• Svenska

Om utlandet Chile

In-och utresebestämmelser för minderåriga

Informationen nedan bör alltid kontrolleras med Policía Internacional. Ambassaden tar inte ansvar för om en person inte kan resa ut ur Chile på grund av att utresetillstånd saknas.

Den myndighet i Chile som ansvarar för in/utresa är Policía Internacional.
Utresetillstånd "Autorización para salir del país" krävs för minderåriga som reser ut med en förälder/vårdnadshavare eller utan förälder/vårdnadshavare om den minderårige är chilensk medborgare eller om den minderårige är utländsk medborgare och befunnit sig i Chile under längre tid än tre månader.

I de fall en minderårig utländsk medborgare (ej chilensk medborgare) reser ut från Chile innan tre månaders vistelse behövs enbart utresetillstånd om den minderårige inte reser ut med samma person/er som den minderårige reste in med.

Reser en minderårig ut med båda föräldrar ska handling kunna uppvisas på vilka som är den minderåriges föräldrar/vårdnadshavare. Är barnet fött i Chile "Certificado de nacimiento", alternativt om föräldrarna är gifta "Libreta de familia". Är barnet fött i Sverige eller annat land, födelsebevis eller personbevis på engelska med föräldrar/vårdnadshavares uppgifter.

Utresetillstånd utfärdas av den förälder som inte reser med den minderårige. I Chile utfärdas utresetillstånd på Notarius och i Sverige eller annat land utfärdas utresetillstånd på chilenskt konsulat. Är den minderårige bosatt i Chile och utresetillstånd inte går att få från förälder, ska man vända sig till chilensk domstol.

En rekommendation är att ha med sig ett personbevis på den minderårige där föräldrar/vårdnadshavares uppgifter framgår, för att visa upp vid inresa. Personbeviset bör vara på engelska, stämplat och undertecknat av Skattverket.