Meny
  • Svenska

Resa till Chile

Dubbelt medborgarskap i Chile

Allmänt om: Dubbelt medborgarskap

Dubbelt medborgarskap innebär att du är medborgare i mer än ett land. Den som till exempel blir svensk medborgare kan således behålla sitt tidigare medborgarskap om lagen i det andra landet tillåter detta.

Läs mer