• Svenska

Om utlandet Grekland

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Ambassaden Athen och UD:s jour för konsulära ärenden får för närvarande många frågor. Ambassaden Athen uppdaterar löpande reseinformation på ambassadens hemsida. Observera att situationen i Grekland kan komma att ändras på mycket kort varsel. Resenärer uppmanas således att följa uppdateringar genom media och att hörsamma nationella och lokala myndigheters rekommendationer. Ambassaden uppmanar även resenärer att kontakta rederier och inrikesflygbolag själva för att få information vad som gäller för just deras resor.

Om du har testats positivt med Covid-19 i Grekland gäller följande:

-Grekiska myndigheter anvisar till karantänhotell, rummet får inte lämnas. 

-Myndigheterna informerar resenären om antal dagar karantänen varar.  

-Efter karantänen bokar du själv PCR- eller Antigen rapid-test som ska visa negativt resultat inför din resa.

-Om transit vid resa kontrollera själv vad som gäller för det landet. 

-Intyg att test genomförts och visar negativt resultat ska medföras vid båt- och flygresa.

-Följ grekiska myndigheters information eller gå in på Digital Covid Certificate – test på www.eudcc.gov.gr (Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 | GOV.GR (eudcc.gov.gr) med din PLF-kod för att få ett intyg.

 

Särskilda inresebestämmelser

Följande gäller för inresa till Grekland samt båtresor och inrikesflygningar i landet:

PLF formulär. Gäller för samtliga resenärer. Vänligen läs mer under rubriken PLF – Passenger Locator Form längre ner på sidan.

Grekiska myndigheter kräver även ett intyg på resenärernas hälsotillstånd vid inresa till landet. Resenären bör medha ett av följande intyg:

  • Ett negativt PCR- test. Gäller för resenärer över 12 år. Vänligen läs mer under rubriken PCR-test/Antigen rapid test
  • Ett negativt antigen (rapid) test från ett auktoriserat laboratorium. Testet får max vara 48 timmar gammalt. Läs mer under rubrikerna PCR/Antigen rapid test och  Undantag och specifika bestämmelser.
  • EU:s digitala covidbevis för vaccination som finns att ladda ner i e-tjänsten Covidbevis.se. Vänligen läs mer under rubriken EU:s digitala covidbevis
  • Ett intyg om återhämtning från SARS-CoV-2-virusinfektionen utfärdat av en offentlig svensk myndighet eller ett auktoriserat laboratorium. Läs mer under rubriken Undantag och specifika bestämmelser.
  • Ett intyg på att resenären testats positivt för COVID-19. Detta  bevisas antingen genom att presentera en positiv PCR test eller ett antigentest utfört av ett auktoriserat laboratorium eller ett medicinskt intyg som bekräftar att innehavaren testats positivt med SARS-CoV-2-virusinfektion. Intyget ska ha utfärdats av auktoriserad laboratorium/myndighet 30 dagar från det positiva testet och gäller upp till 180 dagar efter det. Läs mer under rubriken Undantag och specifika bestämmelser.

Intygen kan skrivas på engelska, tyska, franska, italienska, spanska och ryska. Resenärens fullständiga namn måste vara densamma som namnet i passet eller något annat erkänt resedokument.

PLF – Passenger Locator Form

Resenärer som anländer till Grekland med flyg eller via lands-/havsgränser behöver, oavsett nationalitet, fylla i följande elektroniska formulär Passenger Locator Form (PLF) senast 24 timmar innan ankomst till Grekland. Tillhör man samma familj/hushåll fyller man i ett formulär och registrerar sedan övriga familjemedlemmar i samma formulär.

Grekiska myndigheter har en supportlinje för frågor angående PLF och inresa till Grekland: +30 215 560 5151

PCR-test och Antigen rapid test

Resenärer över 12 år som reser in till Grekland med flyg och/eller via lands-/havsgränser, måste uppvisa negativt PCR- test eller negativt Antigen rapid test från laboratorium. Testerna får inte vara äldre än 72 respektive 48 timmar vid ankomst. 

Grekiska myndigheter förbehåller sig rätten till att testa ALLA resenärer, oavsett ålder, vid inresa till landet. Om testresultatet är positivt placeras resenären i karantän under 10 dagar (om man ej har vaccinerats) och under 7 dagar (om man har vaccinerats) på den adress som uppgetts vid ankomst till landet eller ett boende anvisat av grekiska myndigheter. Resenärens hälsotillstånd utvärderas av grekisk sjukvårdspersonal under denna period. 

Resenärer som vägrar testa sig för covid-19 riskerar att inte bli insläppta till Grekland.

EU:s digitala covidbevis

EU:s digitala covidbevis är ett dokument – digitalt eller på papper – som visar att du har fått vaccin mot covid-19, att du har testat negativt eller har tillfrisknat från covid-19. I e-tjänsten Covidbevis.se kan du från 1 juli få ett bevis på vaccination. För mer information vänligen besök följande länk Covidbevis • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se 

E-hälsomyndigheten lanserar Covidbevis den 1 juli

EU:s digitala Covidbevis ska underlätta resor inom Europa under coronapandemin, eftersom de är utformade på samma sätt inom hela EU. Covidbevis (tidigare Gröna bevis) är en kostnadsfri e-tjänst där du kan få ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19. Senast den 12 augusti går det också att hämta bevis på negativt covid-19-test och bevis på tillfrisknande via tjänsten Covidbevis.se.

Undantag och specifika bestämmelser

För mer information om undantag, så som in- och utresebestämmelser eller lokala regler och lagar i samband med Covid-19, hänvisar vi till grekiska myndigheter

Protocol for Arrivals in and Departures from Greece - travel.gov.gr

Landsgränser

Som resenär bör du själv kontakta den landsgräns/landsgränser du avser passera genom då det förekommer olika restriktioner. 

Lokala restriktioner

Munskydd/Skyddsmasker

Vänligen notera att det är obligatoriskt att använda munskydd/skyddsmasker inomhus och på kollektiva transportmedel. Utomhus är det obligatoriskt att använda munskydd/skyddsmasker då det är folksamlingar. Samtliga restriktioner finns publicerade på: https://covid19.gov.gr/covid-map/ (enbart på grekiska). Vänligen följ information från lokala myndigheter.

Personer som inte följer bestämmelserna kan komma att bötfällas med tre hundra (300) euro.

Övriga restriktioner

Samtliga båtresenärer över 12 år måste fylla i en blankett om hälsotillstånd 24 timmar innan båtresan. Blanketten finns här: Health Statement Form (travel.gov.gr). 

Båtresenärer ombeds själva kontakta respektive rederi för fråga om self-test för barn mellan 12-17 år. 

Vid bokning av inrikesflyg vänligen prata med flygbolaget om hälsoblankett och även self-test för barn mellan 12-17 år.

Grekiska myndigheter informerar att ett av följande kommer att krävas från och med 5 juli för inrikes båtresor och inrikes flygresor för alla över 12 år

  • Ett vaccinationsbevis där det framgår att det gått 14 dagar sedan resenären fått andra dosen.
  • Ett negativt PCR- test. Testet får vara max 72 timmar gammalt
  • Ett negativt antigen (rapid) test från ett auktoriserat laboratorium. Testet får max vara 48 timmar gammalt
  • Ett intyg om att resenären insjuknat i Covid 19 utfärdat 30 dagar efter första testresultatet och är giltigt 180 dagar.

Barn under 12 år behöver inte uppvisa något av ovanstående intyg.

Råd till svenska resenärer

Resande inom Europa kommer vara kringgärdat med en ovisshet för svenska resenärer.

Utgångspunkten är att UD och ambassaderna inte kommer att kunna bistå med transport till Sverige för den som eventuellt har svårt att ta sig hem som en konsekvens av rådande situation.

De flesta länder inom EU/EES/Schengenområdet har olika krav och rekommendationer, till exempel utegångsförbud, karantän, munskydd och covid-19-testning. Ett stort eget ansvar faller på den enskilde resenären att genomföra resan på ett säkert sätt.

Om du beslutar dig för att resa under rådande omständigheter är det viktigt att vara påläst innan du reser och att noga förbereda din resa. Skulle din planerade hemresa ställas in ligger ansvaret på dig att ordna en ny hemresa. Se till att ha en ekonomisk buffert så att du kan klara förseningar och oförutsedda utgifter.

Varje resenär bör noga överväga sin resa, förbereda sig ordentligt, hålla sig välinformerad om aktuella inresebestämmelser och följa lokala myndigheters råd och anvisningar på plats.

På samma sätt som för resande i Sverige ska du inte resa om du har covid-19-symtom. Resenärer uppmanas hålla tät kontakt med sina reseföretag och se över sitt försäkringsskydd.

För tillfället får Ambassaden och UD många frågor om internationellt resande. Här nedan kan du ta del av svaren på de vanligaste frågorna.

Frågor och svar inför utlandsresa under coronapandemin

Grekiska myndigheter erbjuder vaccineringsmöjlighet till utländska medborgare som bor i Grekland och innehar grekiskt socialförsäkringsnummer (AMKA). För registrering till grekiska vaccinationsprogrammet vänligen tryck här COVID-19 Vaccination. Om du saknar socialförsäkringsnummer (AMKA) hittar du mer information om hur du ansöker här (AMKA - Citizen's Guide)

Straffpåföljder

Straffpåföljder kommer att tillämpas för personen som bryter mot grekisk lagstiftning om Covid-19. Detta kan till exempel vara böter på summor från tre hundra (300) till fem tusen (5.000) euro.

Alla uppmanas att ha med sig pass och/eller Id kort samt kunna uppvisa intyg på laglig vistelse i Grekland (grekiskt uppehållstillståndskort eller dylikt).

Ändringar

Grekiska myndigheter förbehåller sig rätten till att ändra ovanstående, med kort varsel, i de fall omständigheterna skulle förändras i landet.

Inresebestämmelser Sverige

För mer information om inresebestämmelser till Sverige vänligen besök följande länkar:

Frågor och svar om inreseförbud | Polismyndigheten (polisen.se)

Frågor och svar om inreseförbud till Sverige - Regeringen.se

Krisinformation.se - Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner 

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Avrådan

Vänligen läs UD:s information om avrådan här

På UD:s hemsida finns information om ”Frågor och svar om reseavrådan

Frågor och svar om reseavrådan - Regeringen.se


Svensklistan

Ambassaden uppmanar svenskar att anmäla sig till svensklistan, mer information och anmälan görs här


Viktiga källor till information


Sverige
UD Resklar (App Store eller Google Play)
Folkhälsomyndigheten — Myndigheten för folkhälsofrågor (folkhalsomyndigheten.se)
Krisinformation.se - Information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner
Startsidan - Regeringen.se
Start | Polismyndigheten (polisen.se)

Grekland
Information från grekiska myndigheter finns via följande länkar: 
Novel Coronavirus COVID-19 Advice for travellers - NPHO (eody.gov.gr)
General Secretariat for Civil Protection   

Övrig information
Länk till jourapotek (engelska):
Greek Pharmacies on Duty | Pharmacies Duties in Greece | vrisko.gr

Information på engelska i grekisk dagstidning finns bland annat på följande hemsida: News from Greece and the World | eKathimerini.com

Om du har symptom på covid-19 och befinner dig i Grekland kan du ringa det nationella numret 1135 för att få råd (enbart på grekiska).

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - Coronavirus 

Frågor och svar om nytt coronavirus 

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).  

Vanliga frågor och svar:

Vad ska jag göra om jag får covid-19 symptom i Grekland?
Om du har symptom på covid-19 och befinner dig i Grekland kan du ringa det nationella numret 1135 för att få råd. För närvarande finns det enbart service på grekiska. Grekiska myndigheter arbetar på att även kunna betjänta patienter på engelska.

Måste jag som resenär tänka på något speciellt vid resa till länder där avrådan är hävd?

Vår bedömning är att osäkerhetsfaktorerna för svenska resenärer i de utpekade länderna har minskat betydligt. Samtidigt kan konstateras att allt resande inom Europa kommer vara kringgärdat med en ovisshet för svenska resenärer.

Utgångspunkten är att UD och ambassaderna inte kommer att kunna bistå med transport till Sverige för den som eventuellt har svårt att ta sig hem som en konsekvens av rådande situation.

Mot denna bakgrund blir det egna ansvaret än viktigare. Varje resenär ska noga överväga sin resa, vidta ordentliga förberedelser, informera sig om de förutsättningar som gäller och följa lokala myndigheters råd och anvisningar på plats. Resenärer uppmanas hålla tät kontakt med sina resebolag och se över sitt försäkringsskydd. Det är viktigt att resenärer har tillräckligt med pengar för oförutsedda händelser på resan som t.ex. förseningar som kan förorsaka extra kostnader. 

Man bör också ladda ner appen UD Resklar, och kontinuerligt uppdatera sig om ambassadens reseinformation på hemsidan Sweden Abroad.

Senast uppdaterad 01 aug 2021, 16.38