Meny
  • Svenska

Filippinerna

Förnyelse av pass för barn under 18 år i Fillipinerna

Ansökningar om ordinarie pass inte kan göras på ambassaden.

Passökanden hänvisas till annan svensk ambassad i regionen. Ambassaden kan däremot utfärda provisoriska pass.

Grundläggande information om: Förnyelse av pass för barn under 18 år

Läs mer