Meny
  • Svenska

Om utlandet Bolivia

Dubbelt medborgarskap i Bolivia

Dubbelt medborgarskap accepteras i Bolivia likaväl som i Sverige. För mer detaljerad information se Migrationsmyndighetens hemsida i Bolivia samt den grundläggande information om dubbelt medborgarskap som finns på Sweden Abroad.

Dubbelt medborgarskap

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer