• Svenska

Om utlandet Grekland

Passets giltighet vid resa

När du åker utomlands behöver du alltid pass, eller inom Schengenområdet ett nationellt id-kort utfärdat av passmyndighet. Trots att passkontroll endast sker i undantagsfall inom Schengenområdet, måste du kunna legitimera dig under vistelsen utomlands. Passet och det nationella id-kortet är då de enda giltiga dokument som styrker identitet och medborgarskap.

För vistelse i Sverige eller i Grekland finns det inga särskilda krav på passets giltighetstid. Man kan med andra ord vistas i Grekland och åka tillbaka till Sverige så länge passet är giltigt.

För att resa till vissa länder behövs visum eller speciell giltighetstid på passet. För information om vad som gäller för det land du ska åka till, vänd dig till landets ambassad eller konsulat.

Senast uppdaterad 19 jan 2018, 15.40