• Svenska

Om utlandet Argentina

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Information om det aktuella smittläget återfinns på WHO:s hemsida

Resenärer uppmanas följa lokala myndigheters anvisningar. Information publiceras löpande på hälsoministeriets hemsida och kan ändras med kort varsel.

Särskilda inresebestämmelser

Inresa i Argentina är tillåten för fullt vaccinerade resenärer. Ovaccinerade minderåriga som reser tillsammans med vaccinerade vuxna tillåts även inresa.

Ovaccinerade resenärer måste omfattas av något av undantagen från inreseförbudet, till exempel vara argentinska medborgare eller ha uppehållstillstånd i landet.

Hela regelverket för inresa i Argentina återfinns här. Vänligen observera att Sveriges ambassad och Utrikesdepartementet inte ansvarar för andra länders inresebestämmelser utan de bör kontrolleras med Argentinas migrationsmyndighet eller landets ambassad i Stockholm.

Särskilda krav vid inresa - PCR-test, hälsodeklaration, sjukförsäkring och karantänkrav

Inresande till Argentina behöver fylla i en hälsodeklaration inom 48 timmar före resan där vaccinationsbevis samt ett negativt PCR-test (max 72 timmar gammalt vid avresan) ska bifogas. Därefter ska ett nytt PCR-test göras 3-5 dagar efter ankomst.  

Utländska medborgare som inte är bosatta i Argentina måste även ha en sjukförsäkring som täcker covid-19. 

För ovaccinerade resenärer gäller karantänkrav den första veckan efter inresan. Karantänperioden avslutas med ett PCR-test.

Internationell flygtrafik

Den internationella flygtrafiken fungerar men förseningar och inställda avgångar kan förekomma. Resenärer bör vara extra uppmärksamma på sina bokningar samt kontakta flyg- eller resebolag för mer information.

Observera att både inresande och avresande resenärer behöver fylla i en hälsodeklaration inom 48 timmar före resan. 

Lokala restriktioner

I hela landet gäller bestämmelser om social distansering och mask ska bland annat användas på offentliga platser inomhus. Regionala variationer på reglerna förekommer. Mer information återfinns här.

Från och med den 1 januari 2022 krävs vaccinationsbevis för att besöka diskotek och festlokaler samt vid större evenemang med över 1000 personer. Mer information återfinns här.

Vaccination

Vaccinering mot covid-19 sköts av de olika provinserna. Mer information återfinns här. 

Personer som vaccinerat sig utanför Argentina kan deklarera sin vaccination till det argentinska hälsoministeriet. Mer information återfinns här.

Resor inrikes

Reguljära inrikesflyg och långdistansbussar och tåg avgår regelbundet.

Enskilda provinser har egna bestämmelser för in- och genomresa och resenärer kan behöva uppvisa cirkulationsintyg. Mer information och länk till ansökan återfinns här. 

Råd till svenska resenärer

Var påläst. Följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning, bland annat:

  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.
  • Undvik att delta i större sociala sammanhang.

Om du får covid-19-symptom när du befinner dig i Argentina ska du inte resa hem förrän du är frisk. Personer som uppvisar symptom ska ta kontakt med hälsosystemet per telefon:

  • Buenos Aires stad: 107
  • Buenos Aires provins: 148

En sammanställning av telefonnumren för alla provinser återfinns här.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl dig gärna på svensklistan.

Senast uppdaterad 16 dec 2021, 16.47