Om utlandet Argentina

Förnyelse av pass för vuxna

Personer som fyllt 18 år och vill förnya sitt svenska pass behöver inkomma personligen till ambassaden. 

Boka tid för att ansöka om pass genom ambassadens elektroniska bokningssystem.

DOKUMENT SOM VISAS UPP VID ANSÖKAN

  • Tidigare pass
    • Om tidigare pass har gått ut behöver sökanden identifiera sig med en annan ID-handling. 
    • Om passet fortfarande är giltigt och blivit stulet/förkommet ska en polisanmälan göras och polisrapport lämnas in. Det stulna/förkomna passet spärras av passmyndigheten.
  • ID-handling/uppehållstillstånd från bosättningslandet (om annat än Sverige)
    • Om du också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas
  • Beslut om bibehållande av medborgarskap (om det är relevant).

Alla handlingar måste vara originalhandlingar. Passmyndigheten kan be om fler dokument vid ansökningstillfället. 

AVGIFT

Avgift för passet motsvarar 1600 SEK och betalas kontant i argentinska pesos. Gällande avgifter i lokal valuta hittar du här.

UTLÄMNANDE AV PASS PÅ UNDERLIGGANDE KONSULAT

Om sökanden önskar ta emot sitt pass på något av ambassadens underliggande konsulat ska hen informera om detta vid ansökningstillfället. Frakt till konsulatet betalas av sökanden. Vid utlämnande av pass på en annan myndighet än den som utfärdat resehandlingen tillkommer en avgift på 200 SEK.