• Svenska

Om utlandet D.R. Kongo

Översikt över Sveriges bilaterala bistånd till DRK

Svenskt utvecklingssamarbete med DR Kongo syftar till att bidra till att stärka förutsättningarna för hållbar fred och statsbyggnad samt bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

Verksamheten i DRK inriktas på fyra områden:

  • demokrati och jämställdhet samt mänskliga rättigheter,
  • förbättrade möjligheter och verktyg för fattiga människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor,
  • hälsa,
  • mänsklig säkerhet.

Nuvarande strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med DR Kongo gäller under perioden 2015-2019.

Strategin finns att läsa på Regeringskansliets webbplats.