• Svenska

Om utlandet Brasilien

Utlandsresor – förlängning av avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder

Reseavrådan med anledning av pandemin förlängs till den 15 oktober:

UD förlänger avrådan från icke-nödvändiga resor till de flesta av världens länder till den 15 oktober.

Pandemin är inte över. Omvärldsläget är fortfarande osäkert och snabbt föränderligt.

UD har därför beslutat att förlänga den breda reseavrådan för icke-nödvändiga resor med anledning av pandemin. Beslutet gäller till och med den 15 oktober 2021.

UD förbereder en övergång, så snart det är möjligt, till en ordning där pandemirelaterade avrådansbeslut endast behålls för särskilt utsatta länder/områden.

UD:s råd till svenska resenärer

Även för länder dit UD inte avråder från resor vilar ett stort ansvar på den enskilde resenären. UD uppmanar alla svenska resenärer att noga läsa på inför resan, att följa lokala regler och att planera sin hemresa i förväg.

Svenskar uppmanas att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd, tvätta händerna och undvika större sociala sammanhang. Det är viktigt att iaktta dessa försiktighetsåtgärder även när man befinner sig utomlands.

Detta gäller nu

- UD förlänger avrådan från icke-nödvändiga resor till de flesta av världens länder till och med den 15 oktober 2021.

- UD har i tidigare beslut hävt avrådan från icke nödvändiga resor till: Albanien, Andorra, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Brunei, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Kanada, Kosovo, Kroatien, Lettland, Libanon, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Moldavien, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Nordmakedonien, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Qatar, Rumänien, San Marino, Saudiarabien, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sydkorea, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA, Vatikanstaten och Österrike, samt Hongkong, Macao och Taiwan.

Frågor och svar inför utlandsresa under coronapandemin: för tillfället får UD många frågor om internationellt resande. Här nedan kan du ta del av svaren på de vanligaste frågorna.

 

 

Senast uppdaterad 01 dec 2021, 09.42