Meny
  • Svenska

Om utlandet Danmark

Samordningsnummer

Ambassaden rekvirerar samordningsnummer för nyfödda barn och personer som aldrig innehaft svenskt pass, nationellt id-kort eller varit folkbokförda i Sverige.

Samordningsnummer är en identitetsbeteckning för fysiska personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige och vill ansöka om svenskt pass. Samordningsnumret består liksom personnumret av tio siffror, men har talet 60 adderat till födelsedatumet.

När ambassaden ska begära att Skatteverket utfärdar ett samordningsnummer för ett barn som är svensk medborgare och bosatt i Danmark krävs att barnet kommer till ambassaden eller konsulatet tillsammans med minst en av vårdnadshavarna och följande handlingar visas upp i original:

  • Fødselsattest, navneattest eller personattest i original
  • Föräldrarnas vigselbevis (om gifta) i original
  • Föräldrarnas pass eller annan giltig fotolegitimation (om bara den ena föräldern lämnar in ansökan måste han/hon ha med sig den andres pass eller godtagbar id-handling).
  • Bopælsattest i original (högst 4 veckor gammal) för den förälder som är svensk, där den danska bostadsadressen framgår. Det ska också framgå av bopælsattesten att man är registrerad i Danmark som svensk medborgare.

Observera att handläggningstiden för samordningsnummer hos Skatteverket kan uppgå till 2-6 veckor.

Senast uppdaterad 19 jun 2018, 13.41