• Svenska

Om utlandet Algeriet

Val i Sverige 2022

Den 11 september 2022 är det riksdag-, region- och kommunalval i Sverige. För att delta i valet från utlandet kan du antingen förtidsrösta eller brevrösta.

Mona Loose/imagebank.sweden.se
I regeringsformen, som är en del av grundlagen, står det att all offentlig makt utgår från folket och att folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.Grundlagen säger också att folkstyrelsen genomförs genom ett representativt statsskick. Det betyder att folket väljer någon som representerar dem när viktiga beslut ska fattas, till exempel i riksdagen eller i kommunfullmäktige.

Det svenska valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och att valen ska vara fria, hemliga och direkta. Ordinarie riksdags-, regions- och kommunalval hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. 
 

Förtidsröstningen hos ambassaden i Alger börjar den 22 augusti och pågår till och med 1 september, varje vardag kl. 10:00 till 12:00. Det går inte att rösta på valdagen i Algeriet.

För att kunna förtidsrösta på ambassaden behöver du ha en giltig id-handling. Du behöver inte ha med dig ett röstkort, men det underlättar om du har det.

Du kan brevrösta från den 28 juli. Valmaterial finns på ambassaden. En brevröst måste skickas med post och stämplas från Algeriet för att den ska bli giltig. Läs gärna mer här.

Vem får rösta?

Röstkort

Vad händer sen?

Läs mer på Valmyndighetens hemsida.

De datum som gäller är följande: 

Senast 23 juli

Utlandsröstkort skickas till röstberättigade som har utvandrat. Dessa personer har bara rösträtt i riksdagsvalet.

28 juli

Utlandsboende får göra i ordning och skicka sin brevröst tidigast denna dag.

12 augusti

Svenskar som har utvandrat behöver anmäla sig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Skatteverket behöver få anmälan senast denna dag för att den ska hinna registreras.

18 augusti

Röstberättigade kan tidigast rösta på svenska ambassader och konsulat i utlandet. Röstmottagningen startar vid olika tidpunkter och pågår under olika lång tid.

10 september

Röster som tagits emot på svenska ambassader och konsulat bör vara framme hos Valmyndigheten.

12 september

Sista dag som en brevröst kan tas emot hos Valmyndigheten.

 

 

 

Rösta utomlands

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer