Om utlandet Algeriet

Konsulära avgifter 2019

Konsulära avgifter januari 2019

 

SEK

EUR

DZD

Ordinarie pass

1 400

 

18 500,00

Provisoriskt pass

1 600

 

22 000,00

ETD (European Travel Document)

   500

 

   6 500,00

 

Nationellt ID-kort

1 400

 

18 500,00

Inresevisering Sverige (PL) C/Schengen korttid

 

60

  PL

Inresevisering Sverige (SE) D nationell långtid

1 000

 

13 000,00

Uppehålls- och arbetstillstånd

1 000

 

13 000,00

Uppehållstillstånd (minderårig)

   500

 

  6 500,00

Uppehållstillstånd, familjeåterförening

1 500

 

20 000,00

Uppehållstillstånd, familjeåterförening (minderårig)

   750

 

 10 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Körkort

   400

 

  5 500,00

Legalisering, certifikat, attest

   120

 

  1 600,00

Utdrag ur svensk lag

   120

 

  1 600,00

 

 

 

    

Levnadsintyg (pensionär)

Gratis

 

--

 

Fastställd enligt växelkurs januari 2019

Senast uppdaterad 14 jan 2019, 10.17