Meny
 • Svenska

Om utlandet Brasilien

Corona i Brasilien

Här hittar du ambassadens information om vad som gäller i samband med Coronaviruset i Brasilien. Välj det du är intresserad av i den undermenyn nedan.

 

Senast uppdaterad 03 jun 2020, 09.01

Frågor och svar: COVID-19 / Coronaviruset i Brasilien

 

Vart hittar jag ambassadens reseinformation för Brasilien?
Klicka här för att nå ambassadens reseinformation. Reseinformationen uppdateras löpande.

Hur ser restriktionerna ut i Brasilien gällande affärer?
Olika städer i Brasilien har infört restriktioner av olika slag, men överallt hålls mataffärer, apotek och sjukhus öppna fortfarande. Ambassaden har i nuläget inte någon information om att det ska inskränkas ytterligare, men nya beslut fattas med kort varsel och det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad genom att följa lokal delstatsregeringar, t ex via media. Se också länkar nedan för information från olika brasilianska delstater om vilka restriktioner som gäller lokalt.

Har Brasilien utlyst ett nationellt nödläge? Vad innebär det? Kommer jag att kunna ta mig till flygplatsen?
Brasilien har ännu så länge ej utlyst något nationellt nödläge. Däremot har några delstater gjort detta i syfte att vidta ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridning.

I Rio de Janeiro hålls shoppingcenter, restauranger och barer tills vidare stängda och man har infört begränsningar i kollektivtrafiken. Befolkningen uppmanas också att hålla sig hemma och undvika att bilda folksamlingar.

Liknande restriktioner vad avser stängning av shoppingcenter, gym, biografer och restauranger etc. har också införts på andra håll i Brasilien, till exempel i Sao Paulo, Rio de Janeiro och Brasilia. Även vissa offentliga funktioner kan vara stängda eller ha begränsad service, t.ex. skolor och banker. Dessa inskränkningar förändras snabbt men det finns än så länga inga restriktioner som begränsar den allmänna rörelsefriheten i samhället.

I nuläget vet vi att det inte är möjligt att förlänga eller boka nya hotellnätter i delstaten Santa Catarina. För de som flyger hem via Sao Paulo och letar boende, ger hotellkedjan Accor ger möjlighet till specialpriser för europeiska resenärer på väg till sina hemländer med anledning av Covid-19. För bokning, kontakta hotellet direkt eller ring +55 11 2505 9749 och uppgift bokningskod “CONSUL”.

Ambassaden har inga uppgifter om att man inte ska kunna ta sig till landets flygplatser.

Se också länkar nedan för information från olika brasilianska delstater om vilka restriktioner som gäller lokalt.

Vilka regler och restriktioner rörande COVID gäller i den delstat där jag befinner mig?
Uppdaterad information från ett antal brasilianska delstater gällande Covid-19 åtgärder. Se information här

Hur ser flygsituationen ut i Brasilien?
Om du vill åka hem till Sverige är det bra att försöka ta sig till Rio de Janeiro eller Sao Paulo så snart som möjligt, där de flesta internationella flyg avgår ifrån. Se lista över aktuella flyg här: Airflights_Brazil_17h_28May2020.pdf

Inrikesflyg går också fortfarande i Brasilien. Brasiliens Luftfartsverk (ANAC) skickade fredagen den 27 mars ut information om flygkapaciteten i landet under coronaviruskrisen. Flygbolagen Azul, GOL och LATAM - de tre största flygbolagen i Brasilien - kommer att fortsätta att flyga på de 27 delstatshuvudstäderna samt 19 ytterligare städer. Den förändrade flygkapaciteten gäller fr o m lördagen den 28 mars och minst t o m slutet av maj, när en ny utvärdering kommer att genomföras. Resenärer uppmanas att ta kontakt med flygbolag eller resebyråer direkt för att kontrollera sina flygrutter och avgångar. Oftast går det även att köpa flygbiljetter direkt på flygplatsen. P g a olika beslut på delstatsnivå så fungerar inte alla långfärdsbussar inom landet. Bästa rådet är att ta sig till närliggande busstation och be om info gällande sin destination. Som komplement finns långfärds-uber som bokas på www.blablacar.com.br.

Jag ska flyga från Brasilien i närtid. Vad har ni för information om flygtrafiken?
Flygplatserna i Brasilien hålls öppna. Men i takt med att resenärerna minskar drar dock flygbolagen ner på antalet avgångar och de offentliga transporterna i Brasilien har reducerats. Flera flygbolag har helt ställt in sina flygningar under april, se aktuell flyginformation ovan. Har du en flygresa inbokad och är osäker på vad som gäller bör du kontakta ditt flygbolag eller researrangör för information:

Air Europa

Air France

Alitalia

Azul

British Airways

Iberia

KLM

LATAM

Lufthansa

Norwegian Airlines

Swiss Air

TAP

Turkish Airlines

Tänk på att vara ute i god tid då säkerhetskontrollerna kan ta tid och ändringar av flyg kan uppstå.

Jag ska flyga till Brasilien i närtid. Vad har ni för information om flygtrafiken? 
Brasiliens regering har den 28 april fattat beslut om att förlänga inreseförbudet från alla länder med ytterligare 30 dagar för att minska spridningen av covid-19. Alla resor till Brasilien stoppas inte. Inreseförbudet gäller inte för:

 • brasilianska medborgare.
 • personer som har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Brasilien.
 • familjemedlemmar till brasiliansk medborgare (gäller makar, partner, söner, döttrar, föräldrar eller förmyndare).
 • utländsk medborgare med "Registro Migratório Nacional".
 • utländsk medborgare med avsikt att mellanlanda i Brasilien så länge denne inte lämnar flygplatsens internationella terminal(er).
 • undantagna utländska passagerare som mellanlandat i något av länderna som inreseförbudet gäller för.

Inreseförbudet gäller därutöver inte heller för personer som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Brasilien. Detta kan till exempelvis gälla för

 • personer som arbetar i internationella organisationer, militär personal och hjälparbetare.
 • personer som arbetar för den brasilianska regeringen eller har tillåtelse att inträda i landet av regeringen i landets intresse.
 • diplomatiska tjänstemän och vissa avlönade konsulära tjänstemän samt deras familjer och anställda.
 • personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn.
 • flyg med avsikt att tanka i Brasilien så länge passagerare som drabbas av inreseförbudet ej inträder i landet.

I undantagsfall kan en utländsk medborgare som befinner sig i ett av gränsländerna och måste korsa gränsen för att ta ett flyg tillbaka till sitt hemland få komma in i Brasilien med tillstånd från den federala polisen, förutsatt att personen går direkt till flygplatsen och har ett officiellt intyg från sin ambassad eller närmaste konsulat. Flygbiljetter måste även presenteras.

Om du har behov av transiteringsintyg enligt ovan från ambassaden, var vänlig kontakta oss per e-post (ambassaden.brasilia@gov.se). Inkludera information om flygtider, namn, personnummer, kopia av pass, kopia av reserutt och biljettkopia.

Har du en flygresa inbokad och är osäker på vad som gäller bör du kontakta ditt flygbolag eller researrangör för information.

Är de brasilianska gränserna fortfarande öppna?
Den 19 mars beslutade Brasilien att landgränserna till grannländerna tillfälligt stängs. Undantag medges för vissa kategorier såsom brasilianska medborgare, personer med permanent uppehållstillstånd i Brasilien, medarbetare i internationella organisationer samt diplomater. Varutransporter och humanitär hjälp är också undantagna.

Flygplatserna i Brasilien är dock fortfarande öppna och det finns ännu så länge inga restriktioner för vare sig utresa från Brasilien för utländska medborgare. Emellertid har Brasiliens regering den 22 amaj fattat beslut om att förlänga inreseförbudet från alla länder med ytterligare 30 dagar för att minska spridningen av covid-19. Läs mer här

Jag har en flygresa bokad till Sverige via en destination inom EU. Kommer jag att kunna resa vidare till Sverige?
Regeringen har den 17 mars, med anledning av Europeiska rådets och kommissionens uppmaning, beslutat att tillfälligt förbjuda icke nödvändiga resor till Sverige, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19.

Det innebär att regeringen helt i enlighet med vad medlemsstaterna har kommit överens om på EU-nivå tillfälligt stoppar icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EES-området och Schweiz. Syftet är att hindra spridningen av coronaviruset. Svenska medborgare eller personer med uppehållstillstånd i Sverige omfattas dock inte av inreseförbudet. Det finns även undantag för t.ex. EES-medborgare och deras familjemedlemmar om syftet med inresan är att återvända till sitt hem. Även andra personer som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige kommer fortfarande att kunna resa hit. Det här är en exceptionell åtgärd och inreseförbudet är tillfälligt.

Svenskar som har varit utomlands har för närvarande ett giltigt skäl för att resa genom EU. Men har du en flygresa inbokad och är osäker på vad som gäller bör du kontakta ditt flygbolag eller researrangör för information.

 • Resenär som flyger till Sverige via Frankrike behöver sedan 6 april ett intyg att visa upp när man boardar/checkar in på flyget. Läs mer här.
 • Enligt tyska gränspolisen är det inte längre möjligt att lämna transitzonen på Frankfurts flygplats för att övernatta. Läs mer här.
 • Ny information till svenska resenärer som reser genom Danmark. Läs mer här.

Jag får inte svar från flygbolaget gällande min hemresa till Sverige, vad ska jag göra?
Flygbolagen tar emot många samtal och mail just nu och det kan därför vara svårt att få svar. Vi rekommenderar er att besöka flygbolagens webbsidor för mer information.

Tänk på att åka till flygplatsen god tid om du ska flyga från Brasilien. Säkerhetskontrollerna kan ta tid och flygens avgångstider kan ändras.

Sverige har infört tillfälligt inreseförbud från torsdag 19 mars. Jag har en resa till Sverige inplanerad, hur påverkar det mig? 
Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända till sina hem. Inreseförbudet gäller inte heller för personer som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige. Läs mer här.

Uppmanar UD svenskar att resa hem?
Alla som befinner sig utomlands bör se över sin egen situation. Det kan exempelvis ibland vara bäst att inte resa överhuvudtaget för en tid framöver. Resenärer måste anpassa sig till situationen och acceptera en viss grad av ovisshet. Det är ett beslut som individen måste ta. Det kan dock vara bra att se över sin hemförsäkring så att reseskyddet täcker eventuella merkostnader.                                    

Kommer UD att hjälpa svenskar att ta sig hem?
UD:s möjligheter att bistå kan i nuvarande situation påverkas av omständigheterna som nu råder. UD uppmanar den enskilde att själv ordna sin återresa genom sin resebyrå, sitt flygbolag eller försäkringbolag. Vi förstår att situationen är svår, men resenärer kommer behöva anpassa sig till situationen och acceptera ovisshet. Många resenärer kan bli tvungna att stanna kvar på resmålet tills flygtrafiken återupptas. Resebyråerna och flygbolagen försöker transportera hem alla som berörs.

Det är ett gemensamt ansvar att nu försöka hantera situationer som beror på utbrottet av coronavirus. Resebranschen, försäkringsbolag, utrikesförvaltningen och den enskilde måste alla hjälpas åt. Situationen är på många sätt exceptionell när det gäller möjligheterna att resa mellan och inom länder.

Om du befinner dig på resa utomlands, följ lokal nyhetsrapportering för att få uppdaterad information om situationen. Följ också ambassadernas reseråd som uppdateras löpande.

Vad är skillnaden mellan avrådan från icke nödvändiga resor och alla resor?
Icke nödvändiga resor avser besöks-och turistresor. Alla resor omfattar även affärsresor och officiella resor.

Information till svenskar

Ambassadens reseinformation uppdateras löpande utifrån den bästa information som finns tillgänglig för stunden. Då situationen förändras kontinuerligt kan information snabbt bli inaktuell. Resenärer uppmanas därför att även följa uppdateringen via media samt att hörsamma nationella och lokala myndigheters rekommendationer. Dagstidningen Folha de São Paulo har även information om dagsläget på engelska.

Läs mer på ambassadens frågor och svar också. För information om smittspridning och hälsoråd i Brasilien se brasilianska hälsoministeriets hemsida. På ministeriets hemsida finns också information om antalet bekräftat smittade i Brasilien.

UD har öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00, från utlandet: +46 8 405 92 00. För akuta konsulära nödsituationer nås UD:s konsulära nödjour på: 08-405 50 05, från utlandet: +46 8 405 50 05.

Generalkonsulatet i São Paulo har öppet som vanligt och kan nås via telefon/Whatsapp på +55 11 4130 3200 och mejl. Generalkonsulatet i Rio de Janeiro kan nås via telefon på +55 21 3852 3143, Whatsapp +55 21 99193 4087 och mejl för tidsbokning. Ringer du oss utanför telefontiderna kan du välja att bli kopplad till UD:s jour i Stockholm.

Befinner du dig i en nödsituation bör du alltid kontakta ambassaden. Om du inte vet hur du ska arrangera din hemresa till Sverige bör du informera ambassaden om din situation.

Flygtrafik

Brasiliens regering har den 22 maj fattat beslut om att förlänga inreseförbudet från alla länder med ytterligare 30 dagar för att minska spridningen av covid-19. Men alla resor till Brasilien stoppas inte. Läs mer här.

Resenärer som önskar återvända till Sverige bör vara beredda på att med mycket kort varsel bege sig till flygplatserna i São Paulo eller Rio de Janeiro för avresa till Europa, där de flesta internationella flyg avgår ifrån (se lista över aktuella flyg här: Airflights_Brazil_17h_2June2020.pdf). Om du vill lämna Brasilien men inte tror dig klara av att hitta en hemresa bör du informera ambassaden om din situation. Stannar du kvar i Brasilien rekommenderar vi att du ser över din situation, ditt visum, resehandlingar och försäkringar för att klara flera månader utan möjlighet att resa till Sverige. Viktig: hotellkedjan Accor ger möjlighet till specialpriser för europeiska resenärer på väg till sina hemländer med anledning av Covid-19. För bokning, kontakta hotellet direkt eller ring +55 11 2505 9749 och uppgift bokningskod “CONSUL”.

Inrikesflyg går också fortfarande i Brasilien. Men i takt med att resenärerna minskar drar dock flygbolagen ner på antalet avgångar och de offentliga transporterna i Brasilien har reducerats. Flygbolagen Azul, GOL och LATAM - de tre största flygbolagen i Brasilien - kommer att fortsätta att flyga på de 27 delstatshuvudstäderna samt 19 ytterligare städer. Resenärer uppmanas att ta kontakt med flygbolag eller resebyråer direkt för att kontrollera sina flygrutter och avgångar. Oftast går det även att köpa flygbiljetter direkt på flygplatsen. P g a olika beslut på delstatsnivå så fungerar inte alla långfärdsbussar inom landet. Bästa rådet är att ta sig till närliggande busstation och be om info gällande sin destination. Som komplement finns långfärds-uber som bokas på www.blablacar.com.br

Flera länder i både Latinamerika och Europa har infört inreserestriktioner, vilket kan påverka möjligheterna till mellanlandningar. Resenärer rekommenderas att säkra den fortsatta resan till slutdestinationen i Sverige innan avresa från Brasilien, samt ta med dokumentation som styrker hela resan till Sverige. Annars finns risk att man inte får gå ombord på planet från Brasilien. Vi saknar information om vilka begränsningar som gäller för övriga länder. Kontakta ditt flygbolag för information eller sök information via lokala myndigheter. Hemsidor till de svenska ambassaderna i de länder som berör dig hittar du via www.swedenabroad.se.

Extra information om Danmark, Tyskland och Frankrike:

11 maj: ny information till svenska resenärer som reser genom Danmark. Läs mer här.

24 april: enligt tyska gränspolisen är det inte längre möjligt att lämna transitzonen på Frankfurts flygplats för att övernatta. Läs mer här.

14 april: resenär som flyger till Sverige via Frankrike behöver sedan 6 april ett intyg att visa upp när man boardar/checkar in på flyget. Läs mer här.

Spridningsreducerande åtgärder

Brasilien har ännu så länge ej utlyst något nationellt nödläge. Däremot har vissa stater gjort detta i syfte att vidta ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridning. Uppdaterad information från ett antal brasilianska delstater gällande Covid-19 åtgärder. Se information på Portugisiska här.

Generella råd inför din resa

 • Se över din försäkring

  Spridningen av viruset är svår att förutsäga. Som alltid är det viktigt att ha en bra försäkring som gäller under hela resan och täcker kostnader för nödvändig vård och eventuell hemresa till Sverige. Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera villkoren för din försäkring. Många försäkringsbolag har nu särskild information kopplat till coronaviruset på sina webbplatser.

  Övergripande råd och information om försäkringar finns hos Konsumenternas försäkringsbyrå 

 • Håll kontakten med din researrangör eller flygbolag 

  Din researrangör har ett ansvar för dig som resenär. Flera flygbolag har tillfälligt upphört eller minskat sina flyg till länder med större smittspridning och begränsningar har även införts för flyg till andra delar av världen.

  Om du har frågor om en kommande resa eller frågor om av- eller ombokning bör du ta kontakt med din researrangör. Hallå Konsument! har information om dina rättigheter kring avbokning av resor i samband med coronaviruset. 

 • Ta del av information från Folkhälsomyndigheten

  Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet för frågor gällande smittskydd. De följer utvecklingen, uppdaterar sin webbsida löpande samt stöttar vården med rekommendationer om hur misstänkta fall ska hanteras. Läs mer på deras information om viruset och frågor och svar. De har även tagit fram information till resenärer.

 • Ladda ner appen UD Resklar och följ ambassadens reseinformation

  I appen finns samlat delar av UD:s reseinformation, ambassadernas reseinformation per land och kontaktuppgifter. Ambassadernas reseinformation uppdateras regelbundet med lokal information. Genom appen kan du även välja att få push notiser från UD och ambassaden med viktig information om avrådan från resor och om ditt resmål. Du kan också läsa ambassadernas reseinformation på Sweden abroad.

 • Skriv upp dig på svensklistan

  Om du skriver upp dig på svensklistan kan UD eller närmaste svenska ambassad vid behov nå dig i en krissituation. Anmäl dig här.

 • Följ lokala myndigheters anvisningar

  Vid händelse av smittspridning är det troligt att lokala myndigheter vidtar en rad spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar men kan även påverka tillgänglighet till offentliga platser och institutioner och lokala karantänsregler. Det är viktigt att du som enskild resenär håller dig informerad om vad som gäller. 

När avråder UD?

Oavsett om UD avråder från en resa eller inte måste du som resenär fatta egna beslut om din resa. 

UD:s avrådan grundar sig på en helhetsbedömning av ett lands, eller delar av ett lands, säkerhetsläge utifrån ett antal kriterier. UD kan exempelvis avråda från resor om konsekvenserna av en smittsam sjukdom påverkar samhället på ett omfattande sätt med bristfällig sjukvård, interna reserestriktioner, påverkad infrastruktur och transportsystem som också påverkar ambassadens möjligheter att bistå svenskar konsulärt. UD kan också avråda från resor baserat på en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Du kan läsa mer om UD:s avrådan här. 

Nya Coronaviruset

Det största antalet bekräftade fall av det nya coronaviruset har konstaterats i Kina även om fall rapporteras från ett antal andra länder. För att begränsa spridning kan nationella och/eller lokala myndigheter införa olika typer av åtgärder. Spridningsreducerande åtgärder kan till exempel vara olika former av screenings/undersökningar på flygplatser, inreseförbud och lokala karantänsregler för personer som vistats i länder med smittspridning, begränsningar av allmänna transporter, stängning av eller begränsad tillgång till offentliga byggnader och turistattraktioner. Åtgärder av dessa slag har införts på flera håll i världen och nya bestämmelser kan införas med kort varsel.

Sveriges ambassader informerar i den mån det är möjligt om spridningsreducerande åtgärder i enskilda länder på ambassadernas reseinformation.  

Vanliga frågor och svar

Jag är satt i karantän/isolerad utomlands, kan UD eller ambassaden hjälpa mig?

UD styr inte över andra länders lagar och regler. Smittskyddsbestämmelserna varierar från land till land. UD uppmanar alltid svenskar som befinner sig utomlands att följa landets lokala lagar.

Jag saknar pengar för att uppehälle/mat under tiden jag är satt i karantän – kan UD eller ambassaden hjälpa mig?

I första hand är det den myndighet i landet som tagit beslut om karantän som ansvarar för de personer som satts i karantän. Har du rest med en researrangör och är i karantän på ett av arrangörens hotell, bör du ta kontakt med din researrangör. Konsulärt ekonomiskt bistånd omfattar inte lån för uppehälle eller fortsatt vistelse utomlands.

Jag är i behov av mediciner – kan UD eller ambassaden hjälpa mig?

Tag kontakt med lokal sjukvård eller den myndighet som ansvarar för karantänsbeslutet. UD eller ambassaderna kan inte förse dig med mediciner från Sverige.

Uppmanar UD svenskar att resa hem?

Alla som befinner sig utomlands bör se över sin egen situation. Det kan exempelvis ibland vara bäst att inte resa överhuvudtaget för en tid framöver. Resenärer måste anpassa sig till situationen och acceptera en viss grad av ovisshet. Många resenärer kan bli tvungna att stanna kvar på resmålet tills flygtrafiken sätter igång igen. Resebyråerna och flygbolagen försöker transportera hem alla som berörs. Det är ett beslut som individen måste ta. 

Kommer UD att hjälpa svenskar att ta sig hem?

UD:s möjligheter att bistå kan i nuvarande situation påverkas av omständigheterna som nu råder. UD uppmanar den enskilde att själv ordna sin återresa genom sin resebyrå, sitt flygbolag eller försäkringbolag. Vi förstår att situationen är svår, men resenärer kommer behöva anpassa sig till situationen och acceptera ovisshet. Många resenärer kan bli tvungna att stanna kvar på resmålet tills flygtrafiken återupptas. Resebyråerna och flygbolagen försöker transportera hem alla som berörs.

Hur påverkas min hemresa av andra länders inresebestämmelser?

Ditt flygbolag bör kunna ge information om hela din resa. Du kan också besöka Sveriges ambassad i det landet du byter flyg eller ankommer till.

Jag har fått covid-19 utomlands – vad gör jag?

Följ lokala myndigheters råd som du bl.a. hittar på ambassadens reseinformation. Du bör också kontakta ditt försäkringsbolags larmcentral.

Mer information om smittspridning och hälsoråd 

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin hemsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här. 

ECDC och WHO:s webbsida finns ytterligare information om coronaviruset och det internationella samarbetet för att begränsa utbrottet och dess verkningar.