• Svenska

Om utlandet Grekland

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Ambassaden Athen och UD:s jour för konsulära ärenden får för närvarande många frågor. Ambassaden Athen uppdaterar löpande reseinformation på ambassadens hemsida. Observera att situationen i Grekland kan komma att ändras på mycket kort varsel. Resenärer uppmanas således att följa uppdateringar genom media och att hörsamma nationella och lokala myndigheters rekommendationer.

Grekiska myndigheter har beslutat att förlänga lockdown i hela Grekland fram till 1 mars 2021. För Athen-området (Attika) gäller striktare restriktioner fram till 1 mars 2021. Landet uppdelas i två zoner A (gult) och B (rött). Från och med 30 januari tillämpas striktare restriktioner i röda områden. Samtliga restriktioner finns publicerade på: https://covid19.gov.gr/covid-map/ (enbart på grekiska). Vänligen följ information från lokala myndigheter.

SMS och formulär för att förflytta sig utanför bostaden

Särskilt tillstånd krävs för att röra sig utanför hemmet 
(sms till nummer 13033/eller fylla i formulär som finns här)

OBS!  
Det går endast att skicka sms till 13033 från grekiska mobiloperatörer. Grekiskt sim-kort kan införskaffas från Cosmote, Vodafone GR och Wind. Användning av 13033-tjänsten är gratis.

Särskilda inresebestämmelser

PCR-test

Från och med onsdag den 11 november måste alla resenärer som reser in till Grekland, både med flyg och via lands-/havsgränser, uppvisa negativt PCR test. Testet måste ha utförts senast 72 timmar innan ankomst. 

Grekiska myndigheter har informerat att de förbehåller sig rätten till att testa ALLA resenärer, oavsett ålder, vid inresa till landet för perioden 18 december till 8 mars. Samtliga resenärer begärs sitta i självisolering vid sin slutdestination i 7 dagar under samma period. Om testresultatet är positivt placeras resenären i karantän under 14 dagar på den adress resenären uppger vid ankomst till landet eller ett boende anvisat av grekiska myndigheter. Resenärens hälsotillstånd utvärderas av grekisk hälsopersonal under denna period. Vänligen kontakta din researrangör i god tid före avresa.

Resenärer som vägrar tester för covid-19 riskerar att inte bli insläppta till Grekland.

För mer information om specifika bestämmelser så som in- och utresebestämmelser eller lokala regler och lagar i samband med covid-19 hänvisar vi till landets egna myndigheter.

travel.gov.gr
greecehealthfirst.gr

Mer information om inresebestämmelser till Grekland hittar du på hemsidan till  Greklands ambassad i Stockholm.

PLF – Passenger Locator Form

Resenärer som anländer till Grekland med flyg eller via lands-/havsgränser behöver, oavsett nationalitet, fylla i följande elektroniska formulär Passenger Locator Form (PLF) senast 24 timmar innan ankomst till Grekland. Tillhör man samma familj/hushåll fyller man i ett formulär och registrerar sedan övriga familjemedlemmar i samma formulär.

Fr.o.m. tisdag den 10 november är personer med hemvist i Grekland (permanent boende, oavsett nationalitet) skyldiga att fylla i PLF-formuläret minst 24 timmar innan avresa från Grekland.

Grekiska myndigheter har en supportlinje för frågor angående PLF och inresa till Grekland: +30 215 560 5151

Landsgränser

Ankomst till Grekland genom landsgräns är tillåtna från Bulgarien enbart genom Promachonas gränsstation. Inträde från andra gränsstationer än Bulgarien är endast tillåtna för nödvändiga resor (ej besöks- och turistresor). När det gäller inträde i Albanien, Nordmakedonien och Turkiet är det även här endast tillåtet för nödvändiga resor. 

Alla resenärer måste fylla i PLF-formuläret samt ha med sig negativt Covid-19 /PCR-test, ej äldre än 72 timmar vid ankomst.

Som resenär bör du själv kontakta den landsgräns du avser passera genom då det förekommer olika restriktioner vid olika gränser.  

Grekiska myndigheter har informerat att de förbehåller sig rätten till att testa ALLA resenärer, oavsett ålder, vid inresa till landet för perioden 18 december till 8 mars. Samtliga resenärer begärs sitta i självisolering vid sin slutdestination i 7 dagar under samma period.

Lokala restriktioner

Munskydd/Skyddsmasker

Vänligen notera att det är obligatoriskt att använda munskydd/skyddsmasker inomhus, utomhus och på kollektiva transportmedel. Samtliga restriktioner finns publicerade på: https://covid19.gov.gr/covid-map/ (enbart på grekiska). Vänligen följ information från lokala myndigheter.

Personer som inte följer bestämmelserna kan komma att bötfällas med tre hundra (300) euro.

Övriga restriktioner

Grekiska myndigheter informerar om att detaljhandeln kommer att återöppnas i landet med start måndag den 18 januari. Återöppnandet kommer inte att genomföras i de områden där striktare restriktioner tillämpas. Mer information om vilka områden som tillämpar striktare restriktioner hittar du här Covid-map | CoVid19.gov.gr

Inrikesflyg och inrikesresor är endast tillåtna för återvändning till fasta bostaden, familjeåterförening, yrkesorsak och hälsoorsak.

Därutöver är det inte tillåtet att resa mellan regioner, med undantag om du återvänder till din fasta bostad, familjeåterförening, yrkesorsak eller hälsoorsak.

Bosättningsadressen bevisas med skattsedel (E1) från grekiska myndigheten www.aade.gr

Intyg från ambassaden

Om du befinner dig i en annan region och behöver resa till Athens Internationella flygplats kan ambassaden vid behov utfärda ett reseintyg för dig. För mer information vänligen kontakta ambassaden genom att skicka mail till ambassaden.athen-corona@gov.se

Råd till svenska resenärer

Ambassaden uppmanar den enskilde att själv ordna sin återresa genom sin resebyrå, sitt flygbolag eller försäkringsbolag. Vi förstår att situationen är svår, men resenärer kommer behöva anpassa sig till rådande förutsättningar och acceptera ovisshet. Det är ett beslut som individen måste ta.

Om du befinner dig i Grekland och vill resa till Sverige inom den närmaste tiden bör du snarast undersöka vilka alternativ som finns.

Varje resenär bör noga överväga sin resa, förbereda sig ordentligt, hålla sig välinformerad om aktuella inresebestämmelser och följa lokala myndigheters råd och anvisningar på plats.

På samma sätt som för resande i Sverige ska du inte resa om du har covid-19-symtom. Resenärer uppmanas hålla tät kontakt med sina reseföretag och se över sitt försäkringsskydd.

Det är viktigt att resenärer har tillräckligt med pengar för oförutsedda händelser på resan som t.ex. förseningar som kan förorsaka extra kostnader

Grekiska myndigheter informerar också om att förbuden kan selektivt utvidgas med kort varsel till andra regioner.

Grekiska myndigheter erbjuder vaccineringsmöjlighet till utländska medborgare som bor i Grekland och innehar grekiskt socialförsäkringsnummer (AMKA). För registrering till grekiska vaccinationsprogrammet vänligen tryck här (Εμβολιασμός κατά της COVID-19 (emvolio.gov.gr)). Informationen finns i dagsläget enbart på grekiska. Om du saknar socialförsäkringsnummer (AMKA) hittar du mer information om hur du ansöker här (AMKA - Citizen's Guide)

Straffpåföljder

Straffpåföljder kommer att tillämpas för personen som bryter mot grekisk lagstiftning om Covid-19. Detta kan till exempel vara böter på summor från tre hundra (300) till fem tusen (5.000) euro.

Poliser och andra myndigheter kommer att bevaka så att restriktionerna följs.  I det fall restriktionerna inte följs kommer personen att bötfällas. Alla personer uppmanas att ha med sig pass och/eller Id kort samt kunna uppvisa intyg på laglig vistelse i Grekland (grekiskt uppehållstillståndskort eller dylikt).

Ändringar
Grekiska myndigheter förbehåller sig rätten till att ändra ovanstående, med kort varsel, i de fall omständigheterna skulle förändras i landet.

Viktiga länkar:
https://travel.gov.gr/#/ 
https://greecehealthfirst.gr/
https://reopen.europa.eu/sv/map/GRC/2002 

Inresebestämmelser Sverige

Från och med lördag 6 februari kommer utländska medborgare att behöva visa upp ett negativt covid-19-test för att få resa in i Sverige.

Utländska medborgare som är 18 år eller äldre måste visa upp ett giltigt intyg om negativt covid-19-test för att få resa in i Sverige. Dessutom gäller särskilda regler för inresa från länder utanför EU samt från Storbritannien, Danmark och Norge, se längre ner.

Det får ha gått max 48 timmar mellan tillfället för provtagningen och gränspassagen. Arbetspendlare och gränsarbetare ska kunna visa upp test som är högst en vecka gamla. De nya reglerna kompletterar tidigare inreseförbud. 

Följande typer av tester är godkända: Antigentest, PCR-test och LAMP-test.

Dessa uppgifter måste finnas på intyget för att det ska vara giltigt:

  • Namnet på den som har testats
  • Tidpunkt för provningstillfället
  • Huruvida det test som utförs är ett antigentest, PCR-test eller LAMP-test
  • Testresultatet
  • Utfärdare av intyget

Uppgifterna ska klart framgå på svenska, engelska, norska eller danska.

Inresor från EU- och Schengenstater
Resenärer från EU- och Schengenstater får resa in till Sverige om resenären kan uppvisa ett negativt covid-19 test.

Följande personer undantas från testkravet:
- personer under 18 år,
- personer som bor i Sverige,
- personer som utför, deltar i eller är föremål för hälso- och sjukvårdstransporter,
- personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn,
- personer med trängande familjeskäl,
- personer som är i behov av internationellt skydd eller som har andra humanitära skäl,
- personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som inte kan anstå,
- personer som passerar gränsen som ett led i utövandet av renskötsel,
- sjömän,
- personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller samarbete inom räddningstjänsten.

Mer information finns på Krisinformation.se - Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner 
...

Vänligen läs UD:s information om avrådan här

Enskilda resenärer ombeds att kontakta polismyndigheterna i Sverige då myndigheten ansvarar för tolkning och tillämpning av inreseförbudet.  Mer information finns på Polisens hemsida:

https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/sa-paverkas/
https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden-affected-until-15-May-2020/ 

Ambassaden uppmanar svenskar att anmäla sig till svensklistan, mer information och anmälan görs här

Viktiga källor till information är UD:s olika plattformar, däribland och appen UD Resklar (App Store eller Google Play), liksom Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur man undviker att smitta sig själv och andra. Ambassaden uppmanar även svenskar som befinner sig i Grekland till att anmäla sig till svensklistan

Information från grekiska myndigheter finns via följande länkar: 
https://eody.gov.gr/en/novel-coronavirus-covid-19-advice-for-travellers/ https://www.civilprotection.gr/en  

På UD:s hemsida finns information om ”Frågor och svar om reseavrådan

Länk till jourapotek (engelska): https://www.vrisko.gr/en/pharmacy-duties

Information på engelska i grekisk dagstidning finns bland annat på följande hemsida http://www.ekathimerini.com/  

Om du har symptom på covid-19 och befinner dig i Grekland kan du ringa det nationella numret 1135 för att få råd (enbart på grekiska).

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus 

Frågor och svar om nytt coronavirus 

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).  

Vanliga frågor och svar:

Vad ska jag göra om jag får covid-19 symptom i Grekland?
Om du har symptom på covid-19 och befinner dig i Grekland kan du ringa det nationella numret 1135 för att få råd. För närvarande finns det enbart service på grekiska. Grekiska myndigheter arbetar på att även kunna betjänta patienter på engelska.

Måste jag som resenär tänka på något speciellt vid resa till länder där avrådan är hävd?

Vår bedömning är att osäkerhetsfaktorerna för svenska resenärer i de utpekade länderna har minskat betydligt. Samtidigt kan konstateras att allt resande inom Europa kommer vara kringgärdat med en ovisshet för svenska resenärer.

Utgångspunkten är att UD och ambassaderna inte kommer att kunna bistå med transport till Sverige för den som eventuellt har svårt att ta sig hem som en konsekvens av rådande situation.

Mot denna bakgrund blir det egna ansvaret än viktigare. Varje resenär ska noga överväga sin resa, vidta ordentliga förberedelser, informera sig om de förutsättningar som gäller och följa lokala myndigheters råd och anvisningar på plats. Resenärer uppmanas hålla tät kontakt med sina resebolag och se över sitt försäkringsskydd. Det är viktigt att resenärer har tillräckligt med pengar för oförutsedda händelser på resan som t.ex. förseningar som kan förorsaka extra kostnader. 

Man bör också ladda ner appen UD Resklar, och kontinuerligt uppdatera sig om ambassadens reseinformation på hemsidan Sweden Abroad.

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/fragor-och-svar-om-reseavradan/

Senast uppdaterad 23 feb 2021, 17.34