• Svenska

Om utlandet Armenien

Ambassadens reseinformation

Sveriges ambassader ger reseinformation per land som riktar sig till svenska resenärer. Om UD avråder från resor står det längst upp på sidan. Om något som påverkar svenska resenärer händer i landet publiceras det under rubriken Aktuella händelser. Ambassaden uppdaterar sidan löpande.

01 okt 2021

Res med försiktighet

Coronapandemin pågår fortfarande och regler och restriktioner kan ändras med kort varsel. Det är därför viktigt att förbereda sin resa, vara påläst, ha en försäkring och att resa med extra marginaler.

Läs mer här
Avrådan

Armenien - avrådan

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 14 december 2020 beslutat om att ändra avrådan för resor till Armenien.

Följande avrådan gäller: Utrikesdepartementet avråder från alla resor till områden som ligger närmare än 5 kilometer från den internationella gränsen mellan Armenien och Azerbajdzjan. Avrådan gäller tills vidare.

Senast uppdaterad 09 maj 2022, 11.52

Reseavrådan

Med anledning av förändringar i säkerhetsläget har Utrikesdepartementet den 14 december 2020 beslutat om att ändra avrådan för resor till Armenien.

Följande avrådan gäller: Utrikesdepartementet avråder från alla resor till områden som ligger närmare än 5 kilometer från den internationella gränsen mellan Armenien och Azerbajdzjan. Avrådan gäller tills vidare.

Restriktioner med anledning av covid-19-pandemin. Information finns här

Allmänna säkerhetsläget

Armenien är ett förhållandevis säkert resmål, men vissa försiktighetsåtgärder är motiverade.

Den 27 september 2020 inleddes en allvarlig upptrappning i konflikten mellan Armenien och Azerbajdzjan kring Nagorno-Karabach. Regeringen i Armenien deklarerade då undantagstillstånd i landet. Därtill inleddes allmän mobilisering vilken nu har upphört. Den 9 november undertecknade Armeniens premiärminister Nikol Pashinyan, Azerbajdzjans president Ilham Alijev, och presidenten för Ryska federationen en uppgörelse om eldupphör  och ett slut på militära strider. Svenska medborgare uppmanas undvika stora folksamlingar och iaktta försiktighet och sunt förnuft. Svenska medborgare uppmuntras att följa lokal nyhetsrapportering.

Området nära gränsen mot Azerbajdzjan i nordöstra Armenien liksom mot den azerbajdzjanska enklaven Nakhchivan i sydvästra Armenien bör undvikas, eftersom skottlossning kan förekomma.

Vägen mellan Ijevan och Noyemberyan bör undvikas, då den bitvis går nära gränsen mot Azerbajdzjan. Istället bör antingen vägen över Spitak, Vanadzor och Alaverdi väljas (dock pågår för närvarande vägarbeten på delar av sträckningen) alternativt vägen över Spitak, Stepanavan och Gogavan.

Besök ambassaden Bakus hemsida för information om UD:s avrådan från resor till Nagorno-Karabach. 

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten håller en lägre nivå än i Sverige och besökande svenskar som rör sig i trafiken till fots eller bakom ratten bör vara uppmärksamma, särskilt efter mörkrets inbrott. Utanför huvudstaden Jerevan är vägarna ofta av dålig kvalitet.

Naturförhållanden och katastrofer

Armenien ligger i ett område som ofta drabbas av mindre jordbävningar.

Den senaste kraftiga jordbävningen inträffade för drygt 25 år sedan och krävde över 25 000 människoliv. 

Terrorism

Under normala omständigheter bedöms det inte finnas risk för terrordåd i landet.

Kriminalitet och personlig säkerhet

Armenien är ett förhållandevis säkert land att vistas i som turist, men normal försiktighet bör iakttas. Armenien är ett transitland för narkotikahandel och straffen för narkotikainnehav är stränga.

Hälso- och sjukvård

Inga obligatoriska vaccinationer krävs för inresa i Armenien, men vaccinering mot stelkramp, polio, gulsot och difteri rekommenderas. Fall av tuberkulos och malaria har förekommit. Den offentliga sjukvården är på sina håll bristfällig. I huvudstaden Jerevan finns privat sjukvård att tillgå.

Om du uppvisar symptom eller vill rådfråga de lokala myndigheterna kan du kontakta

"Nork" Infectious Clinical Hospital på nummer +374-10-655042 alternativt kontakta 103

Armenia National Center for Disease Control hotline: +374 (0) 60 83 83 00 or +374 (0)10-550-601

Du kan också hitta aktuell information om situationen i Armenien beter coronaviruset/COVOD-19 på: 

Ministry of Health of Armenia moh.am

Specific information on coronavirus status http://moh.am/#1/2634

Ministry of Health hotline number (local dial only): 8.003

Mer information om smittspridning och hälsoråd

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittspridning.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen kontinuerligt och uppdaterar sin webbsida (www.folkhalsomyndigheten.se) löpande. Har du frågor om hälsoråd, smittvägar och råd vid hemkomst kan du läsa mer här:

Ytterligare information finns på hemsidan för EU-byrån Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC):s och Världshälsoorganisationen (WHO). 

In- och utresebestämmelser

Sedan januari 2013 behöver svenska medborgare inte längre visum för inresa i Armenien. Visum krävs dock för vistelse som överstiger 180 dagar per år. Armeniens ambassad i Stockholm kan svara på frågor om visum.

Kan ambassaden legalisera handlingar?

Ambassaden utfärdar inte legaliseringar eller apostille, därför behöver alla nödvändiga handlingar måste översättas och legaliseras innan resan till Armenien. Läs mer om legaliseringar, apostille och notarius publicus här.

Var hittar jag information om Covid-19 i Armenien

Du hittar information under ambassadens reseinformation.

På polismyndighetens hemsida kan du finna uppdaterad information angående inresa i Sverige från utlandet.