• Svenska

Om utlandet Bosnien och Hercegovina

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Samhällsspridning av viruset covid-19 pågår fortsatt i Bosnien och Hercegovina och sedan några veckor tillbaka ökar smittsspridningen igen. 

Särskilda inresebestämmelser

För utländska medborgare som vill resa in i landet krävs giltiga resehandlingar och något av följande:  

 - uppvisande av ett negativt PCR-test eller antigentest mot SARS-CoV-2, som inte är äldre än 48 timmar om personen reser från Europa innan man kommer till BiH gränskontroll. För ytterligare information se landets Gränspolis hemsida. New Decision on entry of foreigners into BiH (granpol.gov.ba) 

 - ett certifikat som visar att personen har fått en andra vaccindos mot COVID-19 minst 14 dagar innan ankomst till BiH gränskontroll. Samma  gäller för ett en-dos vaccin mot Covid-19; Personen ska inneha ett certifikat vid gränskontrollen som visar att vaccinet togs minst 14 dagar innan ankomst till BiH.

-  ett certificate utfärdat av en läkare som visar att personen har återhämtat sig från Covid-19 mellan 14-180 dagar innan ankomst till BiH gränskontroll.

Lokala restriktioner

Olika restriktioner gäller på olika platser i landet och svenskar uppmanas att ta reda på vad som gäller på vistelseorten och följa dessa. På de flesta håll gäller fortsatt social distansering på två meter liksom att bära munskydd som täcker mun och näsa i kollektivtrafik, på allmänna platser där inte avstånd kan hållas och inomhus. Böter kan utfärdas om restriktioner inte följs. Ändringar i restriktioner och begränsningar i rörelsefriheten kan införas och/eller ändras med kort varsel varför det är viktigt att löpande följa lokala nyheter och myndigheters upplysningar för detaljerad information. 

I Federationen, FBiH, där Sarajevo ingår, gäller social distansering på två meter utomhus om man inte bär munskydd som täcker mun och näsa. Munskydd ska användas i kollektivtrafik och på övriga allmänna platser inomhus, i affärer etc. På restauranger får max 50 personer visats inomhus och max 100 personer på utomhusserveringar. Svenskar ombeds kontakta lokala myndigheter för aktuell information.

Republika Serbska (RS). Svenskar uppmanas kontakta lokala myndigheter för mer information om gällande restriktioner. Se t ex JZU Institut za javno zdravstvo RS (RS Hälsoinstitut) . 

Brcko Distriktet. För information om vilka restriktioner som gäller följ lokala myndigheters rapportering och hemsidor.  

Nya och/eller ändrade restriktioner kan införas med kort framförhållning.   


Råd till svenska resenärer

Läs på: Det är resenärens eget ansvar att läsa på inför resan. Följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet. Planera för olika scenarior inför hemresan om gränser plötsligt stängs eller flyg ställs in igen.  Vilka alternativ finns? Ha en god dialog med ditt försäkringsbolag eller sitt resebolag under hela resan. Man ska inte utgå ifrån att UD kommer genomföra någon assisterad utresa vid händelse av ett försämrat omvärldsläge.

Svenskar uppmanas att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och undvika större sociala sammanhang. Det är viktigt att följa dessa även när man befinner sig utomlands.

Det är också viktigt att följa alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten vid din hemkomst från en utlandsresa.

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Ladda ner appen UD Resklar och anmäl gärna på svensklistan.

Se ytterligare information på följande länkar

Folkhälsomyndighetens information och råd om covid-19 

Folkhälsomyndighetens råd om du planerar längre resor 

Alla frågor om inresor till Sverige och det tillfälliga inreseförbudet besvaras av Polisen.

Frågor och svar om regeringens arbete med vaccinering mot covid-19

 

Senast uppdaterad 17 sep 2021, 16.43