• Svenska

Om utlandet Etiopien

Dubbelt medborgarskap i Etiopien

Sverige tillåter dubbelt medborgarskap.

Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land. Om du blir svensk medborgare kan du behålla ditt tidigare medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter det. En svensk medborgare som blir medborgare i ett annat land kan få behålla sitt svenska medborgarskap.

Vissa länders lagstiftning tillåter inte dubbelt medborgarskap.

Vänligen notera att Etiopien inte tillåter dubbelt medborgarskap.

Mer information om svensk medborgarskap.

Dubbelt medborgarskap

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer