Meny
  • Svenska

Om utlandet Ecuador

Anmälan om svenskt medborgarskap

Anmälan om svenskt medborgarskap

Personer födda före 1 april 2015 till ett ogift par där endast fadern är svensk medborgare måste göra en anmälan om svenskt medborgarskap innan det är möjligt att söka samordningsnummer och därefter pass eller ID-kort.

Anmälan måste lämnas in innan barnet fyllt 18 år för att barnet inte ska förlora sitt svenska medborgarskap.

Anmäl svenskt medborgarskap

Följande dokument krävs:

  1. Ifylld blankett Anmälan om svenskt medborgarskap för barn fött utomlands med svensk far, hämta blanketten här
  2. Födelsebevis i original, båda föräldrarnas namn ska framgå. 
  3. Faderns giltiga svenska pass eller nationella ID-kort. 
  4. Moderns giltiga pass eller annan fotolegitimation.

Avgiften för anmälan är 175 kronor, motsvararande 20 USD. Handläggningstiden är normalt flera månader.

Ta med ovanstående dokument till konsulatet, inklusive anmälan om svenskt medborgarskap.

Se kontaktuppgifter till ambassaden och konsulaten