• Svenska

Om utlandet Finland

Rösta i riksdagsvalet 2022

Personer som är bosatta utomlands eller befinner sig utomlands vid de allmänna valen den 11 september 2022 kan förtidsrösta från utlandet. Det går att förtidsrösta från utlandet genom att skicka en brevröst eller genom att rösta på någon av våra röstningslokaler i Finland.

Förtidsrösta från utlandet

Det går att förtidsrösta från utlandet genom att skicka en brevröst eller genom att rösta på någon av våra röstningslokaler i Finland. Röstmottagning kommer att organiseras vid ambassaden i Helsingfors, generalkonsulatet i Mariehamn samt honorärkonsulaten i Tammerfors, Vasa och Åbo – se adresser och öppettider nedan.

Observera att det INTE går att rösta på valdagen den 11 september i utlandet.

Rösträtt
i riksdagsvalet har svenska medborgare som är 18 år gamla senast på valdagen den 11 september 2022 och som är eller någon gång har varit bokförda i Sverige. Den som aldrig varit folkbokförd i Sverige har inte rösträtt. Läs mer om reglerna för rösträtt i andra val på Valmyndighetens hemsida.

Läs gärna mer om att rösta från utlandet samt viktiga datum inför valet via länkarna nedan:

Mer information om att rösta från utlandet

Valåret 2022 - Valmyndigheten


Röstmottagning i Finland

För att förtidsrösta på en ambassad eller ett konsulat måste du ha med dig en id-handling. Du behöver inte ha med dig ett röstkort, men det underlättar om du har det. Röstmottagning ordnas enligt följande:

Helsingfors
Sveriges ambassad, Norra esplanaden 7B, 00170 HELSINGFORS. Närmare kontaktuppgifter finns i den blå menyn längre ner på denna sida.

Onsdag 24 augusti 09.00-12.00 och 13.30-15.30
Torsdag 25 augusti 09.00-12.00 och 13.30-15.30
Fredag 26 augusti 09.00-12.00 och 13.30-15.30
Måndag 29 augusti 09.00-12.00 och 13.30-15.30
Tisdag 30 augusti 09.00-12.00 och 13.30-15.30
Onsdag 31 augusti 09.00-12.00 och 13.30-15.30
Torsdag 1 september 09.00-12.00 och 13.30-15.30
Fredag 2 september 09.00-12.00 och 13.30-19.00
Lördag 3 september 10.00-14.00
Söndag 4 september 10.00-14.00
Måndag 5 september 09.00-12.00 och 13.30-19.00
Tisdag 6 september 09.00-12.00 och 13.30-15.30

Det är inte möjligt att rösta på ambassaden under själva valdagen den 11 september.

Mariehamn
Sveriges generalkonsulat, Norragatan 44, 22100 MARIEHAMN. Närmare kontaktuppgifter finns i den blå menyn längre ner på denna sida.

Läs mer om röstmottagning på generalkonsulatet i Mariehamn genom att klicka här.

Tammerfors
Sveriges honorärkonsulat, Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, 33100 TAMMERFORS. Närmare kontaktuppgifter finns i den blå menyn längre ner på denna sida.

Onsdag 24 augusti 10.00-14.00
Torsdag 25 augusti 15.00-18.00
Fredag 26 augusti 10.00-14.00
Lördag 27 augusti 12.00-16.00
Söndag 28 augusti 12.00-16.00

Det är inte möjligt att rösta på konsulatet under själva valdagen den 11 september.

Vasa
Sveriges honorärkonsulat, Helsingfors universitet, Juridiska utbildningen i Vasa, Storalånggatan 28-30, 4:e vån., 65101 VASA. Närmare kontaktuppgifter finns i den blå menyn längre ner på denna sida.

Fredag 19 augusti 14.00-18.00
Lördag 20 augusti 12.00-16.00
Söndag 21 augusti 12.00-16.00

Det är inte möjligt att rösta på konsulatet under själva valdagen den 11 september.

Åbo
Sveriges honorärkonsulat, TS-Yhtymä Oy, Köpmansgatan 5 A, 20101 ÅBO. Närmare kontaktuppgifter finns i den blå menyn längre ner på denna sida.

Måndag 22 augusti 09.00-12.00
Tisdag 23 augusti 09.00-12.00
Onsdag 24 augusti 09.00-12.00
Torsdag 25 augusti 09.00-12.00
Fredag 26 augusti 09.00-12.00
Måndag 29 augusti 09.00-12.00
Tisdag 30 augusti 09.00-12.00
Onsdag 31 augusti 09.00-12.00
Torsdag 1 september 09.00-12.00
Fredag 2 september 09.00-12.00

Det är inte möjligt att rösta på konsulatet under själva valdagen den 11 september.

Brevrösta från utlandet

Alla som har rösträtt och befinner sig utomlands kan brevrösta. Att brevrösta innebär att du med hjälp av material för brevröstning gör i ordning din röst, frankerar och postar den från utlandet. Brevrösten måste ha kommit fram i tid till rösträkningen. För utlandssvenskar som fallit ur röstlängden måste brevrösten komma fram senast dagen innan valdagen, alltså den 10 september, för att räknas i valet.

För att brevrösta behöver du särskilt material och två vittnen. Du kan beställa brevröstningsmaterial på Valmyndighetens hemsida, från ambassaden i Helsingfors eller från konsulaten i Tammerfors, Vasa och Åbo. Brevrösten från skickas tidigast den 28 juli. Läs mer om att brevrösta här.

Anmälan till röstlängden

Svenska medborgare som är bosatta i utlandet och har varit folkbokförda i Sverige har rösträtt i riksdagsval och val till Europaparlamentet. En svensk medborgare som aldrig har varit folkbokförd i Sverige har alltså inte rösträtt. Utlandssvenskar behöver anmäla sig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den.

Anmälan till röstlängden görs genom Skatteverkets blankett ”Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842)”. För att få ett utlandsröstkort och material för brevröstning skickat hem till sig i juli behöver anmälan ha inkommit till Skatteverket senast den 10 juni.

Notera att även en inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Dessutom räknas rösten i det aktuella valet om den inkommer senast dagen innan valdagen.

Blankett Ny adress/Röstlängd för utvandrad

Rösträtt för utlandssvenskar