• Svenska

Om utlandet Cypern

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

OBS! Vänligen notera att nedan information gällande norra Cypern grundar sig på icke-officiella källor och dessutom kan komma att ändras utan ambassadens kännedom.

Lägesuppdatering covid-19

För exakta siffror av smittspridningen i Republiken Cypern och jämförelser med andra EU-länder se: https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea.

Turister som testar positivt för Covid-19 under sin vistelse försätts i 7 dagars obligatorisk karantän vid förbestämda anläggningar. Cypern har meddelat att de står för uppehälle, mat, samt medicinska kostnader i samband med den obligatoriska karantänperioden, men det är viktigt att känna till att man under denna period inte tillåts lämna rummet och att det är sannolikt att man behöver dela rum med någon annan. Om man skulle behöva ordna eget boende för att isolera sig i samband med positivt testresultat finns det ingen garanti för att Cypern täcker kostnaderna. Cypern täcker inte kostnaden för ny hemresa om man missar sin ordinarie hemresa för att man testat positivt och försatts i karantän. 

I norra Cypern förekommer också en allmän smittspridning.

Från och med 18 april 2022 avskaffas skyldigheten att fylla i det elektroniska formuläret på portalen Cyprus Flight Pass-Home innan avresa till Republiken Cypern, samt kategoriseringen av länder efter deras epidemiologiska situation.

Särskilda inresebestämmelser

Från den 1 mars 2022 kan fullvaccinerade resenärer och personer som har tillfrisknat från Covid-19 resa in till Cypern utan krav på ytterligare tester. (se nedan detaljerad information).

Vaccinerade passagerare och passagerare som har tillfrisknat från covid-19:

1) Vaccinerade passagerare eller passagerare som har tillfrisknat från covid-19, oavsett nationalitet och avreseland, är befriade från kraven för test och får resa in i Republiken Cypern förutsatt att de uppfyller något av följande villkor:

 • De innehar ett giltigt vaccinationsintyg från behörig myndighet i vilket tredje land som helst.
 • De har ett intyg om tillfrisknande utfärdat av ett tredjeland som finns med i listan över tredjeländer som har anslutit sig till EU:s digitala covid-certifikatsystem (EUDCC).
 • De innehar ett europeiskt (eller motsvarande från tredjeländer) digitalt Covid-19-vaccinationsintyg eller intyg om tillfrisknande.

2) Vaccinations- eller tillfriskningsintyget anses godtagbart endast om alla följande villkor är uppfyllda:

 • Intyget har utfärdats av offentlig myndighet i respektive land.
 • Vaccinet är ett av följande: Johnson & Johnson/Janssen, AstraZeneca, (Vaxzervia, COVISHIELD, SKBio), Pfizer/BioNTech, Moderna, Sputnik V (Gam-COVID-Vac), Sinopharm (BBIBPCOVID-19), Sinovac (CoronaVac), Covaxin, Sputnik Light (endast som boosterdos i grundläggande vaccinationsschema) och Novavax Nuvaxovid COVID-19.
 • Passagerare som är 18 år och äldre: För reseändamål bör passageraren även ha fått den tredje dosen vid två-dosvaccin eller den andra dosen vid en-dosvaccin av något av ovan nämnda vacciner. Vaccinationsintygen för passagerare som har fått två doser av ett två-dosvaccin eller en dos av ett en-dosvaccin ska accepteras endast om en period på 9 månader inte har förflutit sedan administreringen av den andra dosen i fallet med två-dosvaccin eller en dos i fallet med en-dosvaccin, respektive.
 • Passagerare under 18 år: För reseändamål anses passageraren ha genomfört sitt vaccinationsprogram om han/hon har fått den andra dosen vid två-dosvaccin eller en dos vid en-dosvaccin.
 • När det gäller ett tillfriskningsintyg får resedatumet inte överstiga 180 dagar från det första positiva resultatet.

Passagerare som är ovaccinerade eller inte har ett giltigt vaccinations- eller tillfriskningssintyg:

Passagerare som är ovaccinerade eller inte har ett giltigt vaccinations- eller tillfriskningsintyg, oavsett nationalitet, får resa in i Republiken Cypern från vilket avreseland som helst förutsatt att man genomgår ett PCR-test 72 timmar före avgång eller ett antigentest 24 timmar före avgång.

Självtester är inte giltiga som covidintyg för inresa.

Barn under 12 år omfattas inte av inreserestriktionerna.

Det betonas att för kontrolländamål vid ankomst måste passagerare som är 12 år och äldre kunna uppvisa antingen vaccinationsintyg, tillfrisknandeintyg eller ett negativt Covidtestresultat i elektronisk form.

Passagerare som inte uppfyller ovanstående villkor bötfälls med €300.

Detaljerad information om inresebestämmelserna finns på den cypriotiska myndighetens hemsida: Destination Protocol.

För inresa till norra Cypern gäller från 1 mars 2022 följande:

Från 1 mars 2022 kan fullvaccinerade passagerare och passagerare med ett giltigt tillfriskningsintyg resa in till norra Cypern utan krav på ytterligare tester.

Passagerare som är ovaccinerade eller inte har ett giltigt vaccinations- eller tillfriskningsintyg, kan resa in till norra Cypern förutsatt att man genomgår ett PCR-test 72 timmar före avgång eller ett antigentest 24 timmar före avgång.

För ytterligare detaljerad information om covid-19 på norra Cypern, se https://pio.mfa.gov.ct.tr/en/covid-19/

 

Gränsövergångarna mellan Republiken Cypern och norra Cypern

Gränsövergångarna mellan Republiken Cypern och norra Cypern är öppna. Från och med 19 april 2022 avskaffas alla Coronarelaterade restriktioner vid alla gränsövergångar

Lokala restriktioner

OBS! Vänligen notera att nedanstående information är en förenklad sammanfattning av rådande lokala restriktioner, och resenärer från Sverige måste alltid själva hålla sig uppdaterade om lokala bestämmelser och ändringar. Detaljerad information om rådande restriktioner finns att läsa på Press and Information Office hemsida.

För tillfället gäller följande covid-19-relaterade restriktioner i Republiken Cypern (personer som inte följer bestämmelserna kan komma att bötfällas med 300 euro):

Användning av munskydd är obligatorisk för alla personer över 12 år på allmänna platser inomhus. Vänligen notera att det är obligatoriskt även i kollektiva transportmedel. I privata bilar måste munskydd användas då personer från olika hushåll färdas i bilen.Kirurgiska masker med högskyddsnivå typ KN95 eller FF2 rekommenderas och användning av tygmasker bör undvikas.

Från och med 15 maj 2022 avskffas kravet på ett så kallat SafePass (för personer över 6 år) med undantag för besök på äldreboenden, medicinska och diagnostiska mottagningar samt vårdcentraler.

Besök hos patienter på offentliga och privata sjukhus är tillåtet. Oavsett individens vaccinationshistoria krävs ett 24 timmar antigentest.

Ett SafePass innebär att man antingen kan uppvisa ett vaccinationsbevis, tillfrisknandebevis som inte är äldre än 90 dagar eller ett negativt testresultat.

EU:s digitala covidbevis kan användas som SafePass på Cypern. 

SafePass-innehavet kontrolleras med Cyperns CovScan app och det är obligatoriskt att uppvisa legitimation (identitetskort, pass eller körkort) i samband med kontrollen.

Norra Cypern

För ytterligare information om covid-19 på norra Cypern, se https://pio.mfa.gov.ct.tr/en/covid-19/

Råd till svenska resenärer

Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning bl.a.

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang.

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl gärna på svensklistan.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Folkhälsomyndighetens frågor och svar:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

ECDC: Smittspridning inom EU/EES/UK – daglig uppdatering https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

ECDC: Daglig uppdatering smittspridning i världen https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

 

 

Senast uppdaterad 25 maj 2022, 14.06