• Svenska

Om utlandet Argentina

Covid-19: Lägesbild och reseinformation

Lägesuppdatering covid-19

Information om det aktuella smittläget återfinns på WHO:s hemsida

Resenärer uppmanas följa lokala myndigheters anvisningar. Information publiceras löpande på hälsoministeriets hemsida och kan ändras med kort varsel.

Särskilda inresebestämmelser

Argentinas gränser öppnas stegvis upp och inresa är för närvarande tillåten för:

 • Argentinska medborgare
 • Utlänningar med uppehållstillstånd i landet
 • Utländska medborgare som är nära familjemedlemmar till medborgare och bosatta i Argentina. Speciella regler tillämpas, mer information återfinns här.
 • Fullt vaccinerade utlänningar bosatta i grannländerna och som har befunnit sig där i minst två veckor. Ovaccinerade minderåriga som reser tillsammans med vaccinerade vuxna omfattas även av undantaget.
 • Utlänningar med specialtillstånd för inresa från argentinska migrationsmyndigheten. Dessa inresetillstånd kan ges till exempel för arbete, familjeåterförening eller av hälsoskäl och ska sökas på förhand genom Argentinas ambassad i Stockholm.

Från och med den 1 november 2021 tillåts alla fullt vaccinerade utlänningar resa in i landet.

Speciella regler tillämpas gällande tillåtna gränsövergångar samt antal personer som får resa in i landet.

Hela regelverket för inresa i Argentina återfinns här. Vänligen observera att Sveriges ambassad och Utrikesdepartementet inte ansvarar för andra länders inresebestämmelser utan de bör kontrolleras med Argentinas migrationsmyndighet eller landets ambassad i Stockholm.

Särskilda krav vid inresa - PCR-test, hälsodeklaration och sjukförsäkring

Alla resenärer som reser till Argentina behöver, utöver att omfattas av något av ovanstående undantag från inreseförbudet, fylla i en hälsodeklaration inom 48 timmar före resan samt uppvisa ett negativt PCR-test som inte är äldre än 72 timmar vid avresan. Utländska medborgare som inte är bosatta i Argentina måste även ha en sjukförsäkring som täcker covid-19. 

I samband med ankomsten till landet genomförs ytterligare ett covidtest (antigen) på flygplatsen/båtterminalen. Resenärer som testar positivt och deras nära kontakter blir isolerade på speciellt utsedda boenden. Ovan sker på egen bekostnad.

Karantänsbestämmelser vid inresa

Ovaccinerade resenärer, inklusive minderåriga, måste genomgå en veckas karantän efter inresan som avslutas med ytterligare ett test. Enskilda provinser har olika regler gällande var isoleringen ska genomgås och för typ av test. Att bryta mot karantänen är straffbart. 

Fullt vaccinerade resenärer är undantagna kravet på karantän vid inresa men måste, utöver testerna före och efter ankomst, även genomföra ett PCR-test mellan den femte och sjunde dagen efter inresan. 

Internationell flygtrafik

Den internationella flygtrafiken är begränsad och förseningar samt inställda avgångar kan förekomma. Ambassaden uppmanar resenärer att vara extra uppmärksamma på sina bokningar samt kontakta flyg- eller resebolag för mer information.

Observera att både inresande och avresande resenärer behöver fylla i en hälsodeklaration inom 48 timmar före resan. 

Lokala restriktioner

I hela landet gäller bestämmelser om social distansering och mask ska bland annat användas på offentliga platser inomhus. Regionala variationer på reglerna förekommer. Mer information återfinns här.

Resor inrikes

Reguljära inrikesflyg och långdistansbussar och tåg avgår regelbundet.

Enskilda provinser har egna bestämmelser för in- och genomresa och resenärer kan behöva uppvisa cirkulationsintyg. Mer information och länk till ansökan återfinns här. 

Vaccination

Vaccinering mot covid-19 sköts av de olika provinserna. Mer information återfinns här. 

Råd till svenska resenärer

Var påläst. Följ lokala myndigheters anvisningar och restriktioner i landet och följ Folkhälsomyndighetens allmänna råd även utomlands för att undvika smittspridning, bland annat:

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Om det är möjligt, färdas på annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang.

Om du får covid-19-symptom när du befinner dig i Argentina ska du inte resa hem förrän du är frisk. Personer som uppvisar symptom ska ta kontakt med hälsosystemet per telefon:

 • Buenos Aires stad: 107
 • Buenos Aires provins: 148

En sammanställning av telefonnumren för alla provinser återfinns här.

Resenärer bör alltid vara försäkrade, resa med marginaler och vara beredda på att kunna hantera snabba förändringar, förseningar och extra kostnader. Ladda ner appen UD Resklar och anmäl dig gärna på svensklistan.

Senast uppdaterad 01 okt 2021, 13.49