Om utlandet Argentina

Ansökan om pass för barn under 18 år

Innan du kan ansöka om pass eller nationellt id-kort för barn som inte tidigare haft svenska resehandlingar måste barnets namn vara anmält till Skatteverket och barnet måste ha fått ett samordningsnummer.

Läs mer om att registrera nyfödd utomlands. 

Barn under 18 år som vill ansöka om svenskt pass behöver inkomma personligen tillsammans med vårdnadshavare till ambassaden. 

Boka tid för att ansöka om pass genom ambassadens elektroniska bokningssystem.

Pass för barn under 12 år har en giltighetstid på tre år. 

DOKUMENT SOM VISAS UPP VID ANSÖKAN

  • ID-handling/uppehållstillstånd från bosättningslandet (om annat än Sverige)
    • Om du också har ett annat medborgarskap ska intyg om detta uppvisas

Alla handlingar måste vara originalhandlingar. Passmyndigheten kan be om fler dokument vid ansökningstillfället. 

VÅRDNADSHAVARES MEDGIVANDE

Vårdnadshavares medgivande krävs alltid vid ansökan om pass eller nationellt id-kort för barn under 18 år. Om barnet endast har en vårdnadshavare måste detta styrkas vid passansökan.

Om endast en av vårdnadshavarna inkommer tillsammans med barnet till ambassaden vid passansökan behöver underskrivet medgivande från den andra vårdnadshavaren medtas. Underskriften ska vidimeras av två personer. Dessutom ska den frånvarande förälderns ID-handligt medtas (original eller vidimerad kopia). 

Formulär - vårdnadshavares medgivande 

AVGIFT

Avgift för passet motsvarar 1600 SEK och betalas kontant i argentinska pesos. Gällande avgifter i lokal valuta hittar du här.

UTLÄMNANDE AV PASS PÅ UNDERLIGGANDE KONSULAT

Om sökanden önskar ta emot sitt pass på något av ambassadens underliggande konsulat ska hen informera om detta vid ansökningstillfället. Frakt till konsulatet betalas av sökanden. Vid utlämnande av pass på en annan myndighet än den som utfärdat resehandlingen tillkommer en avgift på 200 SEK.

Ansökan om pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer central sida