• Svenska

Om utlandet Grekland

Allmän information om pass


Ändring i passlagen från 15 april 2016
Lagändringen i passlagen syftar till att färre pass ska hamna på avvägar och att missbruket av pass ska minska.

Från och med den 15 april 2016 ändras passlagen. Att många pass tappas bort eller försvinner är ett problem. Pass som missbrukas och används av andra än passinnehavaren innebär en stor säkerhetsrisk. Personer med till exempel kopplingar till organiserad brottslighet eller terrororganisationer reser anonymt med andra pass än sina egna. Lagändringen innebär i korthet att:

•svenska medborgare kan beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod,
•vanliga pass ska som huvudregel återkallas och spärras när ett provisoriskt pass utfärdas och
•giltighetstiden för vanligt pass till barn under tolv år sänks till tre år. 

En svensk medborgare kan, efter lagändringen, som mest beviljas tre vanliga pass under en femårsperiod. Vid behov kan provisoriskt pass utfärdas även fortsättningsvis. Ett provisoriskt pass är både tidsmässigt och geografiskt begränsat. Om man ansöker om ett provisoriskt pass och har ett vanligt pass som fortfarande är giltigt, kommer det vanliga passet att återkallas och spärras internationellt. Provisoriska pass kan utfärdas av både polisen i Sverige och av en svensk utlandsmyndighet. Polisens provisoriska pass i pass-bokform är maskinläsbara men det är inte utlandsmyndigheternas provisoriska pass i A4-format.  

Giltighetstiden för vanliga pass till barn under tolv år sänks till tre år. Detta för att yngre barns utseende förändras snabbt. Genom att sänka giltighetstiden minskar risken för missbruk av barns pass.  

För barn över 12 år och för vuxna kommer de vanliga passen som tidigare att gälla i fem år.  

Svenska passhandlingar är  biometriska och uppfyller de krav som finns i EU-förordningen om säkerhet och biometri i pass. Detta innebär att resehandlingarna är försedda med ett datachip som lagrar innehavarens personuppgifter, passfoto och fingeravtryck (dock inga fingeravtryck i id-korten). Giltighetstiden för pass och nationella id-kort är 5 år.  

Elektronisk hantering av ansökan 
En utlandsmyndighet som utfärdar pass och nationella id-kort har teknisk  utrustning för att ta fram underlag till dessa resehandlingar. Ansökan skickas  elektroniskt till Sverige för tillverkning. 

Två personliga besök
Den som ansöker om ett nytt pass eller nationellt id-kort måste göra två  personliga besök på passmyndigheten först för att lämna in ansökan och sedan för  att hämta det färdiga passet/id-kortet. 

Olika alternativ för svenskar i utlandet
En svensk medborgare bosatt i utlandet kan ansöka om ett nytt pass eller  id-kort på olika sätt:

•Vid besök i Sverige
Snabbast och billigast är att ansöka  under ett besök i Sverige. Du kan vända dig till vilken passmyndighet som helst. Avgiften är 350 kr för vanligt pass och 400 kr för nationellt ID-kort. Normalt kan du få det färdiga passet eller id-kortet  efter en vecka. Det är också möjligt att hämta den färdiga resehandlingen på en  ambassad eller konsulat, men då tar det längre tid och en utlämningsavgift  tillkommer. Det är nödvändigt att i förväg ta kontakt med det passkontor i  Sverige där du avser ansöka om pass för att få besked om vilka dokument som  krävs för att styrka identitet och svenskt medborgarskap. Information om  öppettider med mera finns på
Polisens  webbplats

 •På svensk utlandsmyndighet
Ansökan kan också ske på de  flesta svenska utlandsmyndigheter. Avgiften är 1 600 kr. Att få den färdiga  resehandlingen tar mellan två till sex veckor, eftersom passen tillverkas i  Sverige och sänds med kurirpost. Resehandlingen kan hämtas på en valfri  passmyndighet antingen i Sverige eller utomlands. 

Honorärkonsulaten 
Honorärkonsulaten är inte längre passmyndigheter. Detta innebär att de inte  kan ta emot ansökningar om vanliga pass och nationellt id-kort. De kan  emellertid lämna ut färdiga pass och nationellt id-kort. Personalen gör en  legitimationskontroll när handlingen lämnas ut.

Senast uppdaterad 16 jan 2018, 11.37