• Svenska

Om utlandet Frankrike

Nationella restriktioner i Frankrike

Nationella restriktioner skiljer sig från inresebestämmelserna till Frankrike.

  • Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken och taxi från och med 6 år.
  • Munskydd är obligatoriskt vid läkarebesök, på sjukhus och ålderdomshem. Även på apotek förblir munskydd obligatoriskt.
  • Krav på vaccinbevis är borttaget sedan 14 mars.

Om man har symptom kan man testa sig: Centres et lieux de dépistage en RT-PCR et tests antigéniques de la Covid-19.

Senast uppdaterad 15 jul 2022, 15.59