• Svenska

Om utlandet Bosnien och Hercegovina

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Särskilda inresebestämmelser upphör att gälla

Inresebestämmelser till Bosnien och Hercegovina med anledning av spridningen av covid-19 viruset har upphört.  

För utländska resenärer till Bosnien och Hercegovina gäller inte längre bestämmelserna om att kunna visa ett negativt PCR-test eller antigentest för SARS-COV-2 VIRUS, uppvisande av vaccinationsintyg eller certifikat från läkare om tillfrisknande från genomgången covid 19-sjukdom vid inresa. 

Smittspridning av covid-19 pågår fortfarande i landet, men situationen har förbättrats under våren 2022. Om smittspridningen av covid-19 skulle ta fart igen kan restriktioner återinföras med kort framförhållning.   

Råd till svenska resenärer

Det är resenärens eget ansvar att läsa på inför resan. Följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet om situationen angående smittspridning av covid-19 skulle ändras. Planera för olika scenarior inför hemresan om gränser plötsligt stängs eller flyg ställs in igen. Vilka alternativ finns? Ha en god dialog med ditt försäkringsbolag eller resebolag inför resan. Man ska inte utgå ifrån att UD kommer genomföra någon assisterad utresa vid händelse av ett försämrat omvärldsläge.

 

Senast uppdaterad 22 jun 2022, 10.14