Meny
  • Svenska

Bolivia

Dubbelt medborgarskap i Bolivia

Dubbelt medborgarskap accepteras i Bolivia likaväl som i Sverige. För mer detaljerad information se Migrationsmyndighetens hemsida i Bolivia samt den grundläggande information om dubbelt medborgarskap som finns på Sweden Abroad.

Grundläggande information om: Dubbelt medborgarskap

Läs mer