• Svenska

Om utlandet Bosnien och Hercegovina

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

En mycket omfattande samhällsspridning av covid19-viruset pågår i Bosnien och Hercegovina. Flera mutationsvarianter av viruset förekommer och sjukvården är hårt ansträngd på flera håll i landet.

Särskilda inresebestämmelser

För utländska medborgare som vill resa in i landet krävs uppvisande av ett negativt PCR-test, som inte är äldre än 48 timmar förutom sedvanligt uppvisande av giltiga resehandlingar. För ytterligare information har BiH´s gränspolis information på sin hemsida, dock endast på lokalt språk. USLOVI ULASKA U BOSNU I HERCEGOVINU (granpol.gov.ba) 

Lokala restriktioner

Olika restriktioner gäller i olika delar av landet och svenskar uppmanas att ta reda på vad som gäller på vistelseorten och följa dessa. I de flesta delar av landet gäller social distansering om två meter liksom att munskydd som täcker mun och näsa ska användas i kollektivtrafik, på allmänna platser och utomhus. Böter kan utfärdas om restriktioner inte följs. Begränsningar i rörelsefrihet nattetid har införts i landet. Olika restriktioner kan införas och/eller ändras med kort varsel varför det är viktigt att följa lokala nyheter och myndigheters upplysningar för detaljerad information om gällande restriktioner och begränsningar i rörelsefriheten. 

I Federationen, FBiH, har begränsningar i rörelsefriheten införts mellan kl. 21.00 till 05.00. Offentliga och privata folksamlingar är begränsade till 20 personer. Fler restriktioner finns - kontakta lokala myndigheter. 

I Sarajevo-kantonen tillåts utomhusservering på restauranger, kaféer och barer enligt särskilda bestämmelser. Gym, simhallar och sportcenter tillåts öppna igen. Ytterligare restriktioner finns - kontakta lokala myndigheter.

Republika Serbska (RS) återgår till normal undervisning i grundskolan. Ytterligare restriktioner finns - se lokala myndigheters hemsidor. 

Brcko Distriktet inför bl a begränsningar i arbetstider och öppettider med undantag för vissa branscher. Begränsningar i rörelsefriheten gäller mellan 22.00 och 05.00. Fler restriktioner finns.

Nya och/eller ändrade restriktioner kan införas med kort framförhållning.   

Landets vårdkapacitet är ansträngd och det kan vara svårt att få vård vid behov.

Råd till svenska resenärer

Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet. Följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning om inget annat föreskrivs. T ex 

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.  
  • Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.
  • Undvik att delta i större sociala sammanhang.

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl gärna på svensklistan.

Se ytterligare information på följande länkar

Folkhälsomyndighetens information och råd om covid-19 

Folkhälsomyndighetens råd om du planerar längre resor 

Alla frågor om inresor till Sverige och det tillfälliga inreseförbudet besvaras av Polisen.

Frågor och svar om regeringens arbete med vaccinering mot covid-19

 

Senast uppdaterad 19 apr 2021, 12.05