• Svenska

Om utlandet Brasilien

Val 2018 - Rösta utomlands i Brasilien

Röstmottagning i Brasilien

Den 9 september 2018 är det val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige i Sverige. Om du är svensk medborgare, har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen, är bosatt i utlandet (inte folkbokförd i Sverige) men någon gång har varit folkbokförd i Sverige har du rösträtt i riksdagsvalet. Information om var och när röstmottagning äger rum i Brasilien återfinns nedan.

För att förtidsrösta på en ambassad eller ett konsulat måste du ha med dig en id-handling. Som id-handling räknas svenskt pass, svenskt id-kort eller en lokal officiell legitimation.

Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett dublettröstkort eller ett adresskort skrivas ut av röstmottagarna i de flesta röstningslokaler.
Förtidsröstningen får börja 24 dagar före valdagen. Röstmottagningen sker under en begränsad tidsperiod och öppettiderna kan variera. Röstmottagningen avslutas på olika tidpunkter i olika länder beroende på att rösterna måste hinna transporteras till Sverige innan valdagen. Du kan alltså inte rösta på valdagen i utlandet.

Brevrösta från utlandet
Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta, det vill säga skicka sin röst med posten. Brevrösten får skickas från utlandet tidigast 45 dagar före valdagen, d v s tidigast den 26 juli. Röster som skickas tidigare än detta datum blir ogiltiga. Brevrösten får inte postas från Sverige.
För att brevrösta behöver du ett särskilt material. Materialet finns färdigförpackat i ett kuvert och innehåller valkuvert, blanka valsedlar, ytterkuvert och omslagskuvert. På de blanka valsedlarna kan du själv skriva partiets namn.

Brevröstningsmaterial kan beställas från Valmyndigheten, en kommun, en svensk ambassad eller ett konsulat. Från Valmyndigheten kan materialet beställas genom ett formulär på deras webbplats som öppnar i juni, vecka 23.

För ytterligare information om hur du röstar från utlandet se Valmyndighetens hemsida.

Ambassaden Brasilia
Setor de Embaixadas Sul, Avenida das Nações, Quadra 807, Lote 29.
Tel (61) 3442 5200, ambassaden.brasilia@gov.se
Måndag 20 augusti  14.00-16.00
Tisdag 21 augusti     14.00-16.00
Onsdag 22 augusti  14.00-16.00
Torsdag 23 augusti  14.00-20.00
Fredag 24 augusti  10.00-12.00

Honorära Generalkonsulatet i Rio de Janeiro
Praia do Flamengo 344, 9 andar
Tel  (21) 3852 3143
contato@consuladosueciario.org.br
Samma tider som ovan.

Honorära Generalkonsulatet i São Paulo
Alameda Franca 1050, Conjunto 32, 3 andar, Jardim Paulista
Tel  (11) 5506 9994
contato@consuladosueciasp.org.br
Samma tider som ovan.

Honorärkonsulatet i Fortaleza
Rua Rocha Lima 371, Joaquim Távora
Tel (85) 3242 0888
consulado@emitrade.com.br
Tisdag 21 augusti 14.00-16.00
Torsdag 23 augusti 14.00-16.00

Honorärkonsulatet i Manaus
Av. Prof. Nilton Lins 3259, Parque das Laranjeiras
Tel (92) 3463 2005
consuladodasueciaemmanaus@gmail.com
Tisdag 21 augusti 10.00-11.00
Torsdag 23 augusti 10.00-11.00

Honorärkonsulatet i Recife
Rua Cardeal Arcoverde 127, Graças
Tel (81) 3423 8805
assistenteconsular.suecia.recife@lsra.adv.br
Tisdag 21 augusti 09.00-11.00
Torsdag 23 augusti 09.00-11.00

Honorärkonsulaten i Belo Horizonte och Salvador kommer endast att ha material att tillhandahålla för brevröstning.

Honorärkonsulatet i Belo Horizonte
Rua Timbiras 2670, Santo Agostinho
Tel 031 3245 5747
consuladodasueciaembh@gmail.com

Honorärkonsulatet i Salvador
Av. Mario Leal Ferreira 500, Bonocô
Tel (71) 3380 4001
diretoria@sanave.com

Rösta utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer