Om utlandet Chile

Ansökan om pass för minderårig

Om ett barn är fött utomlands och aldrig tidigare haft ett svenskt pass måste man först registrera barnet genom att göra en namnansökan och beställning av samordningsnummer.

Beställ samordningsnummer

Innan du kan ansöka om pass eller nationellt id-kort för barn som inte tidigare haft svenska resehandlingar måste barnets namn vara anmält till Skatteverket och barnet måste ha fått ett samordningsnummer (Detta ersätter personnummer för aldrig folkbokförda i Sverige. Om barnet flyttar till Sverige byts samordningsnumret ut mot ett personnummer.)

Läs mer om detta här: Registrera utlandsfödd/Namnansökan

Boka tid för pass

Först när ett samordningsnummer tilldelats kan passansökan påbörjas och bokas. Barnet måste komma till ambassaden tillsammans med båda vårdnadshavare på inbokad tid. Boka din tid genom att mejla eller ringa till ambassaden:

Email: pass.santiago.de.chile@gov.se
T
elefon: +562 2940 1700 

Att tänka på & Ta med

Följande krävs vid ansökan om pass för barn under 18 år:

  • Barn samt vårdnadshavare måste komma tillsammans till ambassaden på inbokad tid.
  • Vårdnadshavarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna närvara och skriva under medgivande. Har barnet endast en vårdnadshavare ska detta styrkas.
    • Om man som vårdnadshavare befinner sig i Sverige, vänder man sig till polisen för att fylla i och underteckna "vårdnadshavares medgivande". Namnteckningen ska bevittnas på polisen. Medgivandet skickas därefter till ambassaden av polisen. Om man befinner sig i annat land vänder man sig till ambassaden/konsulatet. Bilagan får inte vara äldre än 1 månad.
  • Barnets chilenska pass eller id-kort. Finns ingen gällande id-handling ska föräldrarna styrka barnets identitet genom ett medtaget passfoto på barnet.
  • Födelsebevis för barn födda utanför Sverige (certificado de nacimiento).
  • Svenskt beslut om barnets namn och samordningsnummer medtas.
  • För sökande som inte förvärvat svenskt medborgarskap vid födseln (barn födda före 1 april 2015 med svensk far som inte är gift med modern), tillkommer bevis om svenskt medborgarskap.
  • Ytterligare handlingar kan begäras.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

Betalning

Du betalar avgiften för passet innan ditt besök. Du kan betala via banköveföring eller kontantinsättning på banken.

Se aktuell avgift och uppgifter för bankinsättning eller överföring här: Avgifter 

Leveranstid & Utlämning

Efter att din ansökan har blivit godkänd tar det cirka 3 veckor för passet att levereras till ambassaden. Vi kan inte garantera leveranstiden. På grund av covid-19 kan leveransen dröja längre än vanligt.

När passet har kommit kontaktas du av ambassaden för att boka in utlämning. Vårdnashavare måste komma personligen för att hämta barnets pass.