Om utlandet Frankrike

Samordningsnummer

Personer som är födda utomlands och som aldrig varit folkbokförda i Sverige behöver ett samordningsnummer innan en ansökan om svenskt pass eller nationellt id-kort kan göras. Observera att en ansökan om pass eller id-kort ska inkomma inom rimlig tid efter det att samordningsnumret utfärdats.

Ambassaden tar endast emot anmälan om namn och underlag för rekvisition av samordningsnummer om avsikten är att ansöka om pass/ID-kort/provisoriskt pass för barnet på ambassaden i Paris.

 

Ansökan om samordningsnummer

För barn födda utomlands måste ett samordningsnummer rekvireras innan det är möjligt att ansöka om svenskt pass/ID-kort/provisoriskt pass. 

1. Ansökan görs i Frankrike:

Ansökan görs genom att besöka personligen ambassaden i Paris eller något av de 11 honorärkonsulaten i Frankrike för att visa upp barnet och få kopior av pass och andra handling vidimerade. Efter besöket på ett konsulat skickas ansökan per post till ambassaden.

Det är inte möjligt för vårdnadshavarna att själva rekvirera samordningsnummer från Skatteverket.

Följande handlingar i original måste tas med vid ansökan under reguljära besökstider:

  • Blanketten SKV 7750 "Förnamn och efternamn - Ansökan" undertecknad av båda vårdnadshavarna.
  • Födelsebevis: Acte de naissance - copie intégrale. Obs: ej kopia, endast original
  • Båda vårdnadshavarnas pass/ID-kort visas upp i original eller kopior (bestyrkta eller vidimerade).
  • Om modern är svensk medborgare krävs graviditetsintyg, förlossningsjournal eller liknande där förlossningen framgår.
  • Om endast en av föräldrarna är vårdnadshavare krävs bestyrkt kopia av ett vårdnadsbeslut utfärdad av domstol.
  • Livret de famille om familjen har en sådan.
  • Om endast fadern är svensk medborgare och barnet är fött före 1 april 2015 krävs föräldrarnas vigselbevis. Om föräldrarna inte är gifta med varandra måste ett bevis om svenskt medborgarskap visas upp. Anmälan lämnas in på ambassaden Svenskt medborgarskap för barn födda utomlands med svensk pappa (avgift 17€)
  • Beslut från Migrationsverket om bibehållande av svenskt medborgarskap om det finns risk att den svenska föräldern förlorat sitt svenska medborgarskap vid 22 års ålder.

Handläggningstiden för ansökan om samordningsnummer är cirka 4 veckor.

Beslut om samordningsnummer sänds av Skatteverket direkt till vårdnadshavarna med en kopia till ambassaden. Först när samordningsnummer tilldelats är det möjligt att ansöka om pass till barnet.

2. Ansökan görs i Sverige:

Om ansökan om pass/ID-kort inte ska göras på ambassaden, utan i Sverige, ska rekvisitionen av samordningsnummer även göras i Sverige.

Man kan alltså inte längre ansöka om samordningsnummer genom ambassaden och ansöka om pass/ID-kort i Sverige.

Namnanmälan

Önskar vårdnadshavarna endast göra en namnanmälan för barnet och inte ansöka om pass/ID-kort, ska blanketten sändas av vårdnadshavarna direkt till Skatteverket tillsammans med de handlingar som uppges på Blanketten SKV 7750 "Förnamn och efternamn - Ansökan" längst ner till höger undertecknad av båda vårdnadshavarna. Dessa handlingar ska vara bestyrkta av valfri myndighet.

Adress:
Skatteverket Folkbokföringen
881 52 Sollefteå
Sverige