonien (Evzoni) kan resa in dagligen mellan  kl. 07.00 -19.00 under förutsättning att lastbilsförarna genomgår snabbtester vid respektive gränsstation som visar negativt resultat.

Som resenär bör du själv kontakta den landsgräns/landsgränser du avser passera genom då det förekommer olika restriktioner. 

Grekiska myndigheter har informerat att de förbehåller sig rätten till att testa ALLA resenärer, oavsett ålder, vid inresa till landet fram till 14 maj.

I följande länk finner ni information om vad som gäller från och med den 19 april 2021  Protocol for Arrivals in and Departures from Greece - travel.gov.gr

Observera att det fortsatt är förbud för inresa i landet för medborgare från tredje land. Mer information om undantag hittar du här. 

Lokala restriktioner

Munskydd/Skyddsmasker

Vänligen notera att det är obligatoriskt att använda munskydd/skyddsmasker inomhus, utomhus och på kollektiva transportmedel. Samtliga restriktioner finns publicerade på: https://covid19.gov.gr/covid-map/ (enbart på grekiska). Vänligen följ information från lokala myndigheter.

Personer som inte följer bestämmelserna kan komma att bötfällas med tre hundra (300) euro.

Övriga restriktioner

Inrikesflyg och inrikesresor är endast tillåtna för återvändning till fast bostad, familjeåterförening, affärsresa och hälsoskäl.

Därutöver är det inte tillåtet att resa mellan regioner, med undantag om du återvänder till din fasta bostad, familjeåterförening, affärsresa eller hälsoskäl.

Bosättningsadressen bevisas med skattsedel (E1) från grekiska myndigheten www.aade.gr

Råd till svenska resenärer

Ambassaden uppmanar den enskilde att själv ordna sin återresa genom sin resebyrå, sitt flygbolag eller försäkringsbolag. Vi förstår att situationen är svår, men resenärer kommer behöva anpassa sig till rådande förutsättningar och acceptera ovisshet. Det är ett beslut som individen måste ta.

Om du befinner dig i Grekland och vill resa till Sverige inom den närmaste tiden bör du snarast undersöka vilka alternativ som finns.

Varje resenär bör noga överväga sin resa, förbereda sig ordentligt, hålla sig välinformerad om aktuella inresebestämmelser och följa lokala myndigheters råd och anvisningar på plats.

På samma sätt som för resande i Sverige ska du inte resa om du har covid-19-symtom. Resenärer uppmanas hålla tät kontakt med sina reseföretag och se över sitt försäkringsskydd.

Det är viktigt att resenärer har tillräckligt med pengar för oförutsedda händelser på resan som t.ex. förseningar som kan förorsaka extra kostnader

Grekiska myndigheter informerar också om att förbuden kan selektivt utvidgas med kort varsel till andra regioner.

Grekiska myndigheter erbjuder vaccineringsmöjlighet till utländska medborgare som bor i Grekland och innehar grekiskt socialförsäkringsnummer (AMKA). För registrering till grekiska vaccinationsprogrammet vänligen tryck här (Εμβολιασμός κατά της COVID-19 (emvolio.gov.gr)). Informationen finns i dagsläget enbart på grekiska. Om du saknar socialförsäkringsnummer (AMKA) hittar du mer information om hur du ansöker här (AMKA - Citizen's Guide)

Straffpåföljder

Straffpåföljder kommer att tillämpas för personen som bryter mot grekisk lagstiftning om Covid-19. Detta kan till exempel vara böter på summor från tre hundra (300) till fem tusen (5.000) euro.

Poliser och andra myndigheter kommer att bevaka så att restriktionerna följs.  I det fall restriktionerna inte följs kommer personen att bötfällas. Alla personer uppmanas att ha med sig pass och/eller Id kort samt kunna uppvisa intyg på laglig vistelse i Grekland (grekiskt uppehållstillståndskort eller dylikt).

Ändringar
Grekiska myndigheter förbehåller sig rätten till att ändra ovanstående, med kort varsel, i de fall omständigheterna skulle förändras i landet.

Viktiga länkar:
Protocol for Arrivals in and Departures from Greece - travel.gov.gr 
Destination Greece. Health first! 
Re-open EU (europa.eu) 

Inresebestämmelser Sverige

Från och med lördag 6 februari kommer utländska medborgare att behöva visa upp ett negativt covid-19-test för att få resa in i Sverige.

Utländska medborgare som är 18 år eller äldre måste visa upp ett giltigt intyg om negativt covid-19-test för att få resa in i Sverige. Särskilda regler gäller för inresa från länder utanför EU.

Det får ha gått max 48 timmar mellan tillfället för provtagningen och gränspassagen. Arbetspendlare och gränsarbetare ska kunna visa upp test som är högst en vecka gamla. De nya reglerna kompletterar tidigare inreseförbud. 

Följande typer av tester är godkända: Antigentest, PCR-test och LAMP-test.

Dessa uppgifter måste finnas på intyget för att det ska vara giltigt:

  • Namnet på den som har testats
  • Tidpunkt för provningstillfället
  • Huruvida det test som utförs är ett antigentest, PCR-test eller LAMP-test
  • Testresultatet
  • Namn, telefonnummer och adress till utfärdaren av intyget eller till laboratoriet som har genomfört testet.

Uppgifterna ska klart framgå på svenska, engelska, norska eller danska.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som reser in i Sverige, oavsett medborgarskap, bör testa sig vid inresa och att undvika kontakter i sju dagar. Det gäller oavsett om man omfattas av kravet på att uppvisa negativt covid-19-test innan inresa eller inte.

Inresor från EU- och Schengenstater

Resenärer från EU- och Schengenstater får resa in till Sverige om resenären kan uppvisa ett negativt covid-19 test.

Följande personer undantas från testkravet:
- personer under 18 år,
- personer som bor i Sverige,
- personer som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter,
- personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn,
- personer med trängande familjeskäl,
- personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl,
- personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som inte kan anstå,
- personer som passerar gränsen som ett led i utövandet av renskötsel,
- sjömän,
- personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller samarbete inom räddningstjänsten.

Mer information finns på Krisinformation.se - Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner 
...

Vänligen läs UD:s information om avrådan här

Enskilda resenärer ombeds att kontakta polismyndigheterna i Sverige då myndigheten ansvarar för tolkning och tillämpning av inreseförbudet.  Mer information finns på Polisens hemsida:
Corona – så påverkas resandet till Sverige | Polismyndigheten (polisen.se)

Ambassaden uppmanar svenskar att anmäla sig till svensklistan, mer information och anmälan görs här

Viktiga källor till information är UD:s olika plattformar, däribland och appen UD Resklar (App Store eller Google Play), liksom Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur man undviker att smitta sig själv och andra. Ambassaden uppmanar även svenskar som befinner sig i Grekland till att anmäla sig till svensklistan

Information från grekiska myndigheter finns via följande länkar: 
Novel Coronavirus COVID-19 Advice for travellers - NPHO (eody.gov.gr)
General Secretariat for Civil Protection   

På UD:s hemsida finns information om ”Frågor och svar om reseavrådan

Länk till jourapotek (engelska):
Greek Pharmacies on Duty | Pharmacies Duties in Greece | vrisko.gr

Information på engelska i grekisk dagstidning finns bland annat på följande hemsida: News from Greece and the World | eKathimerini.com

Om du har symptom på covid-19 och befinner dig i Grekland kan du ringa det nationella numret 1135 för att få råd (enbart på grekiska).

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus 

Frågor och svar om nytt coronavirus 

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).  

Vanliga frågor och svar:

Vad ska jag göra om jag får covid-19 symptom i Grekland?
Om du har symptom på covid-19 och befinner dig i Grekland kan du ringa det nationella numret 1135 för att få råd. För närvarande finns det enbart service på grekiska. Grekiska myndigheter arbetar på att även kunna betjänta patienter på engelska.

Måste jag som resenär tänka på något speciellt vid resa till länder där avrådan är hävd?

Vår bedömning är att osäkerhetsfaktorerna för svenska resenärer i de utpekade länderna har minskat betydligt. Samtidigt kan konstateras att allt resande inom Europa kommer vara kringgärdat med en ovisshet för svenska resenärer.

Utgångspunkten är att UD och ambassaderna inte kommer att kunna bistå med transport till Sverige för den som eventuellt har svårt att ta sig hem som en konsekvens av rådande situation.

Mot denna bakgrund blir det egna ansvaret än viktigare. Varje resenär ska noga överväga sin resa, vidta ordentliga förberedelser, informera sig om de förutsättningar som gäller och följa lokala myndigheters råd och anvisningar på plats. Resenärer uppmanas hålla tät kontakt med sina resebolag och se över sitt försäkringsskydd. Det är viktigt att resenärer har tillräckligt med pengar för oförutsedda händelser på resan som t.ex. förseningar som kan förorsaka extra kostnader. 

Man bör också ladda ner appen UD Resklar, och kontinuerligt uppdatera sig om ambassadens reseinformation på hemsidan Sweden Abroad.

Frågor och svar om reseavrådan - Regeringen.se

Senast uppdaterad 10 maj 2021, 08.57