• Svenska

Om utlandet Argentina

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Information om det aktuella smittläget återfinns på WHO:s hemsida

Resenärer uppmanas följa lokala myndigheters anvisningar. Information publiceras löpande på hälsoministeriets hemsida och kan ändras med kort varsel.

Särskilda inresebestämmelser

Inresande resenärer behöver fylla i en hälsodeklaration inom 48 timmar före resan. Utländska resenärer som inte är bosatta i landet måste även ha en sjukförsäkring som täcker covid-19.

Information om regelverket för inresa i Argentina från lokala myndigheter återfinns här. Vänligen observera att Sveriges ambassad och Utrikesdepartementet inte ansvarar för andra länders inresebestämmelser utan de bör kontrolleras med Argentinas migrationsmyndighet eller ambassaden i Stockholm.

Lokala bestämmelser

Användande av mask rekommenderas på offentliga platser inomhus samt i kollektivtrafiken. Regionala variationer på bestämmelserna förekommer. Mer information om lokala rekommendationer.

Vaccinationsbevis kan krävas för att besöka diskotek och festlokaler samt vid större evenemang. Mer information om krav på vaccinationsbevis.

Om du blir sjuk

Om du får covid-19-symptom när du befinner dig i Argentina ska du följa lokala anvisningar om testning och självisolering. Du bör inte resa hem förrän du är frisk. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och/eller hälsosystemet per telefon för mer information:

  • Buenos Aires stad: 107
  • Buenos Aires provins: 148

En sammanställning av telefonnumren för alla provinser återfinns här.

Vaccination

Vaccinering mot covid-19 sköts av de olika provinserna. Mer information om vaccination i Argentina. 

Personer som vaccinerat sig utanför Argentina kan deklarera sin vaccination till det argentinska hälsoministeriet. Mer information till personer som vaccinerat sig utomlands.

Allmänna råd till svenska resenärer

Var påläst. Följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl dig gärna på svensklistan.

Senast uppdaterad 27 jun 2022, 14.53