Meny
  • Svenska

Om utlandet Brasilien

Gifta sig utomlands i Brasilien

Svenska ambassaden i Brasilia är den enda svenska ambassad i Sydamerika som kan förrätta vigsel. Vigsel kan ske mellan svenska medborgare samt mellan svensk medborgare och medborgare i annan främmande stat än Brasilien. Enligt brasiliansk lagstiftning får ambassaden inte viga en brasiliansk medborgare även om denne har dubbelt medborgarskap.

Vigsel på ambassaden – praktiska frågor

Ett par som önskar gifta sig på ambassaden i Brasilia ska kontakta den lokala skattemyndigheten i Sverige där mannen respektive kvinnan är folkbokförd och begära hindersprövning för vigsel, på Skatteverkets blankett (SKV 7880) "Hindersprövning - ansökan och försäkran".

Hindersprövningen får inte vara äldre än fyra månader när vigseln förrättas.

Två vittnen som kan/förstår det svenska språket måste närvara vid ceremonin för att den skall bli giltig.

Icke-svensk medborgare ska uppvisa ett av en behörig myndighet i den främmande staten utfärdat intyg att det inte finns hinder mot äktenskapet enligt dess lag (äktenskapscertifikat eller motsvarande intyg).

Anmälan om namnändring måste göras före vigseln på Skatteverkets blankett (SKV 7502) "Efternamn, byte - ansökan".

Paret kontaktar ambassaden om önskat vigseldatum via e-post: ambassaden.brasilia@gov.se

Därefter avgör ambassadören om önskat vigseldatum är möjligt eller ej. I det fall ambassadören inte kan förrätta vigseln personligen, är det chargé d'affaires i.e. som gör det.

Paret översänder i god tid kopia av bådas pass samt personutdragen från skattemyndigheten till ambassaden på fax: +55 (61) 3443-1187

Ett protokoll upprättas, varav brudparet erhåller originalet och ambassaden översänder en kopia till  skattemyndigheten i Sverige.

Vigselavgift erlägges i lokal valuta, brasilianska realer, innan ceremonin äger rum. Se Avgiftslistan. Mer information om vigsel på ambassad finns på UD:s webbplats.

Gifta sig utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer