• Svenska

Om utlandet Chile

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19 i Chile

Chile har drabbats hårt av pandemin och i landet sker nu en massiv vaccinationskampanj där alla vuxna boende i Chile kommer att erbjudas vaccin utan kostnad. På den chilenska regeringens hemsida finns samlad information om coronaviruset, antal smittade, restriktioner, åtgärder, hälsoråd och vaccinering.

Särskilda in- och utresebestämmelser

Chiles gränser är stängda för inresa från och med 5 april 05:00 t.o.m. 30 april. Endast chilenska medborgare och personer med uppehållstillstånd i Chile medges inresa. Under samma tidsperiod krävs ett särskilt tillstånd för att få lämna Chile, detta söks vía Comisaría Virtual. Utländska medborgare som inte är bosatta i Chile kan lämna landet utan tillstånd.

Information om att resa till och från Chile finns på chilenska hälsoministeriets websida Salud Responde och chilenska regeringens websida Chile Atiende. Information på engelska publiceras och uppdateras löpande på flygplatsen SCL:s hemsida. Restriktioner uppdateras löpande, och samtliga resenärer uppmanas hålla sig informerade via chilenska myndigheter gällande senaste in- och utreseregler.

- Flygtrafiken

Ambassaden bedömer att de chilenska åtgärderna kommer att kraftigt påverka och reducera flygtrafiken till och från Santiago de Chile.

Observera att ändringar i flygtrafiken kan ske med kort varsel. Flera avgångar har försenats eller ställts in. Det finns risker med att boka biljetter med bolag som ännu inte återupptagit sina flygningar då många har fått sina resor avbokade utan att få pengarna tillbaka (istället ges ett presentkort/voucher).

- Mellanlandningar

Ett stort antal länder har infört inreserestriktioner, vilket kan påverka möjligheterna till mellanlandningar. Kontakta ditt flygbolag eller lokal myndighet för information om eventuella restriktioner och krav för transit. Hemsidor till de svenska ambassaderna i de länder som berör dig hittar du via www.swedenabroad.se.

- Resor till Sverige

Det råder tillfälligt inreseförbud till Sverige. Undantag gäller för svenska och europeiska medborgare, samt personer med uppehållstillstånd och nära familjemedlemmar. Mer information här.

Lokala restriktioner

En form av undantagstillstånd gäller i hela Chile vilket bl.a. innebär att mötes- och rörelsefriheter kan begränsas. Från 5 april skärps utegångsförbudet och gäller mellan kl 21:00 och 05:00 för hela landet. Läs mer om detta och andra åtgärder här: Plan de Acción.

Chilenska regeringen har presenterat en nationell ”steg för steg” plan om återöppnande av samhället, men karantänsbestämmelser råder fortfarande i ett flertal kommuner. Läs mer om karantänsreglerna i varje steg och följ status för varje kommun som löpande uppdateras av regeringen här: Paso a paso.

Tillgången på varor utöver mat, mediciner och livsnödvändigheter begränsas kraftigt. I kommuner där det råder karantän krävs tillstånd för att bl.a. besöka sjukhus, mataffär, apotek och bank, detta söks vía Comisaría Virtual. Antalet tillstånd som kan sökas beror på vilken kommun man befinner sig i. Kontroller genomförs av polis och militär för att säkerställa att karantänsbestämmelser iakttas.

Råd till svenska resenärer

Ambassaden uppmanar svenskar i Chile att följa händelseutvecklingen, lokala medier och lokala myndigheters anvisningar, samt vara beredda på att nya spridningsreducerande åtgärder kan införas med kort varsel. Detta kan t.ex. inkludera utvidgning av utegångsförbud, karantän, transportbegränsningar samt tillgänglighet till offentliga platser och institutioner. Störningar i handeln och begränsad tillgång till t.ex. vissa matvaror och mediciner kan inte uteslutas.

Stannar du kvar i Chile rekommenderar vi att du ser över din situation, ditt visum, resehandlingar och försäkringar. Det är i nuläget extra viktigt att undersöka villkoren för din försäkring i rådande situation och hur försäkringen kan förlängas under resan om längre förseningar skulle uppstå.

Mer information om transport till flygplatsen samt resor mellan regioner och kommuner i karantän finns på Santiagos flygplats hemsida.

Senast uppdaterad 07 apr 2021, 10.20