Meny

Om utlandet Frankrike

Förnyelse av pass för barn under 18 år i Frankrike

För att utfärda ett pass till ett barn under 18 år krävs båda vårdnadshavarnas medgivande. Det som nedan anges om att ansöka om pass gäller även ansökan om nationellt id-kort.

Har ditt barn aldrig tidigare haft ett svenskt pass, läs istället här.

1) Ansökan om pass i Sverige:

Det billigaste och enklaste sättet att förnya ditt barns pass är att göra det vid ett besök i Sverige. Läs mer om att ansöka om pass i Sverige på Polisens hemsida.

Tänk på att, om barnet är utflyttat och avregistrerat i Sverige, kan polisen kräva fler handlingar när ni söker pass än de som anges på sidan. Var noga med att kontakta polisen innan ni åker till Sverige för att kontrollera vilka handlingar ni behöver ha med er.

Om ni söker pass i Sverige kan ni välja att få det färdiga passet skickat hit till ambassaden, för utlämning eller för vidarebefordran till något av våra konsulat. En anmälan om vart passet ska skickas måste göras i samband med passansökan. En portoavgift om 3€ tillkommer om du önskar hämta ut pass eller nationellt identitetskort på ett konsulat. En utlämningsavgift om 15 € tillkommer och betalas när passet hämtas ut.

2) Ansökan om pass på ambassaden:

För att göra en ansökan om pass på Sveriges ambassad i Paris krävs att barnet kommer till ambassaden tillsammans med sina vårdnadshavare. Båda vårdnadshavarna måste ge sitt medgivande för att ett pass ska kunna utfärdas till barnet. Läs mer om vårdnadshavares medgivande nedan.

Vi tar emot passansökningar under våra besökstider. Bor ni långt ifrån Paris kan ni boka en tid utanför dessa tider genom att ringa ambassadens växel: +33 (0)1 44 18 88 00.

Tänk på att:

  • Sedan den 15 april 2016 är giltighetstiden sänkt från fem till tre år för vanliga pass för barn under 12 år, priset förblir 136 €. Den förkortade giltighetstiden gäller ej nationella identitetskort.
  • Det är uppgifterna i den svenska folkbokföringen som ligger till grund för ansökan om pass. Det är därför viktigt att ni i god tid innan ni söker pass för ert barn kontrollerar att Skatteverket har rätt information om barnet.
  • Om barnets förra pass blivit borttappat eller stulet måste detta först polisanmälas. Ta sedan med er polisanmälan när ni ska ansöka om ett nytt pass.

Vårdnadshavares medgivande:

Båda vårdnadshavarna måste ge sitt medgivande för att ett pass ska kunna utfärdas till barnet. Kan bara den ena vårdnadshavaren följa med barnet, måste den andra vårdnadshavarens medgivande tas med, tillsammans med en kopia på dennes pass. Har barnet bara en vårdnadshavare ska detta kunna styrkas, till exempel med ett svensk personbevis eller ett lagakraftvunnet domstolsbeslut.

Fyll i blanketten vardnadshavares_medgivande.PDF. Tänk på att underskriften måste bevittnas av en person. Närvarande vårdnadshavare kan välja att fylla i sin del av blanketten vid ansökningstillfället på ambassaden, och dennes underskrift bevittnas då av ambassadpersonalen.

Medgivandet kan också skrivas direkt på blankt papper. Det ska klart framgå att det gäller utfärdande av pass för barnet och vårdnadshavarens underskrift ska bevittnas av en person, som även de skriver under medgivandet.Vittnets telefonnummer och adress måste anges. Så även datum för signering.

Ta med en kopia av den frånvarande vårdnadshavarens pass.

Ta med er:

  • Barnets förra pass. Om ni söker id-kort till barnet tar ni istället med er barnets förra id-kort. Om barnets förra pass eller id-kort blivit borttappat eller stulet tar ni istället med er polisanmälan.
  • En ifylltd blankett Passblankett_uppgifter_provning_svenskt_medborgars.PDF. Denna blankett finns även på ambassaden.
  • Om barnet är fött i Frankrike och aldrig varit folkbokfört i Sverige, tar ni istället med er barnets Acte de naissance och er Livret de famille.
  • Närvarande vårdnadshavares pass, samt eventuell frånvarande vårdnadshavares pass eller kopia av detta.
  • Föräldrarnas franska uppehållstillstånd, Carte de séjour, om ni har eller har haft sådana, även om de är utgångna.
  • Eventuell frånvarande vårdnadshavares medgivande.

Tänk på att alla handlingar bör vara originalhandlingar. Foto och eventuella fingeravtryck tas på ambassaden.

Avgift:

Att ansöka om pass på Sveriges ambassad i Paris kostar 136 € och betalas kontant, med bankkort eller med check i samband med ansökan.

Hämta passet:

Passet kan hämtas ut av barnets vårdnadshavare, antingen på ambassaden eller på något av våra konsulat. Vårdnadshavaren måste kunna visa upp giltig fotolegitimation. Ta alltid med barnets förra pass när ni hämtar det nya. Vill ni hämta passet på ett konsulat tillkommer en utlämningsavgift på 15 €.

Ett barn över 15 år kan hämta ut sitt eget pass, om detta vid ansökningstillfället medgivits av vårdnadshavarna och antecknats i ansökan. Barnet ska ta med sig sitt förra pass när han eller hon hämtar sitt nya. Är det förra passet förlorat ska barnet ta med sig en annan giltig fotolegitimation.

 

 

 

Grundläggande information om: Förnyelse av pass för barn under 18 år

Läs mer