• Svenska

Om utlandet Algeriet

Förnyelse av pass för barn under 18 år i Algeriet

Vid förnyelse av pass och nationellt id-kort för barn under 18 år krävs följande:

  • Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden/generalkonsulatet) tillsammans med sina vårdnadshavare. Om endast en av vårdnadshavarna kan åtfölja barnet måste den andra vårdnadshavarens medgivande styrkas genom att underskriven blankett från Polismyndigheten lämnas in till ambassaden.
  • Föräldrarna ska styrka sin identitet med pass eller giltig fotolegitimation. Om endast den ena vårdnadshavaren åtföljer barnet måste han/hon kunna visa upp den andre vårdnadshavarens ID-handlingar (original eller verifierad kopia). Mer information om giltig legitimation finns på Polismyndighetens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/pass-och-nationellt-id-kort/giltig-id-handling-pass/
  • Har barnet endast en vårdnadshavare skall detta styrkas med intyg eller lagakraftvunnet domstolsbeslut.
  • Barnets tidigare pass ska medtas.
  • Avgift för passet, motsvarar SEK 1 400 i lokal valuta.

Obs! Alla handlingar måste vara originalhandlingar.

 Länk till Polismyndighetens blanketter för passärenden: https://polisen.se/tjanster-tillstand/blanketter---skriv-ut-och-fyll-i-for-hand/

 

Förnyelse av pass för minderårig

Här finns grundläggande information som gäller för alla länder. I vissa länder gäller dessutom ytterligare villkor. Kontakta ansvarig ambassad för mer information.

Läs mer