• Svenska

Om utlandet Chile

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering och lokala restriktioner i Chile

Chile har drabbats hårt av pandemin och har haft strikta restriktioner under stora delar av 2020-2021. Landet har genomfört en massiv vaccinationskampanj och har god vaccintäckning. Påfyllningsvaccingering pågår fortfarande. Att vara vaccinerad kan vara ett krav för tillträde till exempelvis vissa lokaler, restauranger eller evenemang, då uppvisande av det chilenska vaccinpasset "Pase Movilidad" kan begäras.

På den chilenska regeringens hemsida finns samlad information om coronaviruset, antal smittade, restriktioner, åtgärder, hälsoråd och vaccinering: Gob.cl - Paso a Paso (www.gob.cl)

Den 14 april 2022 uppdaterades Chiles hantering av pandemin och en ny steg-för-steg plan implementerades, där tre nya faser (Låg, Mellan, Hög hälsopåverkan) kategoriserar rådande restriktioner och åtgärder i landets olika regioner/kommuner. 

Åtgärder och restriktioner kan alltså se olika ut beroende på vilken fas som råder i kommunen man befinner sig i. Observera att åtgärder kan komma att ändras med kort varsel. Läs mer och se status för varje kommun som löpande uppdateras av regeringen och chielnska hälsominiteriet här: Nuevo Plan Paso a Paso - Salud Responde (minsal.cl)

Särskilda inresebestämmelser

Den 14 april 2022 uppdaterades Chiles hantering av pandemin och nya åtgärder infördes för gränskontrollen. Chiles landsgränser är just nu öppna för både chilenska och utländska medborgare som uppfyller särskilda krav. Kraven varierar beroende på vilken "varningsnivå" (Nivel de Alerta) som råder i landet. Det existerar tre varningsnivåer. Just nu råder varningsnivå 1.

I samtliga varningsnivåer 1-3, gäller följande;

 • alla resenärer behöver fylla i en elektronisk hälsodeklaration på www.c19.cl
 • reseförsäkring som täcker covid-relaterade omkostnader rekommenderas men är inte ett krav
 • uppföljning av eventuella positiva resultat på PCR test genomförs av chilenska hälsoministeriet

I varningsnivå 1, gäller även följande;

 • validering av vaccinintyg är frivilligt för tillgång till det chilenska vaccinpasset "Pase Movilidad". Dock inget krav för inresa. Görs om önskat genom mevacuno.gob.cl
 • covidtest inför resa är rekommenderat med inte obligatoriskt.
 • covidtest vid ankomst genomförst slumpmässigt på flygplatsen av chilenska hälsoministeriet

I varningsnivå 2 och 3, gäller även följande;

 • parciel eller total restriktion för inresa från vissa länder
 • för flyg a) utan bekräftade covidfall genomförs karantän enbart om man saknar det chilenska vaccinpasset. b) som resulterar i positivt covidresultat genomförs karantän på vårdboende. c) där kontakt skett med någon som resulterar i positivt covidresultat genomför karantän antingen på vårdboende eller i hemmet.
 • obligatoriskt validering av vaccinintyg för utländska resenärer utan uppehållstillstånd (turister). Görs genom mevacuno.gob.cl
 • covidtest (PCR eller antigen) inför resa är obligatoriskt för alla resenärer
 • covidtest (PCR eller antigen) vid ankomst är obligatoriskt för alla resenärer och genomförs av chilenska hälsoministeriet på flygplatsen

OBS: Observera att åtgärder kan komma att ändras med kort varsel. Läs alltid senast uppdaterad information på chilenska hälsoministerets hemsida: Medidas Fronteras Nacionales - Salud Responde (minsal.cl)

"Pase Movilidad" och validering av utländska vaccin mot Covid-19

Personer som har vaccinerat sig utanför Chile kan begära att få sina vaccin validerade av det chilenska hälsoministeriet för att på så sätt få tillgång till det chilenska vaccinpasset "Pase Movilidad". Validering görs genom hemsidan: MeVacuno.gob.cl (Manual för valideringsprocessen finns här).

När landet befinner sig i varnings-nivå 1 är validering av vaccinintyg inte ett krav för inresa till Chile. Tänk dock på att det chilenska vaccinpasset "Pase Movilidad" kan begäras för tillträde till exempelvis vissa lokaler, restauranger eller evenemang, beroende på vilka lokala restirktioner som råder i kommunen du befinner dig i. 

Befinner sig landet i varningsnivå 2 eller 3 är det chilenska vaccinpasset ett krav för inresa, varför resenärer då måste genomföra valideringsprocessen av sina vaccin i god tid före sin resa. 

Förfrågningar och problem med validering av vaccin hänvisas till chilenska hälsoministeriet och deras kontor ämnad för hjälp kring mobilitetspasset. Adress: Mac Iver 440, Santiago Centro. Öppettider: 8:00 - 16:00. 

* OBS: Ambassaden kan inte agera i individuella ärenden. Det är personens eget ansvar att ordna med validering av vaccin för inresa och vistelse i Chile samt eventuella kontakter med myndigheter i landet. Pandemin innebär svårigheter och utmaningar vid resor vilket är något man bör ta ställning till inför beslut att resa. 

Flygtrafiken och mellanlandningar

Flygtrafiken är fortfarande reducerad till och från Santiago de Chile. Observera att ändringar i flygtrafiken kan ske med kort varsel. 

Ett stort antal länder har infört inreserestriktioner på grund av pandemin, vilket kan påverka möjligheterna till mellanlandningar. Kontakta ditt flygbolag eller lokal myndighet för information om eventuella restriktioner och krav för transit. Hemsidor till de svenska ambassaderna i de länder som berör dig hittar du via www.swedenabroad.se.

Senast uppdaterad 21 jun 2022, 10.11