Meny

Om utlandet Frankrike

Ansökan om pass för barn under 18 år i Frankrike

För att kunna ansöka om ett första pass eller nationellt id-kort till ett barn fött utomlands måste barnet ha fått ett svenskt samordningsnummer.

Läs mer om samordningsnummer här.

Ansökan om pass på ambassaden:

För att göra en ansökan om pass på Sveriges ambassad i Paris krävs att barnet kommer till ambassaden tillsammans med sina vårdnadshavare. Båda vårdnadshavarna måste ge sitt medgivande för att ett pass ska kunna utfärdas till barnet. Läs mer om vårdnadshavarens medgivande nedan.

Vi tar emot passansökningar under våra besökstider. Bor ni långt ifrån Paris kan ni boka en tid utanför dessa tider genom att ringa ambassadens växel: +33 (0)1 44 18 88 00.

Tänk på att:

Sedan den 15 april 2016 är giltighetstiden för pass till barn under 12 år tre år. ID-kort är fortsatt giltiga i fem år.

Vårdnadshavares medgivande:

Båda vårdnadshavarna måste ge sitt medgivande för att ett pass ska kunna utfärdas till barnet. Kan bara den ena vårdnadshavaren följa med barnet, måste den andra vårdnadshavarens medgivande tas med, tillsammans med en kopia av dennes pass. Har barnet bara en vårdnadshavare ska detta kunna styrkas, till exempel med ett svenskt personbevis eller ett lagakraftvunnet domstolsbeslut.

Fyll i blanketten vardnadshavarens_medgivande.PDF. Tänk på att underskriften måste bevittnas av två personer. Närvarande vårdnadshavare kan välja att fylla i sin del av blanketten vid ansökningstillfället på ambassaden, och dennes underskrift bevittnas då av ambassadpersonalen.

Medgivandet kan också skrivas direkt på blankt papper. Det ska klart framgå att det gäller utfärdande av pass för barnet och vårdnadshavarens underskrift ska bevittnas av två personer, som även de skriver under medgivandet. Vittnenas telefonnummer och adress måste anges. Så även datum för signering.

Ta med en kopia av den frånvarande vårdnadshavarens pass.

Ta med dig:

  • Barnets Acte de naissance.
  • Beslut om barnets namn och samordningsnummer. Har ni sökt samordningsnummer här på ambassaden finns redan dessa dokument här.
  • En ifylld Passblankett_uppgifter_provning_svenskt_medborgars.PDF. Denna blankett finns även på ambassaden.
  • Närvarande vårdnadshavares pass, samt eventuell frånvarande vårdnadshavares pass eller kopia av detta.
  • Livret de famille, alternativt vigselbevis, om föräldrarna är gifta.
  • Ett bevis om svenskt medborgarskap, för sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln. Läs mer om detta här.
  • Föräldrarnas franska uppehållstillstånd, Carte de séjour, om ni har eller har haft sådana, även om de är utgångna.
  • Eventuell frånvarande vårdnadshavares medgivande.

Tänk på att alla handlingar bör vara originalhandlingar. Foto och eventuella fingeravtryck tas på ambassaden.

Avgift:

Att ansöka om pass på Sveriges ambassad i Paris kostar 136 € och betalas kontant, med bankkort eller med check i samband med ansökan.

Hämta passet:

Passet kan hämtas ut av barnets vårdnadshavare, antingen på ambassaden eller på något av våra konsulat. Vårdnadshavaren måste kunna visa upp giltig fotolegitimation. Vill ni hämta passet på ett konsulat tillkommer en utlämningsavgift på 15 €.

Ett barn över 15 år kan hämta ut sitt eget pass, om detta vid ansökningstillfället medgivits av vårdnadshavarna och antecknats i ansökan. Barnet ska ta med sig en giltig fotolegitimation.

Grundläggande information om: Ansökan om pass för barn under 18 år

Läs mer