• Svenska

Om utlandet Frankrike

Lägesbild och reseinformation Covid-19

I undermenyn nedan finns viktig information angående pågående pandemi av covid-19 samlad.

Tous anti covid

Nationella restriktioner i Frankrike

Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken och taxi från och med 6 år. Munskydd är obligatoriskt vid läkarebesök, på...
Nationella restriktioner i Frankrike
Karta covid 31 mars 2022

Resa in i Frankrike från utlandet

Vid inresa från "gröna" länder : Vaccinerade resenärer över 12 år kan resa in med giltigt* vaccinationsbevis utan  kr...
Resa till Frankrike från utlandet
Capture Outre mer

Resa till franska utomeuropeiska territorierna

Inresebestämmelser och restriktioner för samtliga öar finns att läsa på engelska här: Déplacements entre la métropole...
Resa till franska utomeuropeiska territorierna
fredrik_broman-on_the_road

Bil, flyg och tågförbindleser i Frankrike samt transit och mellanlandning

Biltrafik till/från Frankrike samt transit: Inresebestämmelserna och nationella restriktione r gäller även vid...
Bil, flyg och tågförbindleser i Frankrike samt transit och mellanlandning
helena_wahlman-health_care_in_sweden

Allmän information om COVID-19

Råd till svenska resenärer Du som vistas i Frankrike uppmanas att följa de franska hälsomyndigheternas rekommendation...
Allmän information om COVID-19