Om utlandet Chile

Rösta utomlands

Du som har rösträtt och befinner dig i Chile vid ett svenskt val kan brevrösta eller förtidsrösta på Sveriges ambassad.

Inför ett nytt val publicerar ambassaden information om öppettider på denna sida.

Generell information om att rösta från utlandet hittar du här: Rösta från utlandet | Valmyndigheten