Meny

Om utlandet Chile

Ansökan om pass för barn under 18 år i Chile

Om ett barn är fött utomlands och aldrig tidigare haft ett svenskt pass måste först:

 • en namnansökan göras.
 • ett samordningsnummer beställas av ambassaden. Detta ersätter personnummer för aldrig folkbokförda i Sverige. Om barnet flyttar till Sverige byts samordningsnumret ut mot ett personnummer.

Först när ett samordningsnummer tilldelats kan passansökan påbörjas. Följande behövs vid ansökan för barn som aldrig tidigare haft pass:

 • Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med båda vårdnadshavare på inbokad tidHar barnet endast en vårdnadshavare ska det styrkas.
 • Barnets chilenska pass eller id-kort. Finns ingen gällande id-handling ska föräldrarna styrka barnets identitet genom ett medtaget passfoto på barnet.
 • Födelsebevis för barn födda utanför Sverige (certificado de nacimiento).
 • Svenskt beslut om barnets namn och samordningsnummer medtas.
 • För sökande som inte förvärvat svenskt medborgarskap vid födseln, tillkommer bevis om svenskt medborgarskap.
 • Vårdnadshavarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation.
  • Om man som vårdnadshavare befinner sig i Sverige, vänder man sig till polisen för att fylla i och underteckna "vårdnadshavares medgivande". Namnteckningen ska bevittnas på polisen. Medgivandet skickas därefter till ambassaden av polisen. Om man befinner sig i annat land vänder man sig till ambassaden/konsulatet. Bilagan får inte vara äldre än 1 månad.
 • Betala avgiften för passet på banken vid ansökningstillfället eller genom en banköverföring dagen innan. Se Konsulära avgifter för avgifter och betaluppgifter.
 • Ytterligare handlingar kan begäras.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

 

Betalning:

Uppgifter för bankinsättning eller överföring:
BANCO SECURITY
Filialer
No de Cuenta Corriente: 5007522
Nombre del titular: EMBAJADA DE SUECIA
R.U.T: 69.905.800-9
Sänd bekräftelse på överföringen till:
pass.santiago.de.chile@gov.se

 

Boka tid:

Passansökningar tas emot tisdagar och torsdagar 11:00  - 12:00. Boka din tid genom att mejla eller ringa till ambassaden:

Email: pass.santiago.de.chile@gov.se
T
elefon: +562 2940 1700 (Tisdag - Fredag mellan kl. 12-13) 

Uppge följande:

 • Namn och efternamn
 • Födelsedata
 • Telefonnummer
 • Förslag på datum du vill komma (Passansökningar tas emot tisdagar & torsdagar mellan 11:00  - 12:00).

Ambassaden bekräftar tiden per mejl eller ringer upp dig får att boka en tid.

Ansökan om pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer