Om utlandet Frankrike

Beställning av samordningsnummer i Frankrike

Personer som är födda utomlands och som aldrig varit folkbokförda i Sverige behöver ett samordningsnummer innan en ansökan om svenskt pass eller nationellt id-kort kan göras. Observera att en ansökan om pass eller id-kort ska inkomma inom rimlig tid efter det att samordningsnumret utfärdats.

1) Barn födda före 1 april 2015:

Barn födda av svensk mor blir automatiskt svenska medborgare vid födseln. 

Är endast pappan svensk medborgare blir barnet automatisk svenskt om det föds inom äktenskap. Om föräldrarna ingår ett äktenskap efter födseln räknas barnets svenska medborgarskap från den dag föräldrarna gifte sig med varandra.

Barn med ogift svensk far kan bli svenska medborgare genom anmälan (avgift 17€)

2) Barn födda efter 1 april 2015:

Barn som föds efter 1 april 2015 blir automatiskt svenska medborgare om någon av föräldrarna är svenska medborgare och kan direkt söka om samordningsnummer vid ambassaden.

 

Vårdnadshavarna måste personligen, i sällskap av barnet, lämna in ansökan om samordningsnummer vid ambassaden eller per post efter granskning av dokument och uppvisande av barnet på något av våra konsulat. Skulle någon av vårdnadshavarna vara förhindrad att närvara måste dennes pass tas med av den andra vårdnadshavaren. Att beställa ett samordningsnummer är avgiftsfritt och handläggningstiden är ca. 4 veckor.

Följande handlingar krävs:

 • Ifylld blankett Förnamn_och_efternamn.pdf undertecknad av båda föräldrarna. Information om nya namnlagändring finns på Skatteverkets hemsida.
 • Barnets födelsebevis i original, Acte de Naissance - Copie intégrale.   
 • Ett förlossningsintyg (krävs endast om modern är svensk).
 • Livret de Famille (om familjen har en sådan).
 • Föräldrarnas vigselbevis (endast om fadern är svensk och barnet fött före den 1 april 2015).
 • Vårdnadshavarnas pass eller nationella identitetskort.
 • Beslut från Migrationsverket om bibehållande av svenskt medborgarskap om det finns risk att den svenska föräldern förlorat sitt svenska medborgarskap vid 22 års ålder.

Vänligen notera att:

 • Alla handlingar ska vara i original eller bestyrkta kopior.
 • Handlingarna måste lämnas in personligen vid ambassaden eller per post efter besök vid ett av konsulaten.  
 • Barnet måste närvara vid ansökan.
 • Ambassaden kan inte acceptera en ansökan som inte är komplett, se till att ansökan innehåller samtliga efterfrågade dokument.

Beställning av samordningsnummer

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer