• Svenska

Om utlandet Chile

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering och lokala restriktioner i Chile

Chile har drabbats hårt av pandemin och har haft strikta restriktioner under stora delar av 2020-2021. Landet har genomfört en massiv vaccinationskampanj och har god vaccintäckning. Påfyllningsvaccinering pågår fortfarande. 

På den chilenska regeringens hemsida finns samlad information om coronaviruset, antal smittade, restriktioner, åtgärder, hälsoråd och vaccinering: Gob.cl - Paso a Paso (www.gob.cl)

Den 14 april 2022 uppdaterades Chiles hantering av pandemin och en ny steg-för-steg plan implementerades, där olika faser eller scenarion kategoriserar rådande restriktioner och åtgärder i landets olika regioner/kommuner. 

Från och med 1 oktober 2022 gäller scenario för återöppning ("Escenario de Apertura") i nästan hela landet (med undantag för Påskön och Juan Fernández). Detta innebär att många tidigare krav och restriktioner lyfts. Det är inte längre obligatoriskt att använda mask (förutom på sjukhus och vårdcentraler) eller att uppvisa vaccinbevis.

Observera att åtgärder kan komma att ändras med kort varsel. Läs mer och se status för varje kommun som löpande uppdateras av regeringen och chilenska hälsominiteriet här: Nuevo Plan Paso a Paso - Salud Responde (minsal.cl)

Särskilda inresebestämmelser

Chiles landsgränser är just nu öppna för både chilenska och utländska medborgare som uppfyller särskilda krav. Kraven varierar beroende på vilken nivå ("nivel de alerta") som råder i landet. Just nu råder varningsnivå 1, då gäller följande:

För utländska resenärer som inte är bosatta i Chile (turister), gäller följande för inresa till Chile:

  • Nationellt vaccinationsbevis (EU:s vaccinationsbevis godtas) eller negativt PCR-test som är taget inom max 48 timmar från tiden för avresa.
  • Reseförsäkring som täcker covid-relaterade omkostnader rekommenderas men är inget krav.

För samtliga resenärer gäller även:

  • Det rekommenderas att man innan avresa genomför ett PCR-test
  • Slumpmässiga PCR-test sker vid ankomst på flygplatsen. Ett positivt PCR-test medför isolering enligt allmänna hälsoföreskrifter.

Läs alltid senast uppdaterad information på chilenska hälsoministerets hemsida: Medidas Fronteras Nacionales - Salud Responde (minsal.cl)

"Pase de Movilidad" och validering av utländska vaccin mot Covid-19

Från och med 1 oktober 2022 tas kravet på uppvisande av "Pase de Movilidad" bort. Förändras situationen i landet kan krav på vaccinbevis återinföras och det kan återigen begäras för tillträde till exempelvis vissa lokaler, restauranger eller evenemang. I de allra flesta fall godtas då även EU:s vaccinpass.

Personer som har vaccinerat sig utanför Chile kan begära att få sina vaccin validerade av det chilenska hälsoministeriet för att på så sätt få tillgång till det chilenska vaccinpasset "Pase de Movilidad". Validering görs genom hemsidan: MeVacuno.gob.cl (Manual för valideringsprocessen finns här). 

När landet befinner sig i varnings-nivå 1 är validering av vaccinintyg inte ett krav för inresa till Chile. Befinner sig landet i varningsnivå 2 eller 3 är det chilenska vaccinpasset ett krav för inresa, varför resenärer då måste genomföra valideringsprocessen av sina vaccin i god tid före sin resa. 

Förfrågningar och problem med validering av vaccin hänvisas till chilenska hälsoministeriet och deras kontor ämnad för hjälp kring mobilitetspasset. Adress: Mac Iver 440, Santiago Centro. Öppettider: 8:00 - 16:00. 

* OBS: Ambassaden kan inte agera i individuella ärenden. Det är personens eget ansvar att ordna med validering av vaccin för inresa och vistelse i Chile samt eventuella kontakter med myndigheter i landet. Pandemin innebär svårigheter och utmaningar vid resor vilket är något man bör ta ställning till inför beslut att resa. 

Flygtrafiken och mellanlandningar

Observera att ändringar i flygtrafiken kan ske med kort varsel. 

Ett stort antal länder har infört inreserestriktioner på grund av pandemin, vilket kan påverka möjligheterna till mellanlandningar. Kontakta ditt flygbolag eller lokal myndighet för information om eventuella restriktioner och krav för transit. Hemsidor till de svenska ambassaderna i de länder som berör dig hittar du via www.swedenabroad.se.

Senast uppdaterad 07 nov 2022, 16.15