• Svenska

Om utlandet Finland

Covid-19: Lägesbild och reseinformation


Lägesuppdatering covid-19

Ambassaden följer utvecklingen vad avser spridningen av coronaviruset i Finland. Aktuell information om läget i Finland vad gäller coronaviruset och smittspridningen finns på Institutet för hälsa och välfärds (THL:s) webbplats, till exempel i den lägesöversikt som uppdateras regelbundet.

Information om hanteringen av coronaepidemin och eventuella begränsningar och rekommendationer finns på statsrådets webbplats.

Generell information för utländska medborgare som befinner sig i Finland hittas på ThisisFINLAND.

Särskilda inresebestämmelser

Information om eventuella inreserestriktioner och hälsosäkerhetsåtgärder vid ankomsten till Finland finns på statsrådets webbplats och på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd THL.

Från och med den 1 juli 2022 finns inte längre några coronarelaterade inreserestriktioner, varken vid de inre eller de yttre gränserna. För alla inresande gäller ändå bestämmelserna enligt den finska smittskyddslagen och hälsomyndigheternas anvisningar. Läs mer om detta på THL:s hemsida under rubriken ”Resor och coronaviruspandemin”.

Transportföretag som anordnar resor till Finland kan eventuellt komma att kräva kompletterande dokumentation som villkor för att ta sig ombord på transportmedlet. Kontakta respektive transportföretag gällande frågor om dessa villkor.

Lokala restriktioner

Information om eventuella lokala restriktioner hittas via Institutet för hälsa och välfärds (THL:s) hemsida

Råd till svenska resenärer

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på att lokala myndigheter kan vidta spridningsreducerande åtgärder.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbplats löpande.

Senast uppdaterad 20 sep 2022, 09.11