Meny
  • Svenska

Om utlandet Armenien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

21 sep 2020

Uppdaterade beslut om UD:s avrådan

UD har den 21 september fattat nya beslut rörande den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som beslutades den 14 mars 2020, och som sedermera har förlängts. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer här
Senast uppdaterad 15 sep 2020, 15.26

Aktuella händelser


Reseavrådan

UD:s avrådan från icke nödvändiga resor till Armenien gäller till och med den 15 november 2020. Läs mer här.

Restriktioner med anledning av covid-19-pandemin

Den 12 september 2020 har undantagstillståndet i Republiken Armenien upphört, medan många av de restriktioner som införts under nödläget kvarstår. Ansiktsmasker krävs i allmänna utrymmen. Detta gäller även kravet att alltid ha med sig ett ID-kort eller pass.

Individer som inte följer regler relaterade till ansiktsmasker kan få potentiella böter på 10 000 dram. Barn under sex år, samt individer som tränar eller cyklar, är undantagna från detta krav, liksom individer med vissa hälsotillstånd. Ansiktsmasker är fortfarande obligatoriska i kollektivtrafik och taxibilar men krävs inte längre i personbilar. Samlingar med upp till 60 personer tillåts att äga rum.

Personer med covid-19-symtom ska självisolera och kan vid allvarligare symtom läggas in på sjukhus. Den som varit i kontakt med någon som testat positivt för covid-19 kan beordras självisolering i 14 dagar. Under denna tid kan sjukvårdspersonal kontrollera den självisolerades hälsotillstånd.


Flygförbindelser och inreseregler

Nästan alla flygförbindelser mellan Armenien och andra länder har tillfälligt ställts in. Per den 15 september är det i princip bara flygbolaget Belavia som trafikerar Jerevan regelbundet (från/till Minsk). Därtill förekommer enstaka flygningar med andra bolag, t.ex. Air France (från/till Paris). Det har också aviserats att Aeroflot kommer återuppta viss trafik till/från Moskva. Aktuella uppgifter om vilka flyg som är bekräftade bör alltid kontrolleras med flygbolag eller resebyrå.

Förbudet för icke-armeniska medborgare att resa in i Armenien har hävts, förutsatt att resan sker med flyg. Vid ankomst sker en hälsokontroll. Därefter ska resenären omedelbart självisolera i 14 dagar och får under denna tid inte lämna platsen för självisolering. Den som under självisoleringen genomgår PCR-test med negativt resultat kan undantas från fortsatt självisolering. PCR-test får enbart ske på platsen för självisolering genom hembesök av personal från godkända kliniker. Mer information om reglerna för inresa och självisolering finns här, och en lista på kliniker som utför PCR-test finns här.

Armeniens landgränser med Georgien och Iran är på grund av pandemin stängda för persontrafik. Armeniska medborgare och personer med uppehållstillstånd i Armenien tillåts dock återvända landvägen från Georgien och Iran. Landgränserna med Azerbajdzjan och Turkiet är sedan länge stängda av andra skäl.


Resenärer från Sverige

UD:s avrådan från icke nödvändiga resor till Armenien gäller till och med 15 november 2020.

Svenska resenärer uppmanas följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar samt vara beredda på att lokala myndigheter kan vidta ytterligare spridningsreducerande åtgärder. Detta kan bl.a. inkludera lokala, regionala och internationella transportbegränsningar. Tillgänglighet till offentliga platser och institutioner kan också påverkas.

Aktuell information om smittspridning och hälsoråd i Armenien finns här:

Svenska resenärer uppmanas anmäla sig på Svensklistan och ladda ner appen UD Resklar där push-notiser för Armenien kan aktiveras.

Om du under vistelse i Armenien uppvisar symptom eller vill rådfråga de lokala hälsomyndigheterna kan du kontakta:

  • Hälsoministeriets hotline, lokalt nummer 8003
  • Armeniska folkhälsomyndighetens hotline, tel +374 (0) 60 83 83 00 och +374 (0)10-550-601
  • "Nork" Infectious Clinical Hospital i Jerevan, tel +374-10-655042
  • Ambulans, lokalt nummer 103

    Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Covid-19
Frågor och svar om covid-19 (coronavirus)

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Allmänna säkerhetsläget

Armenien är ett förhållandevis säkert resmål, men vissa försiktighetsåtgärder är motiverade. Svenskar som besöker Armenien bör följa lokal nyhetsrapportering och uppmanas undvika demonstrationer och större folksamlingar.

Sedan kriget om Nagorno-Karabach under första hälften av 1990-talet råder vapenstillestånd mellan Armenien och Azerbajdzjan, men skottlossning förekommer längs stilleståndslinjen och vissa områden är minerade. Armeniens gränser till Azerbajdzjan och Turkiet är stängda.

Området nära gränsen mot Azerbajdzjan i nordöstra Armenien liksom mot den azerbajdzjanska enklaven Nakhchivan i sydvästra Armenien bör undvikas, eftersom skottlossning kan förekomma.

Vid resor landvägen mellan Jerevan och Tbilisi bör vägen mellan Ijevan och Noyemberyan undvikas, då den bitvis går nära gränsen mot Azerbajdzjan. Istället bör antingen vägen över Spitak, Vanadzor och Alaverdi väljas (dock pågår för närvarande vägarbeten på delar av sträckningen) alternativt vägen över Spitak, Stepanavan och Gogavan.

Besök ambassaden Bakus hemsida för information om UD:s avrådan från resor till Nagorno-Karabach och de av Armenien ockuperade angränsande områdena i Azerbajdzjan. 

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten håller en lägre nivå än i Sverige och besökande svenskar som rör sig i trafiken till fots eller bakom ratten bör vara uppmärksamma, särskilt efter mörkrets inbrott. Utanför huvudstaden Jerevan är vägarna ofta av dålig kvalitet.

Naturförhållanden och katastrofer

Armenien ligger i ett område som ofta drabbas av mindre jordbävningar.

Den senaste kraftiga jordbävningen inträffade för drygt 25 år sedan och krävde över 25 000 människoliv. 

Terrorism

Under normala omständigheter bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Om terrorism och turism på regeringen.se

Kriminalitet och personlig säkerhet

Armenien är ett förhållandevis säkert land att vistas i som turist, men normal försiktighet bör iakttas. Armenien är ett transitland för narkotikahandel och straffen för narkotikainnehav är stränga.

Hälso- och sjukvård

Inga obligatoriska vaccinationer krävs för inresa i Armenien, men vaccinering mot stelkramp, polio, gulsot och difteri rekommenderas. Fall av tuberkulos och malaria har förekommit. Den offentliga sjukvården är på sina håll bristfällig. I huvudstaden Jerevan finns privat sjukvård att tillgå.

Om du uppvisar symptom eller vill rådfråga de lokala myndigheterna kan du kontakta

"Nork" Infectious Clinical Hospital på nummer +374-10-655042 alternativt kontakta 103

Armenia National Center for Disease Control hotline: +374 (0) 60 83 83 00 or +374 (0)10-550-601

Du kan också hitta aktuell information om situationen i Armenien beter coronaviruset/COVOD-19 på: 

Ministry of Health of Armenia moh.am

Specific information on coronavirus status http://moh.am/#1/2634

Ministry of Health hotline number (local dial only): 8.003

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida (www.folkhalsomyndigheten.se) löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO). 

In- och utresebestämmelser

Sedan januari 2013 behöver svenska medborgare inte längre visum för inresa i Armenien. Visum krävs dock för vistelse som överstiger 180 dagar per år. Armeniens ambassad i Stockholm kan svara på frågor om visum.

Om du som svensk är bosatt i Armenien eller har tänkt att stanna under en längre tid i Armenien är du välkommen att registrera dina uppgifter hos ambassaden, genom att fylla i dina uppgifter här.