Meny
  • Svenska

Danmark

Hallå Norden

Hallå Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst med kontor i de nordiska länderna samt på Färöarna, Grönland och Åland. Deras uppgift är att förenkla privatpersoners möjligheter att röra sig fritt i Norden.

En viktig uppgift för Hallå Norden är att kartlägga problem och eventuella nordiska gränshinder som personer och små företag stöter på när de rör sig över en nordisk gräns.

För mer information om gällande nordiska regelverk vid flytt, pendling mm. eller om du vill uppmärksamma ett upplevt gränshinder, besök Hallå Nordens hemsida.