• Svenska

Om utlandet Brasilien

Spridningsreducerande åtgärder

Vissa delstater har utlyst nödläge för att kunna vidta ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridning och sedan för uppdaterad information från ett antal brasilianska delstater gällande covid-19-åtgärder, se information på portugisiska här.

Senast uppdaterad 01 jul 2021, 13.53