• Svenska

Om utlandet Ecuador

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Enligt lokala myndigheter förekommer just nu en omfattande samhällsspridning av coronaviruset i Ecuador.

Lokala myndigheter har infört olika säkerhetsåtgärder och restriktioner för att hindra smittspridning.

Resenärer uppmanas att hålla sig informerade om situationen där de befinner sig genom bland annat lokal myndigheters hemsidor.

För information angående smittspridningen i Ecuador, se World Health Organization.

Särskilda inresebestämmelser

Kommersiella flyg avgår till och från Ecuador. Restriktioner kan dock ändras med kort varsel. Resenärer ombeds vara uppmärksamma på uppdateringar från sina flygbolag.

Landsgränser till Colombia och Peru hålls delvis stängda förutom via Rumichaca från Colombia och Huaquillas samt Macará från Peru. De flesta hamnar är fortsatt stängda för resor/turism men transporttjänster är tillåtna. Från oktober 2021 är kryssningsfartyg tillåtna i Esmeraldas, Guayaquil, Manta och Puerto Baquerizos hamnar.

Vid ankomst till Ecuador ska alla passagerare underteckna ett hälsodeklarationsformulär med resplan och lokala kontaktuppgifter. Resenärer från 3 år och uppåt måste även kunna visa upp ett negativt PCR-test genomfört max 72 timmar innan avresa alternativt ett vaccinbevis med full vaccinering mot covid-19, sista dosen ska ha tagits minst 14 dagar innan avresa. Barn under 3 år är undantagna från kravet.

Stickprov med antigentest (snabbtest) kan komma att utföras av hälsovårdsministeriet vid ankomst till Ecuador med flyg samt via hav- och landvägen.

Om passagerare vid ankomsten uppvisar covid-19-relaterade symtom, trots negativt testresultat, kommer de att undersökas på plats av vårdpersonal och vid behov kan de behöva ta ytterligare ett antigentest. Om personen testar positivt följer 10 dagar av självisolering på ett hotell som betalas ur egen ficka.

Resenärer som reser från länder där det finns regler om att inte vaccinera mot covid-19 förrän 6 månader efter att personen i fråga blivit smittad med covid-19, och av den anledningen inte kan visa upp ett fullständigt vaccinbevis, kan resa in i Ecuador genom att visa upp ett officiellt dokument med information som visar på denna regel i deras hemland samt ett negativt PCR test.

Besök Quito internationella flygplats hemsida för information om deras covid-19 restriktioner.

Se in-och utresebestämmelser för generella in-och utresebestämmelser för Ecuador.

Lokala restriktioner

De nationella restriktionerna för smittskydd;

  • Användning av munskydd är obligatoriskt på vårdcentraler, sjukhus, vårdinrättningar för arbetande personal, patienter och besökare.
  • Användning av munskydd på allmän plats inom- och utomhus är obligatoriskt för personer som uppvisar luftvägssymtom och andra extra sårbara hälsotillstånd.
  • Det rekommenderas fortsättningsvis att bära munskydd i kollektivtrafiken, vid flygtransport, i klassrum på skolor samt på arbetsplatser.
  • Deltagare i större kulturella event bör kunna visa upp att de är fullt vaccinerade mot covid-19.
  • Särskilda laboratorier är auktoriserade att genomföra covid-19-test

Utöver restriktionerna gällande smittskydd måste alltid giltig ID-handling bäras.

Lokala myndigheters sociala mediekanaler uppdaterar om läget i de olika kommunerna;

Quito: @MunicipioQuito; Guayaquil: @alcaldiagye; Cuenca: @MunicipioCuenca; Galapagos: @CGGalapagos

Vid COVID-19 symptom under vistelse i Ecuador, ring 171 för rådgivning. Det går även att ringa 911 som har viss engelsktalande personal. Officiell information (på spanska) kan följas på sociala medier: @Salud_Ec

För mer information; se regeringens hemsida för risk och säkerhet. 

Råd till svenska resenärer

Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet. Följ även Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att undvika smittspridning, bland annat;

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Håll armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.

Vid covid-19 symptom ta kontakta ditt försäkringsbolag. Du bör du inte resa förrän du är frisk, följ lokala anvisningar för när du betraktas som frisk och sök vård på plats vid behov. Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler samt vara beredda på att kunna hantera förändringar med kort varsel, förseningar och extra kostnader.

Kontakter i Ecuador;

·        Ecuadors migrationsmyndighets hemsida.

·        Regeringens hemsida för risk och säkerhet.

·        Ecuadors ambassads i Sveriges hemsida.

·        WHO:s hemsida om smittspridningen i Ecuador.

Information och kontakter om Covid-19 i Sverige

För akuta konsulära nödsituationer kontakta UD:s konsulära jour på: +46 8 405 50 05.

Ladda ner applikationen; UD Resklar och anmäl dig gärna till Svensklistan.

Här kan du läsa mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset.

Sveriges nationella informationsnummer för information kring coronaviruset är 113 13.

I Sverige är Folkhälsomyndigheten ansvarig myndighet för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här: Aktuella utbrott - coronavirus

Folkhälsomyndighetens råd om du planerar längre resor.

Alla frågor angående inresa till Sverige och det tillfälliga inreseförbudet besvaras av Polisen.

Ytterligare information finns på hemsidan för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).

Frågor och svar om regeringens arbete med vaccinering mot covid-19.

Senast uppdaterad 05 maj 2022, 10.06