Meny

Om utlandet Chile

Namnansökan

För att registrera en person som är född utomlands bör en namnansökan göras vid ambassaden.

Barn som föds utomlands blir svenska medborgare när

 • modern är svensk medborgare
 • fadern är svensk medborgare och barnet fött efter 1 april 2015
 • barnet är fött före 1 april 2015 och fadern är svensk medborgare och gift med modern.

För registrering krävs följande:

 • Barnet måste komma till ambassaden eller konsulatet med båda föräldrar
 • Barnets födelsecertifikat, som inte får vara äldre än 50 dagar
 • Båda föräldrarnas giltiga fotolegitimation
 • Barnets chilenska pass eller id-kort, om det finns,  annars ett foto på barnet.
 • Den förälder som är svensk medborgare tar med svenskt pass eller bevis om svensk medborgarskap, vilket ska visa svenskt medborgarskap vid barnets födelse
 • Har du e-legitimation och kan skriva ut ett personbevis tar du med dig det utskrivna personbeviset till ambassaden på den avtalade tiden.
 • Intyg om förlossning eller graviditet ("comprobante de atención de parto", fås på Registro Civil)
 • Vigselbevis om fadern är svensk medborgare och barnet är fött före 1 april 2015
 • Intyg om faderskapet/faderskapsbekräftelse om fadern är svensk medborgare, ej gift med modern och barnet fött efter 1 april 2015 (handlingen ”Registro de nacimiento” fås i Chile på ”Registro Civil”)
 • Fyll i Skatteverkets blankett "SKV 7750 - Förnamn och efternamn - Ansökan" och ta med till ambassaden (Kan även fyllas i på plats)

 

I de fall barnet är fött före 1 april 2015 och fadern är svensk medborgare och inte gift med modern krävs istället följande: 

 • Barnet måste komma till ambassaden eller konsulatet med båda föräldrar
 • Barnets födelsecertifikat, som inte får vara äldre än 50 dagar
 • Båda föräldrarnas giltiga fotolegitimation
 • Barnets chilenska pass eller id-kort, om det finns,  annars ett foto på barnet
 • Faderns svenska pass eller bevis på medborgarskap som visar medborgarskap vid barnets födelse
 • Intyg om faderskapet/faderskapsbekräftelse (handlingen ”Registro de nacimiento” fås i Chile på ”Registro Civil”)
 • Fyll i Migrationsverkets blankett "Anmälan om svenskt medborgarskap för barn med svensk far, fött utom äktenskap utanför Sverige före den 1 april 2015och ta med till ambassaden (Kan även fyllas i på plats)
 • Detta har en kostnad på motsvarande 175 SEK (se Konsulära avgifter Chile ).

 

För mer information vänligen se följande sidor:

Migrationsverket - Svenskt medborgarskap för barn

Skatteverket - Få barn utomlands

Senast uppdaterad 19 jan 2018, 13.18