• Svenska

Om utlandet D.R. Kongo

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

 

Lägesuppdatering covid-19

Smittspridningen sker på ett flertal orter i landet även om flest smittfall fortsatt rapporteras i Kinshasa. För senaste statistiken besök hälsoministeriets informationshemsida om covid-19. Se även Världshälsoorganisations senaste uppdatering gällande DRK

Särskilda inresebestämmelser

Sedan den 15 augusti 2020 är landets yttre gränser öppna och inrikes- och utlandsresor tillåts. Däremot är det fortsatt inte möjligt att från DRK resa till grannländerna Kongo-Brazzaville, Rwanda, Burundi och Angola då dessa länder upprätthåller stängda landsgränser. För reseinformation gällande DRK:s grannländer hänvisas till respektive lands reseinformation på swedenabroad.se.

Utöver giltigt visum, vaccinationskort och användande av ansiktsmask så ska inresande till DRK också visa upp ett negativt covid-19 test intyg (PCR-test) som inte får vara äldre än 7 dagar vid ankomst till DRK. Dessutom krävs att inresande vid ankomst på flygplatsen i DRK gör ytterligare ett covid-19 test. Resenärer ombeds registrera sig online på www.inrbcovid.com före avresa till DRK för att kunna presentera en QR-kod vid ankomst till testcentret på flygplatsen i DRK. Testet är avgiftsbelagd och bör inte kosta mer än USD 45 som med fördel betalas i förväg elektroniskt (betalkort) vid registrering alternativt på plats med jämna kontanter.

Alla resenärer som inte har ett kongolesiskt uppehållstillstånd (till exempel de som reser med turistvisum eller får visum på flygplatsen) måste ha en giltig försäkring under hela vistelsen som täcker kostnaderna för behandling för covid-19 i DRK.

Lokala restriktioner

Resenärer som lämnar DRK måste, inför avresa på flygplatsen, visa upp ett negativt covid-19 test intyg (PCR-test) som ska vara utfört av National Institute of Biomedical Research (INRB) eller annan medicinsk inrättning erkänt av hälsovårdsministeriet och testet får inte vara äldre än 3 dygn.

Resenärer som avser göra en inrikesflygning i DRK måste visa upp ett negativt covid-19 test intyg (PCR-test) som ska vara utfört av National Institute of Biomedical Research (INRB) eller annan medicinsk inrättning erkänt av hälsovårdsministeriet och testet får inte vara äldre än 3 dygn. INRB har ackrediterade provinslaboratorier i Goma, Bukavu, Lubumbashi, Kisangani och Mbandaka. Testet för inrikesflyg är giltigt i 14 dagar och behöver därför inte upprepas om returflygningen äger rum inom 14 dagars perioden.

Användande av ansiktsmask är obligatorisk i allmänna utrymmen (och mer specifikt på arbetsplatsen, i skolor, affärer, restauranger, barer, hotell, offentliga byggnader, med mera) med böter som påföljd vid överträdelse.

I flertalet provinser, bland andra Kinshasa, råder även ett utegångsförbud från 22:00 till 04:00. Det innebär att det inte är tillåtet att förflytta sig under dessa timmar, med undantag för personer med särskilt tillstånd från provinsmyndigheten samt personer i medicinska nödsituationer. Även har folksamlingar på mer än 10 personer förbjudits.  

Lista (på franska) med alla rådande åtgärder/restriktioner hittar du här

Råd till svenska resenärer

Sjukvårdssystemet i DRK är mycket undermåligt, särskilt utanför Kinshasa, och har begränsade möjligheter att hantera en större smittspridning. Bland annat saknas överlag möjlighet att ge andningsstöd vid komplikationer.

Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning bland annat

·  Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

·  Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.

·  Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.

·  Undvik att delta i större sociala sammanhang.

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl gärna på svensklistan.

Alla svenskar uppmanas att extra noga följa nyhetsrapporteringen och att följa de anvisningar och rekommendationer som ges av de lokala myndigheterna och Världshälsoorganisationen (WHO). Personer som uppfattar symptom på covid-19 (feber, hosta, snuva eller extrem trötthet) uppmanas kontakta någon av följande nationella telefonlinjer så kallade "Lignes vertes" 101, 109, eller 110, för uppföljning i hemmet. 

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: +4684059200. För akuta konsulära nödsituationer når man som vanligt UD:s konsulära nödjour på: +4684055005.

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsovård, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Aktuella utbrott - covid-19

Frågor och svar om covid-19

Även på WHO:s hemsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.

För allmän, icke landspecifik, information om coronaviruset besök https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/reseinformation/nya-coronaviruset/

Senast uppdaterad 14 apr 2021, 18.28