Meny

Akutnummer

Följande telefonnummer kan kontaktas dygnet runt.

Ambulans med läkarteam: Le SAMU tel: 15

Polisen: La Police tel: 17

Brandkåren: Les Pompiers el: 18

Hembesök läkare SOS Médecins tel: 3624 eller 01 47 07 77 77

Akuttandläkare: SOS Dentaire 87 bd Port Royal 75013 Paris                        tel: 01 43 37 51 00

Avgiftningscentral: Centre Antipoison tel: 01 40 05 48 48

Senast uppdaterad 23 jan 2018, 12.30