Meny
  • Svenska

Om utlandet Armenien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

29 jun 2020

UD häver avrådan för ett antal länder i Europa från 30 juni, förlänger avrådan för länder utanför Europa till 31 augusti

UD har den 18 juni 2020 beslutat att från och med den 30 juni häva avrådan för icke nödvändiga resor till följande länder: Belgien, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Luxemburg, Portugal, Schweiz, Spanien och Ungern. Beslutet gäller även San Marino, Monaco och Vatikanstaten. För övriga länder inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien kvarstår avrådan till och med den 15 juli. För resor till länder utanför EU, EES och Schengenområdet samt Storbritannien förlängs därför avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 31 augusti 2020.

Läs mer här
Senast uppdaterad 14 jul 2020, 12.05

Aktuella händelser

På grund den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, förlänger UD sin avrådan från icke nödvändiga resor, som beslutades de 14 mars. Beslut om att förlänga avrådan från icke nödvändiga resor till bland annat Armenien togs den 18 juni 2020. Avrådan gäller efter förlängningen fram till den 31 augusti 2020. 

Antalet identifierade smittade i Armenien uppgår den 14 juli till 32 490 personer, sedan utbrottet av covid-19. Enligt armeniska myndigheter ska 20 729 av dessa dock nu vara friskförklarade. 10 996 personer är just nu inlagda på sjukhus eller under isolering. Antalet rapporterade dödsfall till följd av covid-19 uppgår till 581 personer. Ytterligare 184 personer, som först diagnoticerades som coronasmittade, har avlidit men av andra sjukdomsorsaker. 

Den 17 mars meddelade Armeniens regering, att inresande från 16 länder, däribland Sverige, nu hindras från att resa in i landet. Bakgrunden sägs vara smittoläget i dessa länder. Övriga 15 berörda stater är Kina, Iran, Sydkorea, Japan, Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland, Schweiz, Danmark, Österrike, Belgien, Norge, Nederländerna och Storbritannien. Armeniska medborgare som återvänder från något av dessa 16 länder kommer att behöva genomgå karantän, under 14 dagar.

I en skärpning av regeringens beslut den 17 mars stängdes gränserna fr o m natten mellan den 23 och 24 mars, för medborgare från samliga EU-länder liksom Ryssland, Georgien, Schweiz, Norge, Israel, Turkiet, Iran, Kina, Sydkorea, Japan, USA, Canada och Australien.

Efter ytterligare en skärpning den 7 april gäller nu inreseförbud för medborgare från samtliga länder. Undantag ges för utländsk medborgare gift med en armenisk medborgare. För dessa personer krävs självisolering, under 14 dagar.    

Sedan den 16 mars gäller nationellt nödläge. I ett nytt beslut den 12 juni,  förlängdes beslutet, fram till den 13 juli. Skolor och universitet är fortsatt stängda liksom t ex museer.

Den 14 maj beslutades att restauranger, caféer, shoppinggallerior, gym och förskolor kommer att öppna den 18 maj. Då började också allmänna transporter att åter fungera. Det finns ett krav på att använda ansiktsmask och att medföra ID-kort eller pass. Kravet på att bära mask gäller också på gator och allmän plats fr o m den 25 maj. Brott mot denna bestämmelse kan ge böter.    

Landgränsen mellan Armenien mot Iran är sedan en tid delvis stängd, men personer bosatta i Armenien tillåts återvända. Fortsatt förstärkta kontroller sker vid gränsen mot Iran. Gränsen mellan Armenien och Georgien är delvis stängd sedan den 14 mars. Medborgare i länderna liksom personer med uppehållstillstånd tillåts återvända. Godstransporter sker fortfarande över gränserna, både mot Iran och Georgien.   

Nästan alla flygförbindelser mellan Armenien/Jerevan och andra länder har tillfälligt ställts in.

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på förseningar på grund av att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan inkludera lokala och regionala transportbegränsningar. Tillgänglighet till offentliga platser och institutioner kan också påverkas.

Svenska resenärer uppmanas anmäla sig på Svensklistan och ladda ner appen UD Resklar

Om du uppvisar symptom eller vill rådfråga de lokala myndigheterna kan du kontakta

  • "Nork" Infectious Clinical Hospital på nummer +374-10-655042 alternativt kontakta 103
  • Armenia National Center for Disease Control hotline: +374 (0) 60 83 83 00 or +374 (0)10-550-601

Du kan också hitta aktuell information om situationen i Armenien betr coronaviruset/COVID-19 på:  

Ministry of Health of Armenia moh.am

Specific information on coronavirus status http://moh.am/#1/2634

Ministry of Health hotline number (local dial only): 8.003

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida (www.folkhalsomyndigheten.se) löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO).  

Allmänna säkerhetsläget

Armenien är ett förhållandevis säkert resmål, men vissa försiktighetsåtgärder är motiverade. Svenskar som besöker Armenien bör följa lokal nyhetsrapportering och uppmanas undvika demonstrationer och större folksamlingar.

Sedan kriget om Nagorno-Karabach under första hälften av 1990-talet råder vapenstillestånd mellan Armenien och Azerbajdzjan, men skottlossning förekommer längs stilleståndslinjen och vissa områden är minerade. Armeniens gränser till Azerbajdzjan och Turkiet är stängda.

Området nära gränsen mot Azerbajdzjan i nordöstra Armenien liksom mot den azerbajdzjanska enklaven Nakhchivan i sydvästra Armenien bör undvikas, eftersom skottlossning kan förekomma.

Vid resor landvägen mellan Jerevan och Tbilisi bör vägen mellan Ijevan och Noyemberyan undvikas, då den bitvis går nära gränsen mot Azerbajdzjan. Istället bör antingen vägen över Spitak, Vanadzor och Alaverdi väljas (dock pågår för närvarande vägarbeten på delar av sträckningen) alternativt vägen över Spitak, Stepanavan och Gogavan.

Besök ambassaden Bakus hemsida för information om UD:s avrådan från resor till Nagorno-Karabach och de av Armenien ockuperade angränsande områdena i Azerbajdzjan. 

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten håller en lägre nivå än i Sverige och besökande svenskar som rör sig i trafiken till fots eller bakom ratten bör vara uppmärksamma, särskilt efter mörkrets inbrott. Utanför huvudstaden Jerevan är vägarna ofta av dålig kvalitet.

Naturförhållanden och katastrofer

Armenien ligger i ett område som ofta drabbas av mindre jordbävningar.

Den senaste kraftiga jordbävningen inträffade för drygt 25 år sedan och krävde över 25 000 människoliv. 

Terrorism

Under normala omständigheter bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Om terrorism och turism på regeringen.se

Kriminalitet och personlig säkerhet

Armenien är ett förhållandevis säkert land att vistas i som turist, men normal försiktighet bör iakttas. Armenien är ett transitland för narkotikahandel och straffen för narkotikainnehav är stränga.

Hälso- och sjukvård

Inga obligatoriska vaccinationer krävs för inresa i Armenien, men vaccinering mot stelkramp, polio, gulsot och difteri rekommenderas. Fall av tuberkulos och malaria har förekommit. Den offentliga sjukvården är på sina håll bristfällig. I huvudstaden Jerevan finns privat sjukvård att tillgå.

Om du uppvisar symptom eller vill rådfråga de lokala myndigheterna kan du kontakta

"Nork" Infectious Clinical Hospital på nummer +374-10-655042 alternativt kontakta 103

Armenia National Center for Disease Control hotline: +374 (0) 60 83 83 00 or +374 (0)10-550-601

Du kan också hitta aktuell information om situationen i Armenien beter coronaviruset/COVOD-19 på: 

Ministry of Health of Armenia moh.am

Specific information on coronavirus status http://moh.am/#1/2634

Ministry of Health hotline number (local dial only): 8.003

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida (www.folkhalsomyndigheten.se) löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO). 

In- och utresebestämmelser

Sedan januari 2013 behöver svenska medborgare inte längre visum för inresa i Armenien. Visum krävs dock för vistelse som överstiger 180 dagar per år. Armeniens ambassad i Stockholm kan svara på frågor om visum.

Om du som svensk är bosatt i Armenien eller har tänkt att stanna under en längre tid i Armenien är du välkommen att registrera dina uppgifter hos ambassaden, genom att fylla i dina uppgifter här.