Om utlandet Chile

Rösta i Chile

När det är val i Sverige finns möjligheten att förstidsrösta eller brevrösta från utlandet.

Inför generella val i Sverige öppnar ambassaden upp för röstmottagning för de röstberättigade peroner som ville förstidsrösta i val till riksdagen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige.

Inför ett nytt val publicerar ambassaden information om öppettider på denna sida.

Generell information om att rösta från utlandet finner du här: Rösta från utlandet | Valmyndigheten