• Svenska

Om utlandet Belgien

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Särskilda inresebestämmelser:

Belgiska myndigheters informationssida om inreseregler (engelska): What to do when you arrive in Belgium? | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be)

Belgien kategoriserar länder/regioner i olika färger (grön, orange och röd) med syfte att bedöma smittorisk vid återresa/inresa till Belgien. Situationen förändras kontinuerligt och resenärer uppmanas därför att följa utvecklingen på följande sida: Colour codes by country

Observera att fr o m den 11 mars ändrades reglerna gällande ifyllt inreseformulär så att det nu endast är inresande från ett land UTANFÖR EU/Schengen-länder, som inte är på den s.k. white list, och som anländer till Belgien med tåg (t ex Eurostar), buss, båt eller flygplan som måste fylla i ett passenger locator form tidigast 6 månader innan inresa. 

Du hittar mer information samt formuläret här: Passenger Locator Form

I enlighet med övriga EU-länder har även Belgien tagit i bruk EU:s digitala covidintyg, som gäller från och med den 1 juli 2021. Resenärer från Sverige till Belgien ska kunna uppvisa ett giltigt covidbevis (full vaccination + 2 veckor, tillfrisknande eller negativt PCR-test).

Personer som reser till Belgien behöver inte längre ta hänsyn till färgkoden för det land de reser från. Resenärer som inte har sin huvudsakliga bostad i Belgien och som reser till Belgien från EU/Schengen-länder eller tredjeländer måste ha ett giltigt vaccinations-, test- eller återhämtningsintyg. Reglerna för högriskzoner och väsentliga och icke-nödvändiga resor kommer dock att fortsätta att gälla, liksom 48-timmarsregeln och undantagen för kategorier som transportörer och gränsarbetare.

Resenärer som ej finner svar på sina frågor på dessa sidor kan kontakta Belgiens informationslinje för coronarelaterade frågor (även frågor om inresa i landet):

+32 78151771 från utlandet / 0800 14 689 inom Belgien.

Tänk på att även kontrollera eventuella inresebestämmelser i transitländer på väg till/från Sverige: Nederländerna, Tyskland och Danmark.

Lägesuppdatering:

Se här ECDC:s länk om smittspridning inom EU/EES – med uppdatering varje torsdag: https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea.

Mer information om coronaviruset från Belgiens regering finns här:

Belgiska myndigheters informationssida om coronaviruset (eng)
Svar från belgiska myndigheter på vanliga frågor (eng)
Svar från belgiska myndigheter på vanliga frågor (fr)
Nyheter på Belgiens officiella hemsida (eng)
Nyheter på Belgiens officiella hemsida (fr)

Premiärministerns hemsida (eng)
Premiärministerns hemsida (fr)
Premiärministerns hemsida (nl)

Sciensano (det nationella folkhälsoinstitutet i Belgien) (eng)

Nyheter i Belgien:

The Brussels Times (på engelska)
La Radio-télévision belge de la Fédération Wallonie-Bruxelles
The Bulletin – The platform for Belgium’s international community

Lokala restriktioner:

Det är inte längre obligatoriskt att uppvisa covidbevis ("Covid Safe Ticket") i det belgiska samhället (t.ex. vid besök på restauranger/barer/gym). 

Tvånget att bära munskydd på offentliga platser inomhus upphörde den 7 mars 2022, även i skolor. Däremot är det fortfarande obligatoriskt i kollektivtrafiken (över 12 år) och på sjukhus. Munskydd kommer dock även i fortsättningen att rekommenderas på platser med mycket trängsel, samt inom kontaktyrken. 

OBS! Coronabarometer togs i bruk 28 januari. Fr o m 7 mars gäller gul kod. 

Se här för kompletterande information (på engelska).

Råd till svenska resenärer:

Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning bl.a.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.
  • Undvik att delta i större sociala sammanhang.

Om man får covid-19 symptom utomlands ska man inte resa hem förrän man är frisk, följa lokala anvisningar för när man betraktas som frisk och söka vård på plats vid behov.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader.  

Du kan ladda ner appen UD Resklar via länkarna nedan. Om du redan har den gamla appen nedladdad behöver du bara uppdatera den. Appstore Google

Anmäl dig gärna på svensklistan.

Senast uppdaterad 01 apr 2022, 16.25