• Svenska

Om utlandet Brasilien

Utlandsresor – förlängning av avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder

Rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts, beslutar UD följande:

  1. För samtliga länder som inte omfattas av punkt 2 och punkt 3 nedan, förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och medden 15 april 2021.
  2. UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resortill: Andorra, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Vatikanstaten och Österrike. Dessa länder är fortsatt undantagna från avrådan från icke nödvändiga resor.
  3. Tidigare beslut om att återinföra avrådan från icke nödvändiga resor till Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland samt Norge gäller tills vidare.

Cecilia Julin
Chef för Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

Senast uppdaterad 11 feb 2021, 16.29