Om utlandet Chile

Rösta utomlands i Chile

På ambassaden finns möjlighet att förtidsrösta i svenska val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet. Är du folkbokförd i utlandet kan du även välja att brevrösta.

Du hittar mer information om svenska val, rösträtt och hur du går tillväga för att rösta på Valmyndighetens webbplats:

Anmälan till röstlängden / Ny adress i utlandet 

Du som är utvandrad från Sverige behåller automatiskt din rösträtt i 10 år efter att du flyttat utomlands. Därefter behöver du själv anmäla dig till röstlängden vart tionde år. Har du flyttat under vistelsen i utlandet behöver du anmäla den nya adressen till Skatteverket.

För att anmäla dig till röstlängden eller ändra adress måste du fylla i följande blankett: SKV 7842 - "Ny adress/röstlängd för utvandrad". Blanketten skickar du sedan till Skatteverket (adressen står på blanketten).

En ny tioårsperiod startar om du anmäler ny adress i utlandet eller anmäler att du vill vara kvar i röstlängden. Flera personer i en familj kan samtidigt göra anmälan till röstlängd och anmäla ny adress i utlandet i samma blankett.

Röstlängden skapas 30 dagar före valdagen med de uppgifter som då finns registrerade i folkbokföringen.

En inkommen röst från utlandet vid ett val räknas som en anmälan till röstlängden. Dessutom räknas rösten i det aktuella valet om den inkommer senast dagen innan valdagen.

Rösta på ambassaden i Santiago eller honorärkonsulatet i Valparaiso

De som befinner sig utomlands kan förtidsrösta på en svensk ambassad eller ett svenskt konsulat.

För att förtidsrösta på en ambassad eller ett konsulat måste du ha med dig en id-handling. Som id-handling räknas svenskt pass, svenskt id-kort eller en lokal officiell legitimation. Om du inte har med dig en id-handling kan någon annan person i lokalen gå i god för dig. Personen som går i god för dig måste då kunna visa en id-handling.

Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett dubblettröstkort skrivas ut av röstmottagarna i röstningslokalen. 

Brevrösta

För att brevrösta måste man ha särskilt brevröstningsmaterial. Detta skickas till alla som är anmälda till röstlängden. För att utlandsröstkortet och annan information ska kunna nå dig i utlandet är det viktigt att du uppdaterar din adress hos folkbokföringen på Skatteverket i Sverige.

Materialet finns färdigförpackat i ett kuvert och innehåller valkuvert, valsedlar (blanka så att väljaren själv kan skriva partiets namn), ytterkuvert och omslagskuvert.

Brevrösten får inte postas från Sverige och ska ha kommit fram i tid till rösträkningen.

Har du inte fått brevrösningsmaterial per post tillhandahåller ambassaden materialet.

Vanliga frågor och svar

Behöver jag ett röstkort för att kunna rösta?

Nej, det behöver du inte, du kan rösta utan röstkort om du uppfyller kraven för rösträtt, antingen personligen på ambassaden i Santiago/konsulatet  i Valparaiso eller brevrösta.

Jag vet inte om jag är med i röstlängden - kan jag rösta ändå?

Ja, det kan du om du uppfyller kraven för rösträtt. Din röst räknas som en anmälan till röstlängden i 10 år framåt.