• Svenska

Om utlandet D.R. Kongo

Ansökan om pass för barn under 18 år i D.R. Kongo

 

Ansökan om pass och nationellt id-kort för barn under 18 år som inte haft svenska resehandlingar tidigare.

Barnet måste ha ett samordningsnummer innan en ansökan om pass eller nationellt id-kort kan göras. Läs mer på sidan "Beställning av samordningsnummer".

Ansökningsförfarande

  • Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden/generalkonsulatet) tillsammans med sina vårdnadshavare. Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.
  • Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande lämnas in tillsammans med den andre vårdnadshavarens ID-handlingar (original eller verifierad kopia).
  • Födelsebevis för barnet ska uppvisas, liksom beslut om barnets namn och samordningsnummer.
  • Föräldrarnas vigselbevis uppvisas.
  • För sökande som inte blivit svensk medborgare vid födseln tillkommer bevis om svenskt medborgarskap.
  • Avgift för passet, motsvarar SEK 1 400 i lokal valuta.

Observera! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Dokument

Blankett passansökan/Uppgifter för prövning av svenskt medborgarskap (185,03 KB)

Blankett vårdnadshavares medgivande (61,41 KB)

Länkar

Blankett för namnanmälan SKV 7750

Ansökan om pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer