• Svenska

Om utlandet Cypern

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

OBS! Vänligen notera att nedan information gällande norra Cypern grundar sig på icke-officiella källor och dessutom kan komma att ändras utan ambassadens kännedom.

Lägesuppdatering covid-19

I Republiken Cypern förekommer en allmän smittspridning i alla delar av landet. För exakta siffror och jämförelser se https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea.

I norra Cypern
förekommer också en allmän smittspridning.

Särskilda inresebestämmelser

Från och med den 1 mars 2021 byter Cypern kategoriseringssystem för inresande och kommer i stället för de tidigare kategorierna A, B och C att följa ett färgkodat system harmoniserat med Europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) utvärderingsstandarder och baserat på smittspridningen i respektive land för avresa. Kategoriseringarna kommer att uppdateras veckovis. Aktuell information finns på:

Maps in support of the Council Recommendation on a coordinated approach to travel measures in the EU (europa.eu)

Kategorierna är GRÖN, ORANGE och RÖD.

Sverige kommer från och med 1 mars 2021 ingå i kategori RÖD.

Personer som reser från RÖDA länder måste kunna uppvisa ett negativt PCR-test, genomfört av ett certifierat laboratorium inom 72 timmar före avgång, samt ladda upp detta testresultat på plattformen Cyprus Flightpass före avresa.

Vidare måste de genomgå ytterligare ett PCR-test vid ankomst till Cypern, på egen bekostnad av 30 euro på Larnacas flygplats/32 euro på Paphos flygplats.

Testresultaten kommer att finnas tillgängliga inom 3 timmar och skickas till resenären på SMS.  Endast barn under 12 år är undantagna testning.

Vissa kategorier av resenärer kan inresa till Republiken Cypern utan krav på testcertifikat och genomgå ett laboratorietest på egen bekostnad vid ankomst:

 1. Cypriotiska medborgare och deras familjemedlemmar (utländska makar och barn).
 2. Personer lagligt bosatta i republiken.
 3. Personer som har rätt att resa till republiken enligt Wienkonventionen.

Dessa personer kan välja att genomgå endast ett laboratorietest vid ankomst till Cypern, men måste sedan förbli i obligatorisk självisolering i tre (3) dagar. På dag 4 måste de genomgå ett andra PCR-test för Covid-19, igen på egen bekostnad. Resultatet av testet måste skickas till den elektroniska adressen monada@mphs.moh.gov.cy.

Cyprus Flight Pass, som man ansöker om 24 timmar innan resan påbörjas via den elektroniska plattformen "Cyprus Flight Pass", är obligatoriskt för alla resenärer. Genom portalen utfärdar Republiken Cypern ett elektroniskt inresetillstånd. Uteblivet tillstånd resulterar i antingen 300 euro i böter eller ett inreseförbud och repatriering av passageraren.

En helpdesk har upprättats för att hjälpa passagerare som har frågor angående användningen av e-plattformen Cyprus Flight Pass. Frågor besvaras per telefon från Cypern: 1474 eller utomlands +357 22 285 757. Frågor kan också ställas skriftligen via plattformen. Helpdesken är öppen: måndag-söndag 08:00-20:00 (Cypern tid).

Detaljerad information om inresebestämmelserna och vad som gäller för de olika kategorierna finns på detta dokument och på hemsidan för Deputy Ministry of Tourism.

 

I norra Cypern har reguljär flygtrafik återupptagits stegvis efter den 1 juli. Ett kategorisystem av samma typ som det i Republiken Cypern används för att avgöra om inresa tillåts. Sverige tillhör kategori B. Resenärer från kategori B-länder måste uppvisa ett negativt PCR-testresultat genomfört inom 72 timmar före avresa, samt spendera 10 dagar i självbekostad karantän. 

Gränsövergångarna mellan Republiken Cypern och norr är helt stängda för utländska turister, inklusive EU-medborgare.

Lokala restriktioner

I Republiken Cypern är användning av munskydd obligatorisk för hela befolkningen över 12 år på allmänna platser inomhus och utomhus. Vänligen notera att det är obligatoriskt i kollektiva transportmedel. I privata bilar måste munskydd användas då personer från olika familjer färdas i bilen.

Personer som inte följer bestämmelserna kan komma att bötfällas med 300 euro.

För närvarande råder nedstängning (lockdown) och andra Covid-19-relaterade restriktioner i hela Republiken Cypern, vilket bland annat innebär att:

 • Ett särskilt tillstånd krävs för att röra sig utanför hemmet. Tillstånd kan sökas två gånger per dag med ett sms till 8998. Sms skickas till numret 8998 på följande sätt: kod för vilken orsak man söker tillstånd 1–9 (mellanslag) ID-kortnummer eller passnummer (mellanslag) postnummer.

Kategorierna är följande:

1. Besök till apotek, bloddonation, läkarbesök, laboratorietest för Covid-19 eller för vaccination vid vaccinationscentra.

2. Besök till mataffär, detaljhandel eller köpcentra samt upphämtning av mat (take away).

3. Besök till en bank, i den mån elektronisk transaktion inte är möjlig.

4. Nödvändiga besök hos myndigheter eller tjänster inom den bredare offentliga sektorn och kommunerna.

5. Besök i privata hem, inklusive för att hjälpa personer som inte kan ta hand om sig själva eller befinner sig i självisolering eller karantän.

6. Rörelse för fysisk träning eller individuell sport, om den är begränsad till platser där tillträde är tillåtet.

7. Närvaro vid ceremoni (t.ex. begravning, bröllop, dop) för nära släktingar som inte överstiger 10 personer.

8. Annat ändamål som kan motiveras enligt åtgärderna.

9. För besök till företag eller organisation som inte berörs av nedstängning.

Personer över 65 år kan också använda sig av ett skriftligt formulär. Formuläret kan skrivas ut här.

Man måste alltid ha med sig sitt ID-kort eller pass för att vid behov kunna legitimera sig.

OBS!  Det går endast att skicka sms till 8998 från cypriotiska mobiloperatörer. Användning av 8998-tjänsten är gratis.

För de som är anslutna till en utländsk mobiltelefonleverantör och för att underlätta för dem som av någon anledning inte kan skicka ett SMS till 8998 finns ett callcenter tillgängligt mellan 05:00 och 21:00. För cypriotiska telefonnummer: 80012012, och för utländska nummer: +357 22 285777.

 • Utegångsförbud råder mellan 21:00 och 05:00 (gäller ej för akuta medicinska skäl till / från apotek och sjukhus eller för arbete, relevant dokumentation bör kunna uppvisas.
 • Restauranger, caféer, barer etc. är stängda. Take-away och hemleverans är fortsatt tillåtet och under timmarna som utegångsförbudet gäller är endast hemleverans tillåten. Serveringsställen på flygplatserna undantas från nedstängningen och restauranger på hotell får servera gäster som övernattar på hotellet.
 • I privata hem får man ta emot max. 4 personer. Man uppmanas dock att fortsatt undvika onödiga besök och att hålla sig till en begränsad social ”bubbla” för att minska risken för smittspridning.
 • Samlingar i kyrkor och andra religiösa platser vid exempelvis gudstjänster är tillåtna för max 50 personer.
 • Max 10 deltagare gäller vid bröllop, dop och begravningar.
 • Sammankomster på allmänna platser såsom parker, stränder och marinor är förbjudna. Det är endast tillåtet att vistas där i motionssyfte för max. två personer (med undantag för medföljande minderåriga barn).

Detaljerad information om rådande restriktioner finns att läsa på Press and Information Office hemsida.

Norra Cypern

I norra Cypern är användning av ansiktsmask obligatorisk för hela befolkningen på allmänna platser inomhus och utomhus. 

Den turkcypriotiska administrationen har infört en nedstängning (lockdown) fram till den 1 mars som bl.a. innebär att rörelsefriheten mellan distrikten för tillfället är suspenderad, med vissa undantag. Nattligt utegångsförbud råder mellan 20.00 och 05.00. Detaljhandeln får att vara öppen måndag-fredag mellan kl 10-18. Endast mataffärer, bagerier, köttaffärer och besinstationer får öppna på lördagar. Restauranger får erbjuda take-away och hemleverans mellan 07:00-21:00.

Råd till svenska resenärer

Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning bl.a.

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang.

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl gärna på svensklistan.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Folkhälsomyndighetens frågor och svar:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

ECDC: Smittspridning inom EU/EES/UK – daglig uppdatering https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

ECDC: Daglig uppdatering smittspridning i världen https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

 

 

Senast uppdaterad 26 feb 2021, 19.30