• Svenska

Om utlandet Gabon

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

 

Lägesuppdatering, särskilda inresebestämmelser och lokala restriktioner

Mot bakgrund av att reseinformationen med anledning av covid-19 är snabbföränderlig så hänvisas till franska utrikesdepartmentets reseinformation för Gabon för aktuell reseinformation och lägesbeskrivning i allmänhet.

Råd till svenska resenärer

Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning bland annat

·  Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

·  Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.

·  Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.

·  Undvik att delta i större sociala sammanhang.

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl gärna på svensklistan.

Alla svenskar uppmanas att extra noga följa nyhetsrapporteringen och att följa de anvisningar och rekommendationer som ges av de lokala myndigheterna och Världshälsoorganisationen (WHO). 

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +4684059200. För akuta konsulära nödsituationer når man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: +4684055005.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsovård, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - covid-19

Frågor och svar om covid-19

Även på WHO:s hemsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

För allmän, icke landspecifik, information om coronaviruset besök https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/reseinformation/nya-coronaviruset/

Senast uppdaterad 26 feb 2021, 11.02