• Svenska

Om utlandet Botswana

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Botswana har den 2 april 2020 utlyst ett ”Emergency Powers ”(Covid-19) regler.

Vänligen se mer information på WHO:s hemsida om smittspridningen i Botswana, Botswana: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard | WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard

Alla uppmanas att hålla sig informerade om vilka regler som gäller och bör följa de bestämmelser som utfärdas av Hälsoministeriet.

Läs även mer info på Botswanas regeringens hemsida; https://www.gov.bw/ och Botswanas hälsomyndigheten https://www.moh.gov.bw/; gällande situationen i landet

Ett informationsnummer i Botswana har öppnats dit allmänheten kan vända sig med frågor: 16649 eller 363 2273/2756/7

Särskilda inresebestämmelser

Observera att utrikesdepartementets avrådan för resor utanför EU gäller alltjämt till och med den 15 oktober 2021. Läs mer här.

För den som väljer att resa är det viktigt att påpeka att varken UD eller svenska utlandsmyndigheter kommer att kunna bistå med transport till Sverige för den som eventuellt har svårt att ta sig hem som en konsekvens av rådande situation.

Observera att den svenska ambassaden inte svarar för bestämmelser som gäller inresa till Botswana. För den mest uppdaterade informationen rekommenderas att kontakta Botswanas ambassad i Stockholm eller på andra orter.  Republic of Botswana ♦ Embassy in Stockholm, Sweden ♦

Vänligen observera att situationen kan ändras mycket snabbt och att lokala myndigheter kan fatta beslut som inte helt överensstämmer med vad centrala myndigheter och officiellt publicerad information gör gällande. 

Svenska ambassaden och utrikesdepartementet ansvarar inte för andra länders inresebestämmelser eller eventuella visumkrav. Kontrollera de aktuella inrese­bestämmelserna med landets egna myndigheter eller närmaste ambassad. Tänk på att in- och utreseregler kan ändras med kort varsel.

Inreseregler till Botswana ändras hela tiden så vi rekommenderar alla turister att kontrollera de gällande regler ett par veckor före resan, och igen strax före resan.  

Botswanas turistbyrå, se följande länk för mer information; https://www.botswanatourism.co.bw/tourism-industry-covid-19-guidelines

Alla landgränser är öppna för utländska turister med minimala flygförbindelser.  

Svenska resenärer behöver vid inresa kunna visa upp en ifylld hälsodeklaration / negativ covid-19 test inte äldre än 72 timmar vid inresa etc. Man testas sedan igen med en snabb test vid gränsen. 

Normala stickprov görs vid landsgränser /flygplats.

Om man har ett positivt Covid-19 vid inresa från Sverige får man sitta i karantän.

Man måste ha interzonal tillstånd för att resa mellan olika zoner i Botswana. Man kan ansöka om detta online https://covid19portal.gov.bw

Just nu är det svårt att få interzonal permits om man kommer från Greater Gaborone eftersom det är här de flesta fallen finns. 

Flertalet andra afrikanska länder har infört inreserestriktioner och stängning av gränser. För frågor om vad som gäller inresa i specifika fall hänvisas till respektive lands ambassad. Kontakta din resebyrå eller ditt flygbolag om du är osäker på hur flyg i regionen påverkas. 

Se även information på Folkhälsomyndighetens hemsida gällande resor från Botswana och de rekommendationer som riktar sig till resenärer som kommer från utlandet. 

Lokala restriktioner

Masktvång gäller i hela landet ute som inne.  Utegångsförbud gäller mellan 20h00 och 04h00.   De flesta restauranger stänger redan efter lunch.  En del take-aways har öppet till 18.30

Alkoholkonsumtion är förbjuden på offentliga platser.  Det betyder att ingen alkohol får säljas på tex. restauranger och hotell.   Alkoholaffärer är öppna med begränsade öppettider.

Maxantal personer på samma plats är 50.  Möten får inte överstiga två timmar

De som inte följer lokala restriktioner riskerar böter.

Kollektivtrafiken fungerar som vanligt och även internationell och inhemsk flygtrafik, om än begränsad.  

Vården är belastad i alla städer och det kan därför vara svårt att få vård vid behov.  Strikt Covid-19 protokoll med temperaturcheck samt Contact Tracing överallt som företag, myndigheter, affärer och restauranger. 

Råd till svenska resenärer

Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning bland annat:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.
  • Undvik att delta i större sociala sammanhang.

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl gärna på svensklistan.

Senast uppdaterad 26 aug 2021, 14.46