Meny

Om utlandet Finland

Ansökan om provisoriskt pass

Sedan den 1 januari 2014 är det inte längre möjligt att ansöka om ordinarie pass eller nationellt id-kort på ambassaden i Helsingfors. I undantagsfall kan ambassaden utfärda så kallade provisoriska pass.

Dessa finns i två olika typer: ett rosa provisoriskt pass i passbok-form och ett provisoriskt pass i A4-pappersformat.

Det rosa provisoriska passet i passbok-form kan ställas ut av polisen i Sverige (till exempel Arlanda eller polisens passexpedition) om du önskar resa på semester eller av annan anledning måste resa omgående men inte innehar ett giltigt pass.

Ett provisoriskt pass i A4-pappersformat kan ställas ut av utlandsmyndigheterna och är ett nödpass främst för att svenskar utomlands ska kunna ta sig till Sverige eller till den boendeort där de kan ansöka om ett ordinarie svenskt pass. Ett provisoriskt pass i A4-pappersformat är inte till för att resa på till exempel semester.

I Norden råder passfrihet och därför behövs inget provisoriskt pass för resa till Sverige från Finland. Du kan resa med ett giltigt id-kort, körkort eller annan giltig legitimation.

Ett provisoriskt pass i A4-pappersformat kan ansökas på ambassaden i Helsingfors, vid generalkonsulatet i Mariehamn eller annan svensk passmyndighet om det föreligger behov. 

Det provisoriska passet är i A4-format och handskrivet. Inför din resa bör du kontrollera att landet som du ska resa till godtar svenskt handskrivet provisoriskt pass i A4-format. Detta gör du lättast genom att kontakta landets ambassad.

För att passansökan ska vara fullständig och kunna behandlas behövs följande handlingar i original:

  • För den som är folkbokförd i Finland: Ett utdrag ur befolkningssystemet för pass från magistraten där personuppgifter och svenskt medborgarskap framgår. För barn under 18 år ska utdraget även innehålla uppgift om vårdnadshavare. Utdraget ska vara på svenska och får vara max en (1) månad gammalt.

  • En giltig identitetshandling.

  • 2 stycken nytagna passfoton.

  • Biljett/resebokning.

  • Polisrapport om ditt tidigare pass är stulet eller förkommet.

  • Medgivande av samtliga vårdnadshavare för barn under 18 år. Medgivandet undertecknas på ambassaden i Helsingfors eller på något av Sveriges konsulat.

Ansökningsavgiften EUR 150 betalas när ansökan lämnas in.

Ambassadens telefontid för konsulära ärenden inklusive pass är måndagar, onsdagar och fredagar kl. 13.30–15.30.

Senast uppdaterad 17 jan 2018, 11.34