• Svenska

Om utlandet Finland

Covid-19: Lägesbild och reseinformation


Lägesuppdatering covid-19

Ambassaden följer utvecklingen vad avser spridningen av coronaviruset i Finland. Sverige har från och med den 21 september 2020 hävt avrådan från icke nödvändiga resor till Finland.

Aktuell information om läget i Finland vad gäller coronaviruset och smittspridningen finns på Institutet för hälsa och välfärds (THL:s) webbplats, till exempel i den lägesöversikt som uppdateras regelbundet.

Information om hanteringen av coronaepidemin och gällande begränsningar och rekommendationer finns på statsrådets webbplats.

Generell information för utländska medborgare som befinner sig i Finland hittas på ThisisFINLAND.

Särskilda inresebestämmelser

Sedan mars 2020 gäller en rad begränsningar i den gränsöverskridande land-, hamn- och flygtrafiken till Finland.

Från och med den 19 september följer inreserestriktionerna smittläget i respektive land, där restriktioner avvecklas för länder med incidens som understiger 25 coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen (gröna listan). Information om vilka länder som omfattas av lättnader hittas i THL:s trafikljusmodell, vilken ses över veckovis. 

Regeringen bedömer behovet av inreserestriktioner och deras omfattning varje vecka utifrån det epidemiologiska läget. Information om gällande inreserestriktioner och hälsosäkerhetsåtgärder finns på statsrådets webbplats.

Inreserestriktionerna innebär att resenärer till Finland måste uppvisa godtagbara skäl för inresa. Från Sverige tillåts i nuläget den dagliga trafiken mellan gränssamfunden vid landgränsen mellan Finland och Sverige, och det är också möjligt att resa till Finland från Sverige för att arbeta utan rekommendation om frivillig karantän (arbetet ska vara regelbundet, minst veckovist). För övriga godtagbara skäl och för mer detaljerad information om möjligheten till inresa, se finska Gränsbevakningens anvisningar.

Vid ankomst till Finland för övriga godtagbara skäl (exklusive ovan nämnda trafik mellan gränssamfund samt arbetsresor) gäller för resenärer från länder uppsatta på den röda samt gråa listan i THL:s trafikljusmodell rekommendation om 10 dagars frivillig karantän. Frivillig karantän innebär att en person undviker närkontakt med andra och håller sig hemma. Läs mer om detta på THL:s webbplats under rubriken ”Anvisningar till resenärer och arbetstagare som anländer till Finland”

Frågor om gränspassage hänvisas till finska Gränsbevakningsväsendet. Numret till Gränsbevakningsväsendets rådgivningstjänst är +358 295 420 100, vardagar kl. 8.00 – 16.00.

För information om färjetrafiken mellan Sverige och Finland, kontakta Viking Line, Tallink Silja respektive Wasaline. Aktuell information om flyg finns på flygbolagens webbplatser och på webbplatsen för Helsingfors-Vanda flygplats. 

Lokala restriktioner

Information om lokala restriktioner hittas via Institutet för hälsa och välfärds (THL:s) hemsida. Lokala restriktioner innehåller bland annat information om begränsningar i offentlig service, tillställningar och sammankomster samt rekommendation om nyttjande av munskydd. Uppdateringar sker i takt med ändrad regional smittspridning.

Begränsningar i honorärkonsulatens verksamhet och förmåga att bistå allmänheten med exempelvis utlämnande av pass kan förekomma lokalt. Kontakta konsulatet per epost eller telefon för aktuell information. 

Råd till svenska resenärer

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på att lokala myndigheter kan vidta spridningsreducerande åtgärder.

Finska myndigheter har inrättat ett nationellt callcenter dit allmänheten kan vända sig för att få svar på frågor om coronavirusutbrottet, +358 (0)295 535 535. Callcentret tar emot samtal vardagar 08.00 – 21.00 och lördagar 09.00 – 15.00.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbplats löpande.

Senast uppdaterad 11 jan 2021, 09.36