• Svenska

Om utlandet Danmark

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Inreserestriktioner till Danmark

För alla inresor till Danmark, även transitresor genom eller via Danmark, gäller krav kring tester och särskilt ärende, med särskilda regler för boende i gränsregioner samt godstransporter. Du hittar all information på de danska myndigheternas gemensamma informationssida coronasmitte.dk (även på engelska).

Listan över vad som räknas som särskilda ärenden, hittar du på danska myndigheternas hemsida coronasmitte.dk 

Vid ankomst till Danmark gäller krav på test och isolation, se vidare information här

Observera de särskilda krav som gäller flygresenärer till Danmark, se mer här 

Du hittar all information på coronasmitte.dk . Du kan också ringa dansk polis’ hotline för inresefrågor +45 7020 6044.

Observera, att ambassaden som svensk myndighet inte kan göra uttolkningar eller individuella bedömningar eftersom reglerna gäller annat lands lagstiftning. Vänligen ring hotline +45 7020 6044, om du inte hittar svar på dina frågor på coronasmitte.dk, för vidare rådgivning.

Inreseförbud till Sverige

Just nu råder inreseförbud till Sverige från Danmark. Svenska medborgare är undantagna från förbudet. Det finns även andra undantag. Det har också införts krav på uppvisande av negativt test, också här med vissa undantag.

För information om reglerna och undantagen, se Polisens hemsida (informationen uppdateras löpande):

Om inreseförbudet här:

Undantagen som ger rätt till inresa hittar du information om här.

För övrig information, samt frågor kring tillämpning och tolkningar i enskilda fall, se Polisens hemsida (informationen uppdateras löpande) polisen.se

Du kan också ringa polisen på +46 77 114 14 00, för vidare rådgivning.

Danska medborgare kan se information på hemsidan för Danmarks ambassad i Sverige.

Särskilda inresebestämmelser till Danmark

Du hittar allt om danska inreseregler på coronasmitte.dk

Du kan också ringa hotline för inresefrågor, +45 7020 6044.

Det är alltid de danska myndigheterna som avgör vem som får resa in. 

Sveriges ambassad kan inte göra tolkningar av reglerna, utföra individuella bedömningar av enskilda ärenden eller utfärda intyg/tillstånd att resa in i Danmark, eftersom vi som svensk myndighet inte har rätt att intyga om innehållet i dansk lagstiftning. Om du inte hittar svar på din fråga på coronasmitte.dk, bör du kontakta dansk polis' hotline för vidare rådgivning, +45 7020 6044.

Lokala restriktioner

Restriktioner som myndigheterna i Danmark infört för att dämpa smittspridningen av Covid-19, uppdateras löpande. Du hittar all information och kan hålla dig uppdaterad via de danska myndigheternas gemensamma informationssida coronasmitte.dk Observera att det kan förekomma lokala reserestriktioner inom Danmark, så håll dig uppdaterad via ovan sida.

Myndigheterna i Danmark har utvecklat ett varsel-system med klassificeringar enligt risknivåerna 1-5, beroende på smittryck, för hela Danmark såväl som separat för de olika regionerna. Klassificeringarna utvärderas och uppdateras löpande. Du hittar information här.

Råd till svenska resenärer

Tvätta händerna, använd handsprit, håll avstånd och använd munskydd, där det råder krav om det. Håll dig uppdaterad om de rådande restriktionerna och följ dem. Du hittar dem på coronasmitte.dk

Svenska resenärer uppmanas att ladda ner appen UD Resklar. Läs mer om UD:s generella information och råd med anledning av Corona-viruset här.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00, från utlandet: 0046 8 405 92 00

Mer information
De danska myndigheterna har samordnat sin information på coronasmitte.dk

CPH Airports hemsida

Sundhedsstyrelsens hemsida

Udenrigsministeriets hemsida

Om du är i Sverige, och/eller söker information om corona-viruset i Sverige, se krisinformation.se:

https://www.krisinformation.se/

Om inresor till Sverige (längst ner i texten) https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/reseinformation-med-anledning-av-det-nya-coronaviruset

För information om de svenska gränskontrollerna, se https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/granspolisen/tillfalliga-granskontroller/

Folkhälsomyndighetens hemsida

Om du söker svenska myndigheters reseinformation, se
Utrikesdepartementets hemsida.
Senast uppdaterad 24 feb 2021, 14.40