• Svenska

Om utlandet Brasilien

Covid-19 lägesbild och reseinformation i Brasilien

Här hittar du ambassadens information om vad som gäller i samband med Coronaviruset i Brasilien.

 

 

Lägesuppdatering covid-19

Information om det aktuella smittläget återfinns på WHO:s hemsida

Resenärer uppmanas följa lokala myndigheters anvisningar. Information publiceras löpande på brasilianska hälsoministeriets hemsida och kan ändras med kort varsel.

Allmänna råd till svenska resenärer

Var påläst. Följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl dig gärna på svensklistan.

Särskilda inresebestämmelser

Kraven för att resa in i Brasilien finns i Portaria 670: (Portaria n°670, 01/04/22). De är följande:

- Vaccinerade resenärer måste visa bevis på vaccination.

- Resenärer som inte är helt vaccinerade, förutsatt att de är brasilianare och utlänningar som är bosatta i Brasilien vars medicinska tillstånd inte tillåter vaccination (intygas av ett läkarintyg), som inte kan vaccineras på grund av sin ålder eller som kommer från länder med lågt vaccinationsskydd måste ge flygbolaget ett dokument som visar att de har testats för Covid-19 med ett negativt eller oupptäckbart resultat, t.ex. genom antigen- eller RT-PCR-laboratorietest, som utfördes en dag före tidpunkten för ombordstigning.

- Utlänningar som inte är helt vaccinerade kommer att nekas inresa till landet (med vissa undantag).

Du kan få ytterligare information från de brasilianska ambassaderna, till exempel från den brasilianska ambassaden i Sverige eller från den brasilianska hälsomyndigheten Anvisa.

Senast uppdaterad 07 apr 2022, 15.55