Meny

Om utlandet Chile

Rösta utomlands i Chile

Möjligheter att rösta i svenska val till riksdagen, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet finns på ambassaden. Valmyndigheten börjar nu att skicka ut utlandsröstkort och material för brevröstning till utlandssvenskar inför Europaparlamentsvalet. Materialet skickas till de svenska medborgare som har utvandrat och som har anmält sin adress i utlandet till Skatteverket.

Val 2019

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet.

Du som har rösträtt i valet den 26 maj och befinner dig i Chile kan förtidsrösta på ambassaden eller på honorärkonsulatet i Valparaíso alternativt brevrösta genom att skicka en brevröst.

Öppettider för röstmottagning

Sista dag för att förtidsrösta; torsdag 16 maj 14:30  - 20:00, 10 dagar innan valet den 26 maj

Röstmottagning på ambassaden:

Vecka 18

Tors 2 maj         14:30 – 17:00

Fred 3 maj         11:00 – 13:00

Vecka 19

Mån 6 maj       14:30 – 17:00

Tis 7 maj          14:30 – 17:00

Ons 8 maj        14:30 – 17:00

Tor 9 maj         12:00 – 17:00

Fre 10 maj       11:00 – 13:00

Lör  11 maj      11:00 – 14:00

Vecka 20

Mån 13 maj     14:30 – 17:00

Tis 14  maj       14:30 – 20:00

Tor 16 maj       14:30 – 20:00

Röstmottagning på konsulatet i Valparaiso

Ons 15 maj       14:00 – 19:00

 Tänk på att förtidsrösta i god tid, sista dagen är den 16 maj.

Anmälan ny adress i utlandet / anmälan till röstlängden

Du som är utvandrad från Sverige behåller automatiskt din rösträtt i 10 år efter att du flyttat utomlands. Därefter behöver du själv anmäla dig till röstlängden vart tionde år. Har du flyttat under vistelsen i utlandet behöver du anmäla den nya adressen till Skatteverket. Det gör du genom att använda Skatteverkets blankett som heter Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842).

En ny tioårsperiod startar om du anmäler ny adress i utlandet eller anmäler att du vill vara kvar i röstlängden. Flera personer i en familj kan samtidigt göra anmälan till röstlängd och anmäla ny adress i utlandet på blankett SKV 7842.

Röstlängden skapas 30 dagar före valdagen med de uppgifter som då finns registrerade i folkbokföringen.

En inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Dessutom räknas rösten i det aktuella valet om den inkommer senast dagen innan valdagen.

Rösta på ambassaden  i Santiago eller honorärkonsulatet i Valparaiso

De som befinner sig utomlands kan förtidsrösta på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat.

För att förtidsrösta på en ambassad eller ett konsulat måste du ha med dig en id-handling. Som id-handling räknas svenskt pass, svenskt id-kort eller en lokal officiell legitimation. Om du inte har med dig en id-handling kan någon annan person i lokalen gå i god för dig. Personen som går i god för dig måste då kunna visa en id-handling.

Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett dubblettröstkort skrivas ut av röstmottagarna i röstningslokalen. 

Brevrösta

För att brevrösta måste man ha särskilt brevröstningsmaterial. Detta skickas till alla som är anmälda till röstlängden. För att utlandsröstkortet och annan information ska kunna nå dig i utlandet är det viktigt att du uppdaterar din adress hos folkbokföringen på Skatteverket i Sverige.

Materialet finns färdigförpackat i ett kuvert och innehåller valkuvert, valsedlar (blanka så att väljaren själv kan skriva partiets namn), ytterkuvert och omslagskuvert.

Brevrösten får inte postas från Sverige och ska ha kommit fram i tid till rösträkningen.

Har du inte fått brevrösningsmaterial per post tillhandahåller ambassaden materialet.

Vanliga frågor och svar:

Behöver jag ett röstkort för att kunna rösta?

Nej, det behöver du inte, du kan rösta utan röstkort om du uppfyller kraven för rösträtt, antingen personligen på  ambassaden i Santiago/konsulatet  i Valparaiso eller brevrösta.

Jag vet inte om jag är med i röstlängden - kan jag rösta ändå?

Ja, det kan du om du uppfyller kraven för rösträtt. Din röst räknas som en anmälan till röstlängden i 10 år framåt.

För mer information om rösträtt och andra valrelaterade frågor: www.val.se

Rösta utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer