• Svenska

Om utlandet Finland

Covid-19: Lägesbild och reseinformation


Lägesuppdatering covid-19

Ambassaden följer utvecklingen vad avser spridningen av coronaviruset i Finland. Sverige har från och med den 21 september 2020 hävt avrådan från icke nödvändiga resor till Finland.

Aktuell information om läget i Finland vad gäller coronaviruset och smittspridningen finns på Institutet för hälsa och välfärds (THL:s) webbplats, till exempel i den lägesöversikt som uppdateras regelbundet.

Information om hanteringen av coronaepidemin och gällande riksomfattande begränsningar och rekommendationer finns på statsrådets webbplats.  

Generell information för utländska medborgare som befinner sig i Finland hittas på ThisisFINLAND.

Särskilda inresebestämmelser

Sedan mars 2020 gäller en rad begränsningar i den gränsöverskridande land-, hamn- och flygtrafiken till Finland.

Regeringen bedömer behovet av inreserestriktioner och deras omfattning utifrån det epidemiologiska läget. Information om gällande inreserestriktioner och hälsosäkerhetsåtgärder finns på statsrådets webbplats. Från och med 27 januari skärps inreserestriktionerna ytterligare, se information nedan. 

Inreserestriktionerna innebär att resenärer till Finland måste uppvisa nödvändig orsak för inresa. Att höra till en gränsort vid gränsen mellan Finland och Sverige är inte längre en grund för inresa från och med den 27 januari. För lista vad som räknas som nödvändig orsak, se finska Gränsbevakningens anvisningar.

Vid ankomst till Finland gäller rekommendation om 14 dagars frivillig karantän. Frivillig karantän innebär att en person undviker närkontakt med andra och håller sig hemma. Man kan förkorta den frivilliga karantänen med två frivilliga test. Om man vid ankomsten till Finland har ett intyg över ett negativt coronatest som har tagits tidigast 72 timmar före inresan kan man testa sig igen tidigast 72 timmar efter inresan. Om resultatet också av det andra testet är negativt kan man avbryta den frivilliga karantänen. Mer information om testning samt möjlighet att boka ett test i samband med inresa hittas via FINENTRY-tjänsten

Läs mer om detta på THL:s webbplats under rubriken ”Resor och coronaviruspandemin”.

Frågor om gränspassage hänvisas till finska Gränsbevakningsväsendet. Numret till Gränsbevakningsväsendets rådgivningstjänst är +358 295 420 100, vardagar kl. 8.00 – 16.00.

För information om färjetrafiken mellan Sverige och Finland, kontakta Viking Line, Tallink Silja respektive Wasaline. Aktuell information om flyg finns på flygbolagens webbplatser och på webbplatsen för Helsingfors-Vanda flygplats. 

Lokala restriktioner

Information om lokala restriktioner hittas via Institutet för hälsa och välfärds (THL:s) hemsida. Lokala restriktioner innehåller bland annat information om begränsningarna i offentlig service, begränsningar i offentliga tillställningar och sammankomster samt rekommendation om nyttjande av munskydd. Uppdateringar sker i takt med ändrad regional smittspridning.

Begränsningar i honorärkonsulatens verksamhet och förmåga att bistå allmänheten med exempelvis utlämnande av pass kan förekomma lokalt. Kontakta konsulatet per epost eller telefon för aktuell information. 

Råd till svenska resenärer

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på att lokala myndigheter kan vidta spridningsreducerande åtgärder.

Finska myndigheter har inrättat ett nationellt callcenter dit allmänheten kan vända sig för att få svar på frågor om coronavirusutbrottet, + 358 (0)295 535 535. Callcentret tar emot samtal vardagar 08.00 – 21.00 och lördagar 09.00 – 15.00.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbplats löpande.

Senast uppdaterad 11 maj 2021, 10.19