• Svenska

Om utlandet Finland

Covid-19: Lägesbild och reseinformation


Lägesuppdatering covid-19

Ambassaden följer utvecklingen vad avser spridningen av coronaviruset i Finland. Aktuell information om läget i Finland vad gäller coronaviruset och smittspridningen finns på Institutet för hälsa och välfärds (THL:s) webbplats, till exempel i den lägesöversikt som uppdateras regelbundet.

Information om hanteringen av coronaepidemin och gällande begränsningar och rekommendationer finns på statsrådets webbplats.  

Generell information för utländska medborgare som befinner sig i Finland hittas på ThisisFINLAND.

Särskilda inresebestämmelser

Sedan mars 2020 gäller vissa begränsningar för inresa i Finland. Regeringen bedömer behovet av inreserestriktioner och deras omfattning utifrån det epidemiologiska läget. Information om gällande inreserestriktioner och hälsosäkerhetsåtgärder finns på statsrådets webbplats.

Inresande kan hänvisas till hälsosäkerhetsåtgärder vid ankomsten till Finland. Läs mer om detta på Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbplats.

Från och med den 1 februari 2022 finns inga inreserestriktioner för resenärer från Sverige som ska besöka Finland. För alla inresande gäller ändå bestämmelserna enligt den finska smittskyddslagen och hälsomyndigheternas anvisningar. Uppdaterade anvisningar och rekommendationer hittas på THL:s hemsida under rubriken ”Resor och coronaviruspandemin”.

Eventuella transportföretag som anordnar resor till Finland kan komma att kräva kompletterande dokumentation som villkor för att ta sig ombord på transportmedlet. Kontakta respektive transportföretag gällande frågor om dessa villkor.

Frågor om gränspassage hänvisas till finska Gränsbevakningsväsendet. Numret till Gränsbevakningsväsendets rådgivningstjänst är +358 295 420 100, vardagar kl. 8.00 – 16.00.

För information om färjetrafiken mellan Sverige och Finland, kontakta Viking Line, Tallink Silja respektive Wasaline. Aktuell information om flyg finns på flygbolagens webbplatser och på webbplatsen för Helsingfors-Vanda flygplats. 

Lokala restriktioner

Information om lokala restriktioner hittas via Institutet för hälsa och välfärds (THL:s) hemsida. Lokala restriktioner innehåller bland annat information om begränsningarna i offentlig service, begränsningar i offentliga tillställningar och sammankomster samt rekommendation om nyttjande av munskydd. Uppdateringar sker i takt med ändrad regional smittspridning.

Begränsningar i honorärkonsulatens verksamhet och förmåga att bistå allmänheten med exempelvis utlämnande av pass kan förekomma lokalt. Kontakta konsulatet per epost eller telefon för aktuell information. 

Råd till svenska resenärer

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på att lokala myndigheter kan vidta spridningsreducerande åtgärder.

Finska myndigheter har inrättat ett nationellt callcenter dit allmänheten kan vända sig för att få svar på frågor om coronavirusutbrottet, + 358 (0)295 535 535. Callcentret tar emot samtal vardagar 08.00 – 18.00 och lördagar 09.00 – 15.00.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbplats löpande.

Senast uppdaterad 20 apr 2022, 09.13