• Svenska

Om utlandet Azerbajdzjan

Ansökan om pass för barn under 18 år

För en ansökan om provisoriskt pass för ett barn utan tidigare svenskt pass, vänligen se fliken nedan "samordningsnummer". Kontakta även ambassaden för ytterligare information.

Ansökan om pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer