• Svenska

Om utlandet Cypern

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

OBS! Vänligen notera att nedan information gällande norra Cypern grundar sig på icke-officiella källor och dessutom kan komma att ändras utan ambassadens kännedom.

Lägesuppdatering covid-19

I Republiken Cypern förekommer en allmän smittspridning i alla delar av landet. För exakta siffror och jämförelser se https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea.

I norra Cypern
förekommer också en allmän smittspridning.

Särskilda inresebestämmelser

Från och med den 1 mars 2021 har Cypern bytt kategoriseringssystem för inresande och i stället för de tidigare kategorierna A, B och C, följer nu ett färgkodat system harmoniserat med Europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) utvärderingsstandarder och baserat på smittspridningen i respektive land för avresa. Kategoriseringarna kommer att uppdateras veckovis. Aktuell information finns på:

Maps in support of the Council Recommendation on a coordinated approach to travel measures in the EU (europa.eu)

Kategorierna är GRÖN, ORANGE och RÖD.

Sverige ingår från och med 1 mars 2021 i kategori RÖD.

Personer som reser från RÖDA länder måste kunna uppvisa ett negativt PCR-test, genomfört av ett certifierat laboratorium inom 72 timmar före avgång, samt ladda upp detta testresultat på plattformen Cyprus Flightpass före avresa.

Vidare måste de genomgå ytterligare ett PCR-test vid ankomst till Cypern, på egen bekostnad av 30 euro på Larnacas flygplats/32 euro på Paphos flygplats.

Testresultaten kommer att finnas tillgängliga inom 3 timmar och skickas till resenären på SMS.  Endast barn under 12 år är undantagna testning.

Vissa kategorier av resenärer kan inresa till Republiken Cypern utan krav på testcertifikat och genomgå ett laboratorietest på egen bekostnad vid ankomst:

 1. Cypriotiska medborgare och deras familjemedlemmar (utländska makar och barn).
 2. Personer lagligt bosatta i republiken.
 3. Personer som har rätt att resa till republiken enligt Wienkonventionen.

Dessa personer kan välja att genomgå endast ett laboratorietest vid ankomst till Cypern, men måste sedan förbli i obligatorisk självisolering i tre (3) dagar. På dag 4 måste de genomgå ett andra PCR-test för Covid-19, igen på egen bekostnad. Resultatet av testet måste skickas till den elektroniska adressen monada@mphs.moh.gov.cy.

Cyprus Flight Pass, som man ansöker om 24 timmar innan resan påbörjas via den elektroniska plattformen "Cyprus Flight Pass", är obligatoriskt för alla resenärer. Genom portalen utfärdar Republiken Cypern ett elektroniskt inresetillstånd. Uteblivet tillstånd resulterar i antingen 300 euro i böter eller ett inreseförbud och repatriering av passageraren.

En helpdesk har upprättats för att hjälpa passagerare som har frågor angående användningen av e-plattformen Cyprus Flight Pass. Frågor besvaras per telefon från Cypern: 1474 eller utomlands +357 22 285 757. Frågor kan också ställas skriftligen via plattformen. Helpdesken är öppen: måndag-söndag 08:00-20:00 (Cypern tid).

Vaccinerade resenärer

Från 10 maj välkomnar Cypern vaccinerade turister från EU- och EES-länderna, samt ett antal tredjeländer, utan inreserestriktioner såsom krav på negativt Covid-19-test. Även ovaccinerade turister från dessa länder kan resa till Cypern sedan tidigare, men kommer fortsatt att behöva följa bestämmelserna för respektive inresekategori.

En förutsättning är att en kopia av vaccinationscertifikatet laddas upp på Cyprus Flight Pass - Login inom 24 timmar före avresa.  

Undantaget från inreserestriktioner gäller vid full vaccinering med ett av EMA godkänt vaccin eller Sputnik V. Vänligen se mer information om vad som gäller för respektive vaccin på: Cyprus Flight Pass - Vaccinated Passengers.

Notera också att även vaccinerade passagerare kan bli slumpmässigt utvalda att genomgå ett PCR-test vid ankomst till Republiken Cypern.

Detaljerad information om inresebestämmelserna och vad som gäller för de olika kategorierna finns på hemsidan för  Deputy Ministry of Tourism

 

I norra Cypern har reguljär flygtrafik återupptagits stegvis. Resenärer måste uppvisa ett negativt PCR-testresultat genomfört inom 72 timmar före avresa, samt spendera 10 dagar i självbekostad karantän. Ett ytterligare PCR-test krävs vid slutet av karantänsperioden. Kostnaden för karantänen och testning som tillfaller resenären betalas innan avresa och kvitto uppvisas för flygbolaget.

Gränsövergångarna mellan Republiken Cypern och norra Cypern är helt stängda för utländska turister, inklusive EU-medborgare.

 

Lokala restriktioner

OBS! Vänligen notera att nedanstående information är en förenklad sammanfattning av rådande lokala restriktioner, och resenärer från Sverige måste alltid själva hålla sig uppdaterade om lokala bestämmelser och ändringar. Detaljerad information om rådande restriktioner finns att läsa på Press and Information Office hemsida.

I Republiken Cypern är användning av munskydd obligatorisk för hela befolkningen över 12 år på allmänna platser inomhus och utomhus. Vänligen notera att det är obligatoriskt i kollektiva transportmedel. I privata bilar måste munskydd användas då personer från olika familjer färdas i bilen.

Personer som inte följer bestämmelserna kan komma att bötfällas med 300 euro.

Från måndag 10 maj gäller följande covid-19 relaterade restriktioner i Republiken Cypern:

Utegångsförbud råder mellan 23:00 och 05:00 (gäller ej för akuta medicinska skäl till / från apotek och sjukhus eller för arbete, relevant dokumentation bör kunna uppvisas.

Krav på ett så kallat Covid-19 Safepass har införts för besök i köpcentrum, restauranger, caféer och liknande platser med risk för trängsel.

Ett Safepass innebär att man antingen kan uppvisa ett negativt PCR/snabbtest för Covid-19 som inte är äldre än 72 timmar, vaccineringsbevis på att man fått minst en dos av ett vaccin minst tre veckor tidigare, eller bevis på att man har haft viruset under de senaste sex månaderna.

Inresetillståndet Cyprus Flight Pass kan användas som Safepass av turister och bör uppvisas vid behov i digital eller pappersform.

Safepass krävs för:

 • restauranger, caféer, barer och alla andra serveringsställen
 • hotell
 • varuhus och köpcentra
 • kyrkor
 • konferenslokaler och evenemangslokaler
 • muséer
 • utomhus- och inomhusteatrar och biografer
 • gym, dansskolor och liknande sportanläggningar

 

Safepass krävs inte för:

 • mataffärer, kiosker, bagerier
 • apotek
 • affärer inom detaljhandeln mindre än 500 kvm.
 • utomhusmarknader
 • stränder
 • picknikområden, parker, och marinor
 • skönhetssalonger och frisörer

Upp till 10 personer får samlas i privata hem, inklusive minderåriga, utan krav på Safepass.

Samlingar i allmänna utrymmen såsom parker, torg och stränder är tillåtna, förutsatt att sällskapet inte överstiger 10 personer, inklusive minderåriga.

Större samlingar, protester, parader, konserter, utomhusmässor och festivaler i offentliga och privata områden är förbjudna.

Nattklubbar och andra liknande platser förblir stängda.

Lekplatser, nöjesparker och temaparker kommer att vara stängda fram till 16 maj. Från och med den 17 maj kan de återuppta sin verksamhet utomhus.

Campingplatser är stängda.

 

Norra Cypern

I norra Cypern är användning av ansiktsmask obligatorisk för hela befolkningen på allmänna platser inomhus och utomhus. 

I norra Cypern råder för närvarande nattligt utegångsförbud mellan 21:00 och 05:00, samt hela dygnet under söndagar, med undantag för vissa nödvändiga ärenden.

Restauranger, caféer och affärer får hålla öppet måndag-fredag 10:00-20:00 och lördagar 10:00-18:00.

På söndagar är endast bagerier, apotek och bensinstationer tillåtna. Biografer, teatrar, receptioner, gym, skönhetssalonger och barer förblir stängda.

 

Råd till svenska resenärer

Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning bl.a.

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang.

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl gärna på svensklistan.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Folkhälsomyndighetens frågor och svar:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

ECDC: Smittspridning inom EU/EES/UK – daglig uppdatering https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

ECDC: Daglig uppdatering smittspridning i världen https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

 

 

Senast uppdaterad 11 maj 2021, 09.36