• Svenska

Om utlandet Argentina

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Det förekommer samhällsspridning av coronaviruset i stora delar av landet. Mer information om det aktuella smittläget på WHO:s hemsida. Betydande regionala skillnader i smittspridningen kan förekomma.

Resenärer uppmanas följa lokala myndigheters anvisningar. Information publiceras löpande på hälsoministeriets hemsida och kan ändras med kort varsel.

Särskilda inresebestämmelser

Gränserna är stängda för inresa med undantag för:

 • Argentinska medborgare
 • Utlänningar med uppehållstillstånd i landet
 • Passagerare i transit
 • Besättningsmän och personal inom transportsektorn
 • Nära familjemedlemmar till argentinska medborgare och utlänningar med uppehållstillstånd i Argentina som har tvingande skäl att tillfälligt besöka landet (särskilda krav gäller, mer information återfinns här)

De argentinska migrationsmyndigheterna kan utöver ovan ge tillstånd för inresa i landet till utlänningar av andra anledningar som affärsresor, familjeåterförening eller av hälsoskäl. Dessa inresetillstånd ska sökas på förhand genom Argentinas ambassad i Stockholm.

Inresa är enbart tillåten via flygplatserna Ezeiza, Aeroparque Jorge Newbery och San Fernando samt båtterminalen Buquebus.

Hela regelverket för inresa i Argentina återfinns här.  Vänligen observera att Sveriges ambassad och Utrikesdepartementet inte ansvarar för andra länders inresebestämmelser utan de bör kontrolleras med Argentinas migrationsmyndighet eller ambassaden i Stockholm.

PCR-test och karantänsbestämmelser

För att resa till Argentina behöver resenärer som är undantagna inreseförbudet fylla i en hälsodeklaration samt uppvisa ett negativt PCR-test som inte är äldre än 72 timmar. Utländska medborgare som inte är bosatta i Argentina behöver även ha en sjukförsäkring som täcker covid-19. 

I samband med ankomsten till Argentina genomförs ytterligare ett PCR-test på flygplatsen/båtterminalen. Resenärer som testar positivt och deras nära kontakter blir isolerade på speciellt utsedda boenden. Ovan sker på egen bekostnad. Vid negativt testsvar ska resenären genomgå en veckas självkarantän som avslutas med ytterligare ett PCR-test. Att bryta mot karantänen är straffbart. Mer information återfinns här.

Internationell flygtrafik

Den internationella flygtrafiken är begränsad och reguljära avgångar till och från Brasilien, Chile, Mexiko och Storbritannien är suspenderade. Förseningar och inställda avgångar kan förekomma och ambassaden uppmanar resenärer att vara extra uppmärksamma på sina bokningar samt kontakta flyg- eller resebolag för mer information. Observera att även avresande resenärer behöver fylla i en hälsodeklaration inom 48 timmar före resan. 

Förlängning av uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd, inklusive de som omfattar turister, sk. residencia transitoria, som gått ut efter den 17 mars 2020 förlängs så länge smittspridningsreducerande bestämmelser gäller i landet. Mer information återfinns här.

Lokala restriktioner

I hela landet gäller speciella bestämmelser för att reducera smittspridningen, inkl. utegångsförbud kvälls- och nattetid, restriktioner gällande sociala sammankomster i privatbostäder, reducerade öppettider för butiker, restauranger och barer samt begränsningar gällande antal personer som får vistas på offentliga platser. 

Betydande regionala variationer på restriktionerna förekommer. Länkar till lokala myndigheter i de olika provinserna återfinns här.

I Argentina ska mask användas på offentliga platser.

Resor inrikes

Reguljära inrikesflyg och långdistansbussar och tåg fungerar till de flesta delarna av landet om än med begränsat antal avgångar. Enskilda provinser har egna bestämmelser för in- och genomresa. En sammanställning av de lokala regelverken återfinns här.

Resenärer behöver kunna uppvisa cirkulationsintyg. Mer information och länk till ansökan återfinns här. 

Råd till svenska resenärer

Var påläst och följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning, bland annat:

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang.

Om du får covid-19-symptom när du befinner dig i Argentina ska du inte resa hem förrän du är frisk. Personer som uppvisar symptom ska ta kontakt med hälsosystemet per telefon:

 • Buenos Aires stad: 107
 • Buenos Aires provins: 148

En sammanställning av telefonnumren för alla provinser återfinns här.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl dig gärna på svensklistan.

Senast uppdaterad 15 apr 2021, 10.20