• Svenska

Om utlandet Cypern

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

OBS! Vänligen notera att nedan information gällande norra Cypern grundar sig på icke-officiella källor och dessutom kan komma att ändras utan ambassadens kännedom.

Lägesuppdatering covid-19

Smittspridningen i Republiken Cypern är fortsatt relativt hög jämfört med andra EU-länder men minskar stadigt och få dödsfall rapporteras. För exakta siffror och jämförelser se: https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea.

Turister som testar positivt för Covid-19 under sin vistelse försätts i två veckors obligatorisk karantän vid förbestämda anläggningar. Cypern har meddelat att de står för uppehälle, mat, samt medicinska kostnader i samband med den obligatoriska karantänperioden, men det är viktigt att känna till att man under denna period inte tillåts lämna rummet och att det är sannolikt att man behöver dela rum med någon annan. Om man skulle behöva ordna eget boende för att isolera sig i samband med positivt testresultat finns det ingen garanti för att Cypern täcker kostnaderna. Cypern täcker inte kostnaden för ny hemresa om man missar sin ordinarie hemresa för att man testat positivt och försatts i karantän. Genom att ansöka om Cyprus Flight Pass för inresa godkänner man också dessa villkor. 

 

I norra Cypern förekommer också en allmän smittspridning.

 

Särskilda inresebestämmelser

Från den 1 juli kan det digitala EU vaccinationsbeviset användas vid inresa till Republiken Cypern. Det laddas upp på Cyprus Flight Pass som är obligatoriskt för inresa till Cypern.

Cypern följer ett färgkodat system harmoniserat med Europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) utvärderingsstandarder och baserat på smittspridningen i respektive avreseland. Kategoriseringarna uppdateras veckovis. Aktuell information finns på:

Maps in support of the Council Recommendation on a coordinated approach to travel measures in the EU (europa.eu)

Kategorierna är GRÖN, ORANGE och RÖD.

Från och med torsdag 23 september ingår Sverige i kategori ORANGE, vilket innebär att resenärer från Sverige som inte kan uppvisa vaccinationsbevis mot Covid-19 måste kunna uppvisa ett negativt PCR-testresultat, genomfört inom 72 timmar före avresa. Vaccinerade resenärer undantas från testkravet (se information nedan).

För barn under 12 år krävs inget PCR-test för inresa (endast Cyprus Flight Pass). 

Cyprus Flight Pass, som man ansöker om inom 48 timmar före avresa via den elektroniska plattformen "Cyprus Flight Pass"är obligatoriskt för alla resenärer. Genom portalen utfärdar Republiken Cypern ett elektroniskt inresetillstånd. Uteblivet tillstånd resulterar i antingen 300 euro i böter eller ett inreseförbud och repatriering av passageraren.

En helpdesk har upprättats för att hjälpa passagerare som har frågor angående användningen av e-plattformen Cyprus Flight Pass. Frågor besvaras per telefon från Cypern: 1474 eller utomlands +357 22 285 757. Frågor kan också ställas skriftligen via plattformen. Helpdesken är öppen: måndag-söndag 08:00-20:00 (Cypern tid).

Vaccinerade resenärer

Vaccinerade turister från EU- och EES-länderna, samt ett antal tredjeländer, kan resa in i Cypern utan inreserestriktioner såsom krav på negativt Covid-19-test. 

En förutsättning är att en kopia av vaccinationscertifikatet laddas upp på Cyprus Flight Pass .  

Notera att resenärer kan bli slumpmässigt utvalda att genomgå ett PCR-test vid ankomst till Republiken Cypern.

Detaljerad information om inresebestämmelserna och vad som gäller för de olika kategorierna finns på hemsidan för  Deputy Ministry of Tourism och de cypriotiska myndigheternas Destination Protocol.

 

I norra Cypern har reguljär flygtrafik återupptagits stegvis. Enligt icke-officella källor kategoriseras Sverige i katergori ORANGE för inresa.

För resenärer från ORANGE kategori gäller:

Vaccinerade resenärer och de som har haft bekräftad Covid-19:

Från och med 11.10.2021 tillåts inresa utan krav på att lämna in ett negativt PCR -test från de senaste 72 timmarna. PCR/Antigen-test att utföras på dessa personer vid ankomst. Inget krav på karantän efter ankomst. 

Ovaccinerade resenärer: negativt PCR-test genomfört inom 72 timmar före avresa, samt 5 dagars obligatorisk karantän.

För inresa till norra Cypern krävs fr.o.m. den 6 september 2021 ett särskilt covid-pass, ”ada-pass”. För att få detta behöver man fylla i ett formulär som hämtas genom att gå in på följande länk: adapass.gov.ct.tr 

 

För ytterligare information om covid-19 på norra Cypern, se https://pio.mfa.gov.ct.tr/en/covid-19/

 

Gränsövergångarna mellan Republiken Cypern och norra Cypern

Gränsövergångarna mellan Republiken Cypern och norra Cypern är öppna med vissa restriktioner. Från och med 27 september gäller följande bestämmelser för övergång mellan sidorna:

  • Fullvaccinerade personer med antingen ett av de EMA-godkända vaccinen eller Sinovac, Sinopharm eller Sputnik (tidigast 14 dagar efter andra dosen) kan korsa utan att uppvisa test.
  • Ovaccinerade personer måste uppvisa ett negativt snabbtest (antigen) eller PCR-test som inte är äldre än 72 timmar för att korsa. Testresultatet uppvisas i pappersform, ej som sms.
  • För övergång till norra Cypern krävs fr.o.m. den 6 september 2021 ett särskilt covid-pass, ”ada-pass”. För att få detta behöver man fylla i ett formulär som hämtas genom att gå in på följande länk: adapass.gov.ct.tr 

 För ytterligare information om covid-19 på norra Cypern, se https://pio.mfa.gov.ct.tr/en/covid-19/

 

Lokala restriktioner

OBS! Vänligen notera att nedanstående information är en förenklad sammanfattning av rådande lokala restriktioner, och resenärer från Sverige måste alltid själva hålla sig uppdaterade om lokala bestämmelser och ändringar. Detaljerad information om rådande restriktioner finns att läsa på Press and Information Office hemsida.

Från den 1 augusti gäller följande covid-19 relaterade restriktioner i Republiken Cypern:

Användning av munskydd är obligatorisk för alla personer över 12 år på allmänna platser inomhus och utomhus. Vänligen notera att det är obligatoriskt även i kollektiva transportmedel. I privata bilar måste munskydd användas då personer från olika hushåll färdas i bilen.

Personer som inte följer bestämmelserna kan komma att bötfällas med 300 euro.

Från och med 1 augusti krävs ett så kallat SafePass (för personer över 12 år) i alla inomhus- och utomhusområden samt i lokaler där det är möjligt för mer än 10 personer, inklusive anställda, att samlas.

Besökare som inte är bosatta på Cypern kan använda sitt inresetillstånd Cyprus Flight Pass som SafePass under de 7 första dagarna och bör kunna uppvisa det vid behov i digital- eller pappersform. Efter den första veckan krävs ett vanligt SafePass, vilket innebär att man antingen kan uppvisa ett negativt PCR/snabbtest för Covid-19 som inte är äldre än 72 timmar, vaccinationsbevis (minst en dos för minst tre veckor sedan), eller tillfrisknandebevis som inte är äldre än sex månader.

EU:s digitala covidbevis kan användas som SafePass på Cypern.  

SafePass krävs bl.a. i affärer och livsmedelsbutiker, restauranger och alla andra serveringsställen, barer, nattklubbar etc. Endast sittande gäster och bordsservering tillåts (max 10 personer per bord), med undantag för nattklubbar och liknande som endast välkomnar fullvaccinerade personer eller personer som har haft bekräftad COVID-19 inom de senaste 6 månaderna. SafePass krävs också i kollektivtrafik och taxi.

Stränder, parker, torg och vandringsleder undantas från kravet på SafePass.

Upp till 20 personer får samlas i privata hem, inklusive minderåriga, utan krav på SafePass.

Norra Cypern

I norra Cypern är användning av munskydd obligatorisk på allmänna platser inomhus och utomhus. 

I norra Cypern råder för närvarande nattligt utegångsförbud mellan 00:00 och 05:00 med undantag för vissa nödvändiga ärenden.

Enligt nya beslut kommer nattklubbar, barer och kasinon inte längre att acceptera ovaccinerade kunder. Från och med fredagen den 30 juli måste alla kunder på sådana platser vara fullt vaccinerade. Regeln gäller för kasinon från och med måndagen den 2 augusti.

Råd till svenska resenärer

Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning bl.a.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.
  • Undvik att delta i större sociala sammanhang.

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl gärna på svensklistan.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Folkhälsomyndighetens frågor och svar:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

ECDC: Smittspridning inom EU/EES/UK – daglig uppdatering https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

ECDC: Daglig uppdatering smittspridning i världen https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

 

 

Senast uppdaterad 04 okt 2021, 16.30