• Svenska

Om utlandet Chile

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering Covid-19 i Chile

Chile har drabbats hårt av pandemin och har haft strikta restriktioner under stora delar av 2020-2021.  Landet har under året genomför en massiv vaccinationskampanj och har god vaccintäckning. På den chilenska regeringens hemsida finns samlad information om coronaviruset, antal smittade, restriktioner, åtgärder, hälsoråd och vaccinering.

Särskilda in- och utresebestämmelser

Från och med den 1 november uppdateras Chiles in- och utreseregler. Landsgränser är öppna för både chilenska och utländska medborgare som uppfyller särskilda krav och reser in via antingen flygplatsen i Antofagasta, Iquique, Punta Arenas eller Santiago de Chile (Arturo Merino Benitez internationella flygplats).

Utländska resenärer ska vid inresa bl.a. ha validerat sitt vaccinationsintyg genom chilenska myndigheter innan resa, samt uppvisa reseförsäkring, PCR test och hälsodeklaration. De ska också genomföra fem dygns karantän vid ankomst (vilken kan avbrytas tidigare om nytt testresultat taget på flygplatsen är negativt). Läs komplett information om detta här: Información para extranjeros no residentes en Chile - Salud Responde (minsal.cl)

Information för chilenska medborgare och bofasta i Chile finns här: Fronteras protegidas Chilenos y Extranjeros Residentes - Salud Responde (minsal.cl)

Från och med den 1 december uppdateras Chiles in- och utreseregler igen. Information för utländska resenärer, chilenska medborgare och bofasta i Chile finns här: Plan Fronteras Protegidas 1 de diciembre - Salud Responde (minsal.cl)

Viss information på engelska publiceras med dröjsmål på flygplatsen SCL:s hemsida. Restriktioner uppdateras löpande, och samtliga resenärer uppmanas hålla sig informerade via chilenska myndigheter gällande senaste in- och utreseregler.

Information om resor för personer som inte är vaccinerade mot covid-19 finns också i ovanstående länkar.

- Validering av utländska vaccin mot Covid-19

Ett av kraven för inresa till Chile är att uppvisa det chilenska mobilitetspasset, "Pase de Movilidad". 

Har man vaccinerats i Sverige eller något annat land ska man alltså i god tid före en resa ansöka om att validera sitt utländska vaccinintyg och på så viss få tillgång till det chilenska intyget "Pase de Movilidad". Mer information om detta finns här: Pase de Movilidad. För instruktion om valideringen läs mer i punkt III här: Gob.cl - Paso a Paso (www.gob.cl)

Efter inresa kan mobilitetspasset även behövas för att besöka t.ex. sjukhus, apotek, bank eller restauranger. 

- Flygtrafiken

Flygtrafiken är fortfarande reducerad till och från Santiago de Chile. Observera att ändringar i flygtrafiken kan ske med kort varsel. 

- Mellanlandningar

Ett stort antal länder har infört inreserestriktioner på grund av pandemin, vilket kan påverka möjligheterna till mellanlandningar. Kontakta ditt flygbolag eller lokal myndighet för information om eventuella restriktioner och krav för transit. Hemsidor till de svenska ambassaderna i de länder som berör dig hittar du via www.swedenabroad.se.

- Resor till Sverige

Det råder tillfälligt inreseförbud till Sverige. Undantag gäller för svenska och europeiska medborgare, personer med uppehållstillstånd och nära familjemedlemmar, samt från och den med den 4 oktober 2021 även resenärer bosatta i Chile. Mer information här.

Lokala restriktioner

Från och med den 1 oktober 2021 råder varken undantagstillstånd eller utegångsförbud. Observera att åtgärder kan komma att ändras med kort varsel. Chilenska regeringen har presenterat en nationell ”steg för steg” plan om återöppnande av samhället. Reglerna kan skiljas åt mellan kommuner. Läs mer om reglerna i varje steg och följ status för varje kommun som löpande uppdateras av regeringen här: Paso a paso.

Råd till svenska resenärer

Ambassaden uppmanar svenskar i Chile att följa händelseutvecklingen, lokala medier och lokala myndigheters anvisningar, samt vara beredda på att nya spridningsreducerande åtgärder kan införas med kort varsel. Detta kan t.ex. inkludera utvidgning av utegångsförbud, karantän, transportbegränsningar samt tillgänglighet till offentliga platser och institutioner. Störningar i handeln och begränsad tillgång till t.ex. vissa matvaror och mediciner kan inte uteslutas.

Befinner du dig i Chile rekommenderar vi att du ser över din situation, ditt visum, resehandlingar och försäkringar. Det är viktigt att undersöka villkoren för din försäkring i rådande situation och hur försäkringen kan förlängas under resan om längre förseningar skulle uppstå.

Mer information om transport till flygplatsen samt resor mellan regioner och kommuner i karantän finns på Santiagos flygplats hemsida.

Senast uppdaterad 09 nov 2021, 15.50