Meny

Om utlandet Frankrike

Nationellt id-kort i Frankrike

Svenska medborgare kan ansöka om nationellt id-kort vid en svensk utlandsmyndighet.

Ett nationellt id-kort visar ditt svenska medborgarskap och har en giltighetstid på fem år. Id-kortet gäller för resor inom EU samt till Norge, Schweiz, Island och Lichtenstein.

Läs mer om svenska nationella id-kort på polisens hemsida.

Observera att svenska körkort samt bankens, postens och skatteverkets id-kort är giltiga som identitetshandlingar endast i Sverige och kan inte användas som resehandlingar för resor inom EU.

Söka nationellt ID-kort:

Ett nationellt id-kort söks på samma sätt som ett svenskt pass. Id-kortet innehåller dock inga fingeravtryck. Läs om ansökningsförfarandet här:

Avgift:

Att söka nationellt id-kort på Sveriges ambassad i Paris kostar 136 € och betalas kontant, med bankkort eller med check i samband med ansökan.

Grundläggande information om: Nationellt id-kort

Läs mer