Meny

Frankrike

Förnyelse av pass för vuxna i Frankrike

Det billigaste sättet att förnya ditt pass är att göra det under ett besök i Sverige. Polisen har för närvarande en handläggningstid på fem arbetsdagar. Om du inte har tid att vänta på passet i Sverige kan du be att få hämta ut det på ambassaden i Paris eller på ett konsulat. Vill du söka pass här i Frankrike, krävs att du personligen inställer dig vid ambassaden i Paris. Du får räkna med att det kan ta upp till två veckor för att få passet. Det som nedan anges om att ansöka om pass gäller även ansökan om nationellt identitetskort (ett nationellt id-kort utfärdat av Polisen eller på en ambassad, där din svenska nationalitet framgår), vilket fungerar som resehandling inom EU.

1) Ansökan om pass i Sverige:

Läs mer om att ansöka om pass i Sverige på Polisens hemsida.

Tänk på att, om du är utflyttad och avregistrerad i Sverige, kan polisen kräva fler handlingar när du söker pass än de som anges på sidan. Var noga med att kontakta polisen innan du åker till Sverige för att kontrollera vilka handlingar du behöver ha med dig.

Hämta passet i Frankrike:

Om du söker pass i Sverige kan du välja att få det färdiga passet skickat till ambassaden för utlämning, eller för vidarebefordran till något av våra konsulat. En anmälan om vart passet ska skickas måste göras i samband med att passet söks, antingen som en anteckning på ansökningshandlingen, eller som ett meddelande till passhandläggaren. En portoavgift om 3€  tillkommer om du önskar hämta ut pass eller nationellt identitetskort på ett konsulat. En utlämningsavgift om 15€ tillkommer och betalas av sökanden när passet hämtas ut.

2) Ansökan om pass på ambassaden:

För att göra en ansökan om pass på Sveriges ambassad i Paris krävs att du inställer dig personligen. Vi tar emot passansökningar under våra besökstider.

Tänk på att:

 • Svenska medborgare kan beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod. Vanliga pass ska som huvudregel återkallas och spärras när ett provisoriskt pass utfärdas.
 • Det är uppgifterna i den svenska folkbokföringen som ligger till grund för ansökan om pass. Det är därför viktigt att du i god tid innan du söker pass kontrollerar att Skatteverket har korrekt information om dig.
 • Om passet eller ID-kortet blivit stulet eller borttappat tar du i stället med dig polisanmälan och en annan giltig fotolegitimation. Har du ingen fotolegitimation kan du istället ta med dig någon du känner som kan intyga din identitet. Personen måste vara myndig och ta med sig en giltig fotolegitimation.

Ta med dig:

Är du född eller har varit folkbokförd i Sverige:

 • En giltig ID-handling (pass eller ID-kort).
 • En ifylld Passblankett_uppgifter_provning_svenskt_medborgars.PDF. Denna blankett finns även att fylla i på ambassaden.
 • Du som flyttat från Sverige till Frankrike före 2001 måste kunna styrka din svenska nationalitet med antingen: 
  • franskt Carte de Séjour 
  • franskt röstkort där medborgarskap framgår
  • intyg från den franska myndigheten la Sous-direction de l’accès à la nationalité française om att du inte blivit fransk medborgare.

Dessa regler tillämpas eftersom Sverige inte medgav dubbelt medborgarskap mellan åren 1973 och 2001. (Om du redan har visat upp ett intyg vid tidigare passansökan behöver du inte styrka din nationalitet igen.) Läs här hur du gör för att ansöka om detta intyg.

 • Kvinna som erhållit franskt medborgarskap genom giftermål före 1973 ska ta med sig sin livret de famille eller acte de mariage för att styrka året för ingående av äktenskapet.
 • Certificat de nationalité française - om du erhållit franskt medborgarskap efter 2001
 • När du söker ett vanligt pass behöver du inte ha med dig egna foton, utan dessa tas i samband med ansökningen. För bästa resultat, bär helst mörk klädsel.

Är du född i Frankrike och aldrig varit folkbokförd i Sverige:

 • En giltig svensk ID-handling (Pass eller ID-kort).
 • Acte de naissance och dina föräldrars Livret de famille.
 • Migrationsverkets beslut på att du fått behålla ditt svenska medborgarskap efter 22 års ålder.

Är du bosatt i Belgien eller Luxemburg:

 • Ditt belgiska ID-kort
 • Ditt luxemburgska registreringsbevis

Alla handlingar bör vara originalhandlingar. Foto och fingeravtryck tas på ambassaden.

Avgift:

Att ansöka om pass på Sveriges ambassad i Paris kostar 136€ och betalas med bankkort, kontant eller med check i samband med ansökan.

Hämta passet:

Du får ett mail som bekräftar att passet har kommit till ambassaden. Passet måste hämtas ut personligen av passökanden, antingen på ambassaden eller på något av våra konsulat.

Det går inte att med fullmakt hämta ut en annan persons pass.

Ta alltid med dig ditt förra pass när du hämtar ditt nya. Är det förra passet förlorat tar du med dig en annan giltig fotolegitimation. 

Om du önskar få passet eller identitetskortet skickat till ett konsulat tillkommer en utlämningsavgift om 15€ samt en portoavgift om 3€.

 

 

Grundläggande information om: Förnyelse av pass för vuxna

Läs mer