Om utlandet Finland

Beställning av samordningsnummer

För att kunna ansöka om pass eller nationellt id-kort måste man ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer. Ambassaden rekvirerar samordningsnummer från Skatteverket för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige.

Följande krävs för att ansöka om samordningsnummer:

  • Utdrag ur det finska befolkningsdatasystemet (fås från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) för den sökande där personuppgifter, kön och medborgarskap framgår. Om sökanden är minderårig ska utdraget även innehålla uppgift om föräldrar och vårdnadshavare. Utdraget ska var i original, på svenska och får vara max en (1) månad gammalt.

  • Den sökande måste personligen komma till ambassaden eller ett svenskt konsulat. Om sökanden är minderårig ska även vårdnadshavare närvara.

  • Sökanden ska styrka sin identitet med giltigt pass eller legitimation. Om sökanden inte kan styrka sin identitet ska en nära anhörig styrka identiteten och uppvisa giltig legitimation.

  • Födelseattest.

Att ansöka om samordningsnummer är gratis. Observera att handläggningstiden hos Skatteverket tidvis kan vara lång.